2016-12-15 Ny bofellesskap

Medlemsmøte i Bergen Døvesenter torsdag 15. desember 2016

Presentasjon av planer om nye bofellesskap på tomten nær parkeringsplassen.
Nesten 50 personer møtte fram. Her følger referat fra medlemsmøtet. Foto:RA.

t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 t-7 t-8 t-9