2017-02-09 Rorbua-midler

Medlemsmøte 9. februar 2017:
Midler etter salg av Rorbua

Medlemsmøte 09-02-2017
Foto: Tor S. Fiksen

Omtrent 25 medlemmer (derav 6 personer fra senterstyret + Edvard Rundhaug, som var leder i Rorbuakomiteen i mange år) diskuterte hva døvesenteret skulle gjøre med midlene som ble satt inn i banken etter salg av Rorbua på Austevoll i juni 2016. Rorbua ble solgt for 2,6 millioner kroner. Etter utgifter til megleren kom det inn kr 2.478.854. Døves Idrettsklubb sin andel var 1/6 av dette beløpet, og de fikk overført kr 413.142. Da ble det igjen kr 2.065.712. Medlemsmøtet skulle diskutere hva døvesenteret skulle bruke midlene til.

(Etter kjøpet i 2007 + forbedringer/innkjøp, kostet Rorbua til sammen 3 millioner kroner. Døves Idrettsklubb betalte kr 500.000. Som man ser ble det ikke noe gevinst av salget.)

Styreleder Gunnar Hansen ledet møtet. I starten var det ulike forslag til hva døvesenteret kan eller bør bruke salgsinntektene til, blant annet:

 • Leie hytte på Myrkdal, på årsmål
 • Leie av hytte på fjellet fire helger på rad
 • Leie av og til, for å se om interessen er til stede
 • Kjøpe hytte på fjellet, eventuelt på Voss
 • Leie leiilghet istedenfor hytte
 • Lage spørreskjema i Budstikken der medlemmer kan krysse av på ulike ønsker/forslag
 • Kjøpe et sted i sentrum, som kan lette tilgangen til samlingslokale
 • Subsidiere medlemmer som reiser til Syden, der for eksempel 10 par reiser til samme sted
 • Støtte medlemmers cruise-tur dersom de reiser flere i lag
 • Støtte medlemmer med deltakeravgift til Døves kulturdager 2017
 • Kurs for medlemmer (gratis) finansiert av deler av midlene
 • Kjøpe tomt (parkeringsplass og grøntanlegg opp mot veien)
 • Bruke midler bl.a. til utvendig vedlikehold av huset

Dette ble man enige om til slutt:

Bare la pengene være i banken og vente og se om det kan dukke opp noe i framtiden som døvesenteret kan ha behov for å bruke midlene til.

Når det med tomten ble nevnt, kom det spørsmål om hvordan det lå an med byggesaken. Døves menighet og Stiftelsen Signo jobber med å få bygget 6 boenheter for unge døve med handikap på tomten ved parkeringsplassen, og som også vil berøre antall plasser til parkering slik det er i dag.

Også her var det positiv støtte til at det må bygges slike tilbud til unge døve med handikap, men på medlemsmøtet så det ut til at alle som en var fullstendig imot at det skal bygges på den tiltenkte tomten. Det vil ødelegge tilkomsten til døvesenteret og fortette bygningsmassen på en måte vi ikke ønsker. Døvesenteret er et kulturhus, et samfunnshus for døve, og da må vi ha gode parkeringsforhold og området må ikke ødelegges av for tett bebyggelse, var blant det som ble nevnt. Medlemsmøtet håper sterkt på at planene blir trukket tilbake, og at det vurderes bygging annet sted. Man snakket også om å organisere protestaksjon.

Medlemsmøtet støttet forslaget om at døvesenteret kunne tilby å kjøpe tomten, både grøntarealet der det gamle vaktmesterhuset står – og parkeringsplassen, til markedspris, hvis det ikke er for sent.

Medlemsmøtet varte fra kl 19.00 til 20.30.

Ref. Rune Anda

Skip to content