2014-03-27 Debatt

Debattkveld i døvesenteret, torsdag 27. mars:

Oppsigelse av frilanstolker i Hordaland sjokkerer

Mange døve og tolker vil vite hva som skjer etter at vi kunngjorde at 25 tolker er strøket fra listen over frilanstolker av NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland. På kort varsel arrangerte døvesenteret et uformelt møte for å diskutere situasjonen, sist torsdag, og storsalen var full av interesserte døve og hørende.

P1030424

Ledelsen ved tolketjenesten var invitert, men stilte ikke. I en e-post fra avdelingsleder Dorthea Vik svarer hun at de var bortreist den dagen. Hun legger også til at dette ikke er en sak som passer å diskutere i døvesenteret, noe som provoserte daglig leder Rune Anda, men diskusjon ble det.

Noen av de tolkene saken gjelder, stilte som representanter for de frilanstolkene som NAV har sagt opp avtalen med. En av disse var Ingeborg Skaten, som fortalte hvordan hun hadde reagert da hun fikk brev med oppsigelse av avtalen i posten – samme dag som hun hadde sagt ja til en forespørsel fra NAV om å tolke. Hun beskrev det som uvirkelig og urimelig.

Solveig K. Breivik, også hun med meget lang fartstid som tolk, var like uforstående til hva som hadde skjedd. Hun har tatt mange og lange frilanstolkoppdrag for NAV, så begrunnelsen om at det er fordi de har tolket for lite, virker underlig. Begge ønsker å fortsette å tolke og stå på listen over frilans-tolker. Det samme gjelder flere av de som er strøket av listen, kom det fram. Blant de oppsagte er det tolker med mye faglig kompetanse, også innenfor tolking mellom engelsk og norsk tegnspråk.

Mange lurte på hva som ligger i denne avtalen det snakkes om og om denne gjelder for frilanstolker over hele landet. Det ble vist til teksten i rammeavtalen, som ligger tilgjengelig på nettet. Der står det ingenting om at en må tolke et bestemt antall ganger for å beholde avtalen.

Innledningsvis hadde Rune presentert saken kort, som en av sakene som har skapt “storm” i Bergen den siste tiden. I sin presentasjon viste han også et konstruert eksempel på informasjon om tolkeoppdrag, som NAV sender ut i felles mailer til frilanstolkene. Der kom det tydelig fram at det ikke gis opplysninger om navn på tolkebruker, eller andre sensitive opplysninger.

Flere døve tok ordet og uttrykt støtte til de frilanstolkene som er strøket fra listen. De stilte også spørsmål ved hvordan dette kunne skje. I denne og andre saker, som har betydning for døve som tolkebrukere, blebrukermedvirkning etterlyst.

Toralf Ringsø var forarget over det som har skjedd. Han var tydelig på at han vil ha rett til å velge tolk til bestemte oppdrag og forventer at tolkene blir stående på listen. Erling Jacobsen, som nylig ble intervjuet på NRK radio om saken, stilte spørsmål ved hvordan det kan være til brukernes beste å si opp rammeavtalen med disse tolkene. Han påpekte igjen at skal ting være for brukernes beste må brukermedvirkning til på flere plan.

Rune Anda orienterte om at saken blir tatt opp på Norges Døveforbunds kommende styremøte og Ingeborg informerte om at Tolkeforbundet, sentralt og regionalt, også ser på saken. Hun avsluttet med å si at det som har skjedd, er svært leit – men at det kan komme noe godt ut av det:

Nå er vi blitt klar over hvor dårlig rammeavtalen beskytter frilanstolkene, og dette må det gjøres noe med. Og så må vi passe på at ikke dette gjøres til en sak som går på personer, eller at ansatte tolker og frilanstolker settes opp mot hverandre. Det er systemet og avtaleverket vi må se på, og hvor det kan gjøres noe for at det skal fungere til alles beste.

P1030425

 

P1030428

P1030429

P1030432

P1030433

P1030435

P1030437

P1030438

P1030439

P1030440

P1030443

 

 

P1030448

P1030454

P1030460