2012-04-24 Infokveld

[singlepic id=182 w=320 h=240 float=none]

[singlepic id=181 w=320 h=240 float=none]

[singlepic id=180 w=320 h=240 float=none]

——-

Denne er fra 30. januar 2012:

Fra venstre audiopedagog Kari Stensvatn, to tolker, Åshild Rene (audiopedagog på Voss), audiopedagog Kari Mowatt Haugland, Helge Herland (døvblitt) og Gunnar Hansen (styreleder). Foto: Daglig leder Rune Anda, som også var med på møtet.

Møte med Syns- og Audiopedagogisk Teneste

Mandag 30. januar 2012 var det møte mellom Bergen Døvesenter og Syns – og Audiopedagogisk Teneste.

Ett av satsningsområdene til Syns- og Audiopedagogisk Teneste i år er «Psykososiale følger av hørselstap hos voksne”. Dette satsningsområdet er valgt fordi andelen av voksne som tilmelder seg deres tjeneste er økende. Dette gjelder både personer som har fått nedsatt hørsel i voksen alder (tunghørtblitte og døvblitte), men også personer med medfødte hørselstap. I forbindelse med deres arbeid med voksne med nedsatt hørsel, ønsker de å øke sin kompetanse slik at de tjenestene de yter er av best mulig kvalitet. Som et ledd i dette arbeidet, ønsker de kontakt og god kommunikasjon med brukerorganisasjonene.

På møtet utvekslet vi tanker og ideer rundt forventninger, tilbud, behov, og samarbeid i forhold til gruppen voksne hørselshemmede.

Døvesenteret har tatt kontakt med den nyopprettede gruppen: CI-gruppen, som sa seg villig til å være med på å utarbeide program for informasjonskvelden i døvesenteret. Foreløpig er vi enige om at det blir tirsdag 24. april 2012 kl. 18.00.