2016-09-06 Drammen på besøk

Seniorgruppen fra Drammen Døveforening var på besøk hos Bergen Døvesenters seniortreff tirsdag 6. september 2016

Foto: RA

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D12

Eva Vågen ble presentert. Hun jobber i 50% som konsulent ved Rådgivningskontor for hørselshemmede og døvblinde i Bergen kommune. Hun og Mary Ann Grønås skal bytte om å komme til seniortreffene framover.

D13 D14 D15 D16 D17 D19

Raspeballer 6 sept