2012-09-07 Nordiske seniorer

I dagene 6.-8. september 2012 var det møte for døve seniorer fra de nordiske land (Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge) her i Bergen. Her er viser vi noen bilder:


De var i døvesenteret torsdag kveld, 6. september for hilse på oss og så på skuespill. Fredag 7. september var de i døvesenteret kl. 11-17. Bildet over er tatt av RA utenfor døvesenteret kl 14.30. “Nordisk seniormøte i Bergen. Etter lange og interessante diskusjoner og fantastisk mottakelse i døvesenteret inntar vi Fløyen og en bedre middag”, skriver Sissel Gjøen på Norges Døveforbunds Facebook-side fredag kveld 7. september 2012.

Foto: Toralf

Foto: Sissel