2012-05-12 CI-treff

CI-treff i Bergen Døvesenter
lørdag 12 mai fra kl 1100
Vellykket treff
CI-treffet lørdag 12. mai samlet rundt 20 personer, så det nystartedeCI-utvalget kunne være fornøyd. (Treffet kolliderte både med innvielsen av det nye Fisketorget og konfirmasjonsforberedelser.)
Informasjonen fra Voksenopplæringen i Bergen kommune ved Reidun Budal, var meget “mat-nyttig”. En stor del av tilbudet fra Voksenopplæringen kan også være relevant for voksne uten CI.
Det var tydeligvis også nyttig for deltakerne å bli kjent med CI-utviklingen i Norge, for barn og voksne, fra starten og til i dag. Og Sigruns lunsj var fantastisk, for bare en 50-lapp!
Alle syntes å hygge seg. Takk til de som jobbet! Synd at vi må vente til utpå høsten til neste treff!
Thorbjørn Johan Sander

Programledere: Klement Våge og Kjetil Høgestøl (bildet)
Program:
-Velkommen
-Presentasjon av deltagere
-Presentasjon av CI-gruppen i Bergen
-Th.J. Sander foredrag om CI-utvikling/historie lokalt/internasjonalt
-Reidun Budal, Bergen kommune informerer om kommunens tilbud for CI brukere.
-NAV HMS: Sunniva Lyngtun presenterer ulike hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen og det er anledning til å få testet ut hjelpemidlene.
-Debatt: Utfordringer/satsingsområder mht CI, prioriteringer (interessepolitisk)
-Lunchpausen blir plassert inn i programmet
Skrivetolker er ordnet
Treffet er åpent for :
-alle som har ci
-som ønsker ci
-som bare er nysgjerrig,
-også for pårørende/venner Velkommen !
Pga innkjøp til lunsjen ønsker vi påmelding slik at vi har nok mat på bordet til alle 🙂
Pris for lunsjen : Kr 50
Påmelding kan skje på Facebook
eller så kan du gjerne sende meg en mail : sekerhov@c2i.net innen torsdag 10.mai .
Klar for CI-treff (bildet er tatt 12. mai kl. 10.45):
Skip to content