2015-06-18 Grill

Sommeravslutning med grillmat i døvesenteret torsdag 18. juni 2015 kl. 18

Senterstyret sto for grilling og servering: Tor S. Fiksen, Monica L. Johansen, Randi Ulvatn Slettebakk, Aljona Novikov og Toralf Ringsø, mens daglig leder gikk fram og tilbake mellom døvesenteret og RIMI for å kjøpe mer, og mer, og mer.

Foto RA:2015-06-18 18.07.05 2015-06-18 18.07.12 2015-06-18 18.07.21 2015-06-18 18.07.34 2015-06-18 18.07.48 2015-06-18 18.07.57 2015-06-18 18.08.39 2015-06-18 18.28.16

Foto Aljona:

IMG_2289 IMG_2291 IMG_2293 IMG_2294 IMG_2295 IMG_2296 IMG_2297

Foto RA:

2015-06-18 19.17.34

Arne Nesse (leder i Idrettsklubben) og Erlend Lønning (leder i Ungdomsklubben) gjør seg klar til å holde en liten takketale til Berna I. Martinussen.

2015-06-18 19.18.05 2015-06-18 19.18.11 2015-06-18 19.19.32 2015-06-18 19.27.26

Berna ble takket for sin innsats som barne-, ungdoms- og idrettsmedarbeider fra 1. mars 2014 og fram til nå. Hun begynner som trosopplærer i Tromsø, flytter dit 1. juli 2015. Vi ønsker henne lykke til! (Hun fikk 100% ja til sin nye stilling akkurat den samme kvelden.)

Kunngjøring neste morgen.

Ledigstilling 2015