2015-03-19 Årsmøte

Årsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00

2015-03-19 19.26.58 2015-03-19 19.32.24 2015-03-19 19.51.15 2015-03-19 19.55.14 2015-03-19 19.57.52 2015-03-19 20.02.08 2015-03-19 20.13.08

 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt uten bemerkninger og fikk dette utfallet:

Leder: Gunnar Hansen.

Styremedlemmer valgt for to år: Monica Lone Johansen og Dag Bøe.

To styremedlemmer som fortsetter ett år til: Tor S. Fiksen og Toralf Ringsø.

1. varamedlem er Randi U. Slettebakk og 2. varamedlem Aljona Novikovi – begge valgt for ett år.

Statsautorisert revisor Steinbakk Revisjon AS.

Bilagsrevisor Hans Erik Tofte, varabilagsrevisor Ingunn Storlykken Herland.

Lovkomite: Klement Våge, Helge Herland og Erling Jacobsen (leder).

Kapitalfondet: Klement Våge og Martin Berhovde – valgt for to år. Erling Jacobsen og Kjetil Høgestøl fortsetter ett år til.

Rorbua: Edvard Rundhaug, leder – Svein Tore Træet Olsen, medlem – Sunniva Lyngtun – sekretær.

Valgkomite: Helge Herland, Gabrielle Kverneland og Martin Berhovde. Varamedlemmer Thorbjørn Johan Sander og Alireza Emami Nejad.

2015-03-19 20.36.55