2013-04-15 Døvblittgruppen

Mandag 15. april 2013 kl 18.30 var det siste sosial samvær for Bergen Døvesenters underavdeling; Døvblittseksjonen. Gruppen ble stiftet 26. august 1983 (se helt nederst på denne siden), og vedtatt oppløst på sitt årsmøte 4. mars 2013.

Faksimile fra Budstikken på slutten av 1983-tallet:
DBL-styret-1983

Foto: RA.

P1010931

Bjørn Ruste åpnet med diktopplesning.

P1010932

Harald Gåsland ønsket velkommen.

P1010933 P1010934

Thorbjørn Oll og Marie Krüger.

P1010935

Marta og Thorbjørn Johan Sander.

P1010937

Kristin Fester har skrivetolket på mange samvær for døvblittseksjonen 🙂

P1010938

Sigfrid og Bjørn Ruste.

P1010939

Harald og Thora Gåsland.

P1010940

Inger og Ingvar Rasmussen.

P1010941

Thorbjørn Johan Sander har holdt utallige foredrag for døvblittseksjonen gjennom årene. Her holdt han en morsom fortelling om hvor nyttig det var å ikke kunne høre.

P1010943 P1010944

Det vanket blomster den siste kvelden for døvblittseksjonen. Her får Marta Sander takk for all innsats i styret, der hun blant annet var nestleder.

P1010945 P1010946

Bjørn Ruste får også blomster og takk for mangeårig innsats i døvblittseksjonen.

P1010947

Inger Rasmussen var en samvittighetsfull revisor i mange år.

P1010951

Bjørn Ruste takket Harald Gåsland for fenomenal innsats for døvblitte i mange, mange, mange år.

P1010948 P1010950  P1010952

Så vanket det deilige kaker, og til slutt noen taler, også fra daglig leder i Bergen Døvesenter, som hilste fra styret og styrelederen. Han sa at det var første gang at en underavdeling formelt vedtok å legge ned avdelingen. Tidligere hadde døvesenteret en del underavdelinger, som etterhvert ble lagt på is, og “forsvant” uten noen formell oppløsningsvedtak. Han ønsket alle velkommen til seniortreffene og ellers til andre arrangementer i døvesenteret.

Døvblitte ble på årsmøtet 4. mars 2013 enige om at de kan avtale om å ha samvær hos hverandre privat.

P1010954

Faksimile fra Budstikken nr 9/1983:

DBL-utvalget-1983

Redaktør i 1983: Rune Anda

 

Skip to content