2016-12-08

Presentasjon av spørreundersøkelsen

v/tolketjenesten i Hordaland – torsdag 8. desember 2016

s-1 s-2 s-4 sp-3