2013-03-07 Medlemsmøte

Det var medlemsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 7. mars 2013 kl. 19. Møtet ble ledet av Martin Skinnes, og hadde saker som vist på bildet her. (Foto: Tor S. Fiksen.)MM-1

MM-2

MM-3

Sak 1 – Diskusjon døvesenter / døveforening.
Utgangspunkt var det en sak som ble tatt med videre fra seminaret i høsten 2012, som styret har behandlet og godkjent som forslag til årsmøtet. Medlemmene fikk komme med sine synspunkter. Mottakelsen var ikke god, flere gir uttrykk for hvorfor endre på noe som fungerer? De eldre døve bruker døveforening i sitt daglige språk, mens de unge bruker døvesenteret. Toralf Ringsø kommenterte at hans dårlige erfaringer med politikere og kommunen i forhold til døveforening gjorde at han og flere var pådriver til å endre til døvesenteret for å gi et seriøst bilde utad. Gunnar kommenterte at på Brønnøysundregisteret og i forhold til søknader og offentlig kommunikasjon skal døvesenteret benyttes, mens innad bruker vi døveforening, og at det foreslås endringer i vedtektene. Dette synes Toralf å bidra til kollisjon og blanding av begge begrepene i formelle forhold, og annen kommunikasjon. Flere av medlemmene heller mot samme tankebane som Toralf, og flere gir uttrykk for at de ikke kjøper argumentene om identitet og relasjoner bak begrepet døveforening kontra døvesenteret. En sa at ingen unge døve bruker døveforening her i Bergen. De bruker døvesenter i sitt daglige språk, kontra de eldre som har en forhold til døveforening av gammel vane. Medlemmene ble oppfordret til å stemme over forslaget på årsmøtet neste uke. Konklusjonen her: Mottakelsen av forslaget kan tolkes som om dette er bortkastet tid å bruke tid og energi på noe som faktisk fungerer, og har gjort det lenge.

Sak 2 – Kjøkkenet
Gunnar orienterte om mulige innkjøp av utstyr til kjøkkenet som er tilpasset storbruk, slik situasjonen er i dag. Han har kontakt med et firma som ligger ved Ulsmåg.
– Gammel oppvaskmaskin fungerer ikke optimalt. Kjøkkenet har ingen optimale forhold for oppvaskmaskin, og foreslås innkjøp av ny oppvaskmaskin med skylletilbehør og brettbenk samt mulighet for hylle til brettoppbevaring. Prisen for denne maskinen er rundt 50.000 kr.
– Pølsegrillmaskin – behov. I dag stekes pølser på stekepannen. Det medfører oppmerksomhet og tilsyn. Denne maskinen letter arbeidet, samt blir pølsene bedre grillet.
– Pizzaovn. Letter arbeidet med pizzasteking. Komfyren i dag har ingen vindu, og pizza blir ofte svart når den blir stekt for lenge. Har skjedd ofte.
– Pommes frites maskin. Forslag, men dette er nok uaktuell i forhold til ventilasjon og omfanget. Alternativt kan en gå for mindre frityrmaskin med strøm, som det selges i rimeligere versjoner.
Medlemmene er positive til dette. Gunnar informerte videre om at kjøkkenet skal endres, pusses opp osv. Man avventer planleggingen til etter konsultasjon med en konsulent.
Toralf tipset om en person med kunnskaper om kjøkken, og foreslår at vedkommende trekkes inn for råd. Døvesenteret har også Aud Våge, som selv er utdannet kokk ved storkjøkken. Man bør benytte seg av tilgjengelige ressurser. Mer orientering om dette kommer senere.

Sak 3 – Innkomne forslag – landsmøtet NDF
Forestående landsmøte 31.mai-2.juni 2013. Ad hoc komiteen har utarbeidet et forslag knyttet til medlempriser og medlemskategorier. En kommentar til dette: Pensjonistene i dag begynner på 62 årsalderen, mulig å forskyve disse gruppene?
Ellers ok fra medlemmene.
Videre er det orientert om at Ellen Østrem er foreslått som kandidat til NDF’s styre. Medlemmene synes det er flott.

Sak 4 – Tolkereferansegruppe
Tanken bak gruppen er å få til bedre kvalitativ samarbeid med tolker. Stemmetolktrening helgen i september 2013 er et eksempel på slik type samarbeid og det oppfordres døve å komme den helgen og bidra til kvalitetsheving. Dette ble positivt mottatt av medlemmene. Medlemmene ble oppfordret til å tenke over at de kan bidra med dette istedenfor å klage uten å gjøre noe. Oppnevning av personer i gruppen ble ikke nevnt, dessverre. Men dette kan Bergen Døvesenter ta opp igjen utover våren, både ved utlysing og oppfordring o.l.

Sak 5 – Eventuelt
Ingen sak.

Møtet hevet kl 2015. Referent: Martin Skinnes