2013-08-29 Politisk debatt

P1020638 P1020653

120 personer i storsalen? Han som telte hvor mange vi var forklarte det slik: Alle 100 stoler var satt ut i storsalen. I tillegg satt noen på bord og på gulvet. Og så hadde vi de 9 politikerne på scenen. Altså: Tilsammen ca 120 personer!

P1020623

P1020635

Barne- og ungdomskonsulent Helene H. Sæle ledet debatten. (Hun ble ansatt i 20% stilling hos oss i januar 2013.) Det ble en spennende utfordring for henne, og hun gjorde en veldig fin innsats.

P1020640

Vi startet med å gi hvert parti maksimum 3 minutter på å svare på 4 spørsmål som Norges Døveforbund hadde laget. Det var nødvendig å begrense tiden (9 partier x 3 minutter = 27 min.). Noen av partiene pratet lynende fort for å få med seg så mye som mulig, og tolkene fikk en stor utfordring – og klarte det glimrende! (Derfor blomster til dem på slutten, da alt var ferdig ca kl 21.30. På bildet under ser vi tolkene Ingvild Eggerud og Merete Larsen Jansen.)

P1020664

P1020665

Toralf hadde ansvaret for å passe på tiden. Når det var 30 sekunder igjen av 3 minutters taletid, rakk han opp lappen så både politikeren og publikum fikk se det, og dernest 10 minutter igjen, og til slutt en lapp som viser at taletiden er over. Det hjalp veldig godt! Og politikerne var flinke til å respektere det. (Bildet ble tatt da hele debatten var overstått.)

Politikerne var plassert i den rekkefølge, fra venstre til høyre, med Arbeiderpartiet først og Miljøpartiet de Grønne sist – ut fra antall stemmer for fire år siden.

P1020642

Arbeiderpartiet v/Ruth Grung (4. kandidat)

P1020641

Fremskrittspartiet v/Laila Reiertsen (3. kandidat)

P1020644

Høyre v/Torill Eidsheim (4. kandidat)

P1020645

Senterpartiet v/Jon Askeland (4. kandidat)

P1020646

SV v/Aud Karin Oen (19. kandidat)

P1020649

KrF v/Rebekka Ljosland (16. kandidat) og Venstre v/Åsta Årøen (2. kandidat)

P1020651

Rødt v/Jeanette Syversen (4. kandidat) – som kan tegnspråk og jobbet fram til 2008 i Bofelleskapet like ved Døvesenteret. Hun startet med å si noen ord med tegn, for deretter å overlate til tolken mens hun svarte på spørsmålene våre.

P1020652

Miljøpartiet de grønne v/Tom Sverre Tomren (1. kandidat). Også han startet med å si noen ord med tegn før han overlot til tolken å gjøre den jobben. Han var tidligere døvekapellan i Bergen Døvekirke. (Før pausen fortalte daglig leder om hvor viktig hver enkelt politiker er, og viste til Tom fra en bitteliten parti – som med sitt innlegg og erfaring om Bergen Døvesenter – fikk alle politikerne på møte i kulturavdelingen i Hordaland fylkeskommune til å snu om, fra null i tilskudd til oppussingen – til JA til å støtte oss med kr 350.000!)

Alle partiene viste stort sett vilje til å støtte opp om de sakene som Norges Døveforbund er opptatt av å få gjennomført. Noen var noe usikker på enkelte saker, og ønsket mer informasjon og argumentasjon. Daglig leder sa at det ville ta litt tid å gå i detaljer her, men lovet at alle partiene (de som var tilstede i døvesenteret) skulle få direkte tilsendt informasjon (politikerne nikket fornøyd).

P1020655

Vi fikk besøk av Hans-Carl Tveit (pilen peker på bakhodet hans), som vi har hatt mye kontakt med i mange år. Før pausen fortalte daglig leder Rune Anda om betydningen av samarbeid med Tveit gjennom mange år og som også førte til at kommunen fikk god forståelse av døvesenterets arbeid. Han satt den gang i byrådet i Bergen kommune. Se denne siden.

P1020656

Matthias Viktorsson, leder i Hørselshemmedes Landsforbund, avdeling Bergen, dukket opp i storsalen! Han og daglig leder hadde forberedende møte 27. august, som vanlig hver måned dagen før møte i Kommunalt Råd for funksjonshemmede (han er styremedlem, Rune er varamedlem). 28. august var begge tilstede under FFO/SAFOs arrangement på Hotel Norge – politisk valgdebatt. Matti, som han kalles til daglig, er en uredd mann som slår på stortrommen når han opplever uretten mot døve og hørselshemmede. Se BA 28. august. Han ble kalt fram til scenen av daglig leder før pausen.P1020657

Etter pausen var det spørsmål fra salen. Det var gjort slik at Helge Herland og Toralf Ringsø tok imot spørsmål fra deltakerne, som de noterte på lapper og diskuterte med debattleder Helene og tolkene så det ble tydelig hva deltakerne mente med spørsmålene deres. Og det var mange (noen spørsmål stilt direkte til bestemte partier): Skolespørsmål, tilgjengelighet, hvordan sikre at døve elever fra 1. august 2014 skal få et godt nok tilbud, oppfølging og i et miljø med døve språkmodeller, til Krf som snakker varmt om mangfold men hvor er omtanken homofiles rett til familie, til Ap som sier ja til en felles skole for alle, men hvorfor sa de nei til at tegnspråk kunne bli valgfag i ungdomsskolen, om at tolketjenesten i NAV ikke fungerer godt nok, hva med å privatisere den, om inneklima på skolene, om rett til tolk ved utdanning i utlandet, o.a. Klokken passerte 21 og debatten fortsatte litt utover den tiden. Flere spørsmål lå igjen som ikke ble tatt opp, blant annet om at døve måtte avbryte utdannelsen pga mangel på tolk, om å sikre kompetanse om døve i bl.a. PPT, barnevern, psykiatro osv, om arbeidsledige døve o.a.

P1020658

P1020660

P1020661

 

Alle i panelet fikk en rød rose hver (obs, ikke fra Arbeiderpartiet – som har rose i sin logo 🙂 ) – og to bøker fra Bergen Døvesenters historie. Er det noen vi ønsker å gi slike bøker som gave, er det nettopp til politikere som vi ønsker skal bli bedre kjent med døveorganisasjonen og dets arbeid for og blant døve.

P1020663

Vel blåst!  GODT VALG!

 Bildene er tatt av Toralf Ringsø og Rune Anda.

Politikere i døvemuseet

Se museums-siden her.

Før debatten kl 19, kom politikerne før kl 18.30 for å få med informasjon om døvesenteret og huset, samt omvisning og besøk på styrerommet (kongerommet) og døvemuseet. Vi er glade for den muligheten å gi dem litt innblikk i døves verden, språk, kultur og sosialt.

Fra kunngjøringen:

Erna Solberg har vært hos oss. Anne-Grethe Strøm-Erichsen har vært hos oss. Audun Lysbaken har vært hos oss, for å nevne noen. De som kommer i kveld, blir muligens også “politiker-stjerner” i framtiden. Velkommen til debatten i kveld! (Se tidligere debatter.)

I år er det Stortingsvalg (9. september) – og i den forbindelse inviterer vi til politisk debatt i døvesenteret torsdag 29. august kl 19-21. Vi har sendt dem 4 spørsmål som de skal svare på når de kommer hit. I tillegg skal de presentere sitt partis program, og til slutt svare på spørsmål fra salen. Følgende kommer (kandidatnummer i parentes):
Hordaland Fremskrittsparti                    : Laila Reiertsen           (3)
Hordaland Sosialistisk Venstreparti       : Einar Horvei               (3)
Rødt Hordaland                                         : Jeanette Syversen     (4)
Hordaland Høyre                                       : Torill Eidsheim           (4)
Kristelig Folkeparti   (bystyrerepr.)       : Rebekka Ljosland     (16)
Hordaland Senterparti                              : Jon Askeland              (4)
Miljøpartiet de grønne                               : Tom Sverre Tomren (1)
Arbeiderpartiet                                           : Ruth Grung                (4)
Hordaland Venstre                                     :  Åsta Årøen                 (2)
Helene H. Sæle ledet debatten. Tegnspråktolk: Ingvild Eggerud og Merete Larsen Jansen