2013-04-25 Sunniva

Torsdag 25. april kl 19 hadde vi besøk av Sunniva Lyngtun som jobber på NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland. Hun forklarte hva som skjer fra man søker om tekniske hjelpemidler og fram til utstyret kommer på plass. Deretter var det spørsmål fra salen som Sunniva svarte på, før de utstilte utstyr ble presentert og forklart, med spørsmål og svar fra interesserte. Ca 30 personer var til stede, deriblant 9 fra 2. år på “Tolkehøyskolen”.

Foto: RA.

P1020020 P1020021 P1020022 P1020023 P1020026 P1020027 P1020028 P1020029

http://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/Hjelpemiddelomr%C3%A5der/H%C3%B8rselshjelpemidler.1175.cms