2012-05-24 MMX

Torsdag 24. april 2012 kl. 19.00:

Se flere bilder etter teksten under

Robert E. Näsman (døv) og Anna-Karin Lindholm (hørende) fra Sverige var på besøk i Bergen Døvesenter og demonstrerte nytten av bildetelefon-programvare MMX, som i dag brukes av mange døve i Norden i forbindelse med bildetolktjeneste.

Fra kunngjøringen i forkant: “Vi på nWise vil være der brukerne er og derfor vil vi besøke døvforeninger i Norge for demokvelder. Som dere kanskje vet så utvikler vi og leverer bildetolktjenestens videotelefoni-plattform samt bildetelefonen myMMX videotalk som brukeren får fra NAVs Hjelpemiddelsentraler der programvaren lastes ned i egen PC. Vi kommer også til å forklare hvordan man skaffer seg en lisens til sin private data.

Våre demokvelder er en sjanse for brukerne å stille spørsmål og prøve på programvaren før de bestemmer seg.

Det blir vist en Power Point-presentasjon på cirka tretti minutter på “internasjonalt tegnspråk”. Deretter får alle som vil ta en nærmare titt på myMMX videotalk-programvaren og selvsagt prøve å ringe opp til tolketjenesten. Vi tar med utstyret.

Se ellers hjemmesiden: http://www.mymmx.se og http://www.nwise.se. En norsk versjon skal komme på adressen http://www.mymmx.no.”

Dataprogramvaren MMX, til bruk i forbindelse med bildetolktjeneste (og selvsagt også for bildetelefonkontakt med venner) kan alle hørselshemmede søke om å få. Send søknad til NAV. Du må selv ha PC, og det du kan få innvilget er din personlige adresse til programmet, og laste ned (“download”) programmet fra internett (finnes på hjemmesiden til Hjelpemiddelsentralen).

I Sverige. Ikke kommet til Norge ennå...