2017-03-02 UU-komite

Kommunalt Råd for Funksjonshemmede har opprettet eget utvalg:

KOMITE FOR UNIVERSELL UTFORMING

Medlemmer i utvalget. Svein Nord Kristiansen, Egil Hope og Anne-Lise Aanes.

KRFF mars 2017
Møte i Kommunalt Råd for funksjonshemmede torsdag 2. mars 2017. Møteleder Harald Breistein i midten. Foto: Rune.

Deres planer for våren 2017 er følgende:

UU-komiteen våren 2017

På møtet i Kommunalt Råd for Funksjonshemmede (KRFF) torsdag 2. mars 2017 foreslo Rune Anda at mandatet for UU-komiteen ble utvidet til også å se på forholdene i dag. Blant annet få undersøkt om hotellene i Bergen har bra tilgjengelighet for blinde, for rullestolbrukere, for døve/hørselshemmede o.a. Og kanskje lage en oversikt. Har hotellenes TV-kanaler tekst for hørselshemmede? (222 på TV2, 777 på NRK osv.)? Har de NRK Tegnspråk, som er gratis å få inn? Har de sengevibrator som varsler brannalarm?

Forslaget ble godt mottatt. Vi får se om det også blir iverksatt noe sånt. Kanskje undersøkelsen kan føre til at dem det gjelder, vil skjerpe seg og gjøre alt bedre? Kanskje Bergen kan bli Norges beste by for blinde? Norges beste by for bevegelseshemmede? Norges beste by for døve/hørselshemmede?

Rune Anda er varamedlem i styret. Han deltok på møtet istedenfor fast styremedlem, Matthias Viktorsson, som representerer HLF Hordaland/Bergen.