2014-03-13 Årsmøte

Årsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 13. mars 2014

P1030380

Styreleder Gunnar Hansen ønsket velkommen til årsmøtet.

P1030381

Nesten alle avstemninger på årsmøtet gav enstemmighet.

P1030382

Møteleder Edvard Rundhaug viser klubben, som døvesenteret fikk fra Døves Syforening i forbindelse med døvesenterets 70 års jubileum i 1950.

P1030387 P1030393

Før årsmøtet var hevet, vanket det roser. Her får Fredrik Fjellaker en rose som takk for innsatsen da han satt i senterstyret de to siste årene.

P1030395

Takk til Edvard Rundhaug og Bjørn Olaf Magnusdal for møteledelse.

P1030396

Takk til valgkomiteen: Åge Lauritzen, Sigrid Hjørungnes og Martin Skinnes.

P1030397

Gunnar gav roser også til referentene Rune Anda og Helge Herland.

P1030402

Bjørg og Alireza laget middag til deltakerne før årsmøtet startet + gjorde klar kaffe osv. for kvelden.

P1030403Thorbjørn Johan Sander er trofast med på årsmøtene. Første gang han var med på årsmøte i Bergen Døvesenter var i 1948, for 66 år siden!