2015-02-12 Krefttegn

Prosjektbesøk av Line Beate Tveit og Charlotte H. Agerup fra Statped torsdag 12. mars 2015.

Tema: KreftTegn

De har fått støtte fra ExtraStiftelsen via Norges Døveforbund for å lage tegnspråklig informasjon om kreft.

I prosjektarbeidet inngår også besøk hos noen døveforeninger for å innhente informasjon om hva døve mener er viktig informasjon som de kan notere og bringe videre i arbeidet sitt. I plakaten står det blant annet “Kom og fortell oss hva DU tror er viktig å vite om kreft”.

KT-1

Charlotte og Line Beate ønsker å vite hva som er de store spørsmålene knyttet til kreft. Hva er god informasjon og hvordan bør den presenteres. De har besøkt Oslo Døveforening (seniortreff) dagen før. Så var det Bergen Døvesenter (torsdagskveld). Videre planer er å besøke Tromsø Døveforening (medlemsmøte) og Stavanger Døvesenter (tegnspråkkafe). De skal også besøke Trondheim Døveforening.

I storsalen 12. mars (i ca en time og 40 min) var det mange som kom med sine meninger om hva som er viktig å få med i informasjon. Charlotte og Line Beate noterte flittig i blokken sin.

Noe av det som ble nevnt, som kanskje burde taes med i informasjonsmaterialet:

* Viktig å vite hvilke signaler på kroppen som muligens er tegn på mulig kreft, og at du derfor må få legen til å undersøke deg.
* Forebyggende tiltak
* Forstå kroppen og kreftens virkning, og hvordan de behandles
* Lære om de kreftsykdommer (utdype om de tre mest utbredte kreftsykdommer, og også fortelle om andre kreftsykdommer)
* Vite om sine (og barns) rettigheter når en av de nærmeste går bort pga kreft
* Sorgsamtale
* m.m.

KT-2 KT-3 KT-4

Foto: RA. (Det første bildet er tatt av Alireza.)

Fra kunngjøringen:

PLAKAT KREFTTEGN FINAL