2012-11-15 Debatt

Diskusjonstema: a) Navn: Bergen Døvesenter / Bergen Døveforening, b) Rorbua, bedre tilbud til medlemmer? c) Tilgjengelighet, d) Tegnspråkkafe i byen.


Foto: RA. Det siste bildet er tatt av Åge Lauritzen.

Navnet Bergen Døvesenter/Bergen Døveforening: Deltakerne så ut til å være enige i at vi tar tilbake navnet “Bergen Døveforening”, og at Bergen Døveforening skal stå som eier av Bergen Døvesenter, Rorbua og Nubben Barnehage. Det ser ut til at det blir levert inn navneendringsforslag til kommende årsmøte 14. mars 2013.

Rorbua: Besøk/leie av rorbua foretatt av DØVE medlemmer selv, har sunket fra ca 80-90% i 2008 til ca 25% i 2012. Dalende interesse? Mer fristende å reise utenlands osv? Hyttestyret og døvesenterets styre skal ha møte og diskutere mulig fordelaktige tilbud til medlemmer i 2013 (prøveår?). Her var det mange forslag, blant annet: Medlemmer (døve/hørende) får gratis fergetur (låne fergekort av døvesenteret/Rorbua), helgepris kr 500 i vinterhalvåret (istedenfor kr 1.200), gratis helgeopphold i vinterhalvåret for tillitsvalgte/underavdelinger som skal ha seminar/møter på Rorbua, evt. lavere medlemspris hele året enn i dag. Man snakket også om å leie minibuss for grupper som vil til Rorbua.

Tilgjengelighet: Debattleder Gunnar regnet med at mange hadde opplevd dårlig tilgjengelighet og oppfordret deltakerne til å fortelle. Det så ut til at alle har opplevd litt av hvert. Her nevner vi noen eksempler: Problem/endring under bussreisen må opplyses med tekst i display i bussene. Det samme også på togene. Port-telefon (bomstasjoner, høyblokk, offentlige steder o.a.) med kun høyttaler og mikrofon er til stor ulempe for døve, her må noe gjøres alle plasser. Heisene må ha oppslag som forteller at man kan varsle om problemer (heisstans) via sms, og ikke bare høyttaler/mikrofon. Tegnspråktolk må automatisk komme på plass ved offentlige arrangementer (taler, underholdning o.a. som skjer på åpne plasser som Torgalmenningen, Festplassen o.a.) – døve enkeltpersoner skal ikke behøve å bestille tolk til slike arrangementer. Mangel på heis i døvesenteret er en ulempe noen.
To konkrete tanker dukket opp:
a) Kan det være en ide om Norge har et sentralt meldesenter der alle endringer/problemer/farer i landet melder til, og som derfra spres til mottakere (abonnenter) av slike meldinger?
b) Alle som opplever hindringer/barrierer, sender melding om sine opplevelser til daglig leder i Bergen Døvesenter, som samler disse i egen oversiktsliste.

Tegnspråkkafe: I dag har vi “tegnspråkkafe” som Beast står for. Hovedsakelig på “Kaos”, puben i byen. Det var diskutert ulike tanker rundt tegnspråkkafe. Mange er fornøyd med at det finnes “tegnspråkkafe” i dag, men noen ønsker at vi har en slik kafe som vi eier og driver selv.