2013-03-18 Hos Kongen

Toralf og Marta hos Kongeparet

Etter innbydelse fra H. M. Kongens hoffsjef via Fylkesmannen i Hordaland reiste Marta og jeg til Oslo 18. mars 2013 til Det kongelige slott.  Anledningen var at jeg ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv, en stor overraskelse som Bergen Døvesenter sto i spissen for.

Vi ble godt mottatt av hoffets ansatte da vi kom til slottet. Vi ville ha med oss tolk, og vi valgte å ha med vår datter – Torill.

Tilstede var det 33  medaljemottakere (8 kvinner og 25 menn) med ledsagere. Alt i alt var vi 65 personer. Vi fikk bred og interessant informasjon om Slottet og dets historie og ble vist rundt i i fine rom til vi kom til den lille festsal. Her fikk alle hilse på Kongen og Dronningen etter alfabetisk rekkefølge og alle ble fotografert.

Det ble servert kanapeer og drikke mens vi ventet på Dronningen og Kongen som gikk rundt i grupper på 8-9 personer og pratet med alle de som hadde medalje på brystet.

På forhånd fikk vi informasjon om hva vi skulle gjøre. Dronning Sonja kom først til vår gruppe og der fortalte vi hvem vi var hvorfor vi fikk Kongens Fortjenestmedalje.   Jeg fortalte at siden jeg selv er døv, så har jeg engasjert meg i døvesaken og døves rettigheter på mange ulike områder.  Bor i Bergen men er Smølaværing.

Etter en stund kom selve Kongen – Harald – Han lyttet til det alle i gruppen hadde å fortelle om sin innsats på ulike områder. Etter at jeg presenterte meg takket jeg Kongen for den ære Han viste meg ved at jeg fikk medaljen.  Jeg fortalte at jeg ble æret for den mangeårige innsatsen  for arbeidet  med døvesaken i Norge og andre land. Marta fortalte så sin opplevelse som 10 åring på Holmestrand døveskole i 1950 da hun ga blomster til Kronprins Olav i forbindelse med Holmestrand bys 200 års jubileum.

Dagen var opplevelselsrik og vil være en minne for livet for oss!

Toralf