2017-08-31 Politisk debatt

Politisk debatt i Bergen Døvesenter 31. august 2017

Politikerne svarer

Klikk på bildet over (video på over 16 minutter) – Her ser vi politikere som deltok.

Svar på spørsmål om gamle og sykehjem for døve

Politisk debatt-0 Politisk debatt-1 Politisk debatt-2 Politisk debatt-3 Politisk debatt-4 Politisk debatt-5

Fremskrittspartiet meldte forfall pga sykdom.