2014-05-22 Billedtelefon

 Informasjon om billedtolktjenesten

B-2

B-1

B-3

B-4Etter informasjon om billedtelefon i døvesenteret torsdag 22. mai 2014, hjalp Robert Osdal og Jan Ove Bakke fra Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal samt Sunniva Lyngtun og Mette Ramm Steen fra Hjelpemiddelsentralen i Hordaland med å fylle ut søknadsskjema for hele 23 personer på kontoret vårt samme kveld!

Du finner søknadsskjema her.

Klikk på: “Jeg er folkeregistrert og bor i Norge”

Og så fylle ut postnummer til ditt hjem + ditt fødselsnummer (11 sifre)

Print ut side 1 (du må signere)
Print ut neste sider (to sider), på side to under punkt 7 kan du skrive: “1 stk. MMX 5.0 (bildetolkprogramvare til PC” – Husk å signere der også.

– Hvis det er det du vil ha.