2018-03-22 Formidler for en dag

2018-03-22 17.21.23
Det var en interessant torsdagskveld i Bergen Døvesenter den 22. mars 2018. På hvert bord satt det “tolkeformidlere” sammen for å ordne det slik at alle som bestilte tolk, fikk det. Men var det enkelt? Deltakerne fikk føle på kroppen hvor komplisert det er.

Formidlingsoversikt-lav

(Klikk på bildet over for å få det større)

2018-03-22 18.37.20

Det er mye som skal klaffe:
* Tegnspråktolk? TSS-tolk? Skrivetolk? Døvblindtolk?
* På sykehus? Legetime? Rettssak? Hos politiet? Begravelse?
* Møte på arbeidsplassen? Jobbintervju? Forelesning på universitetet?
* Kjøpe ny bil? Kveldskurs i matlaging? Møte i borettslaget?

2018-03-22 18.36.58

2018-03-22 18.37.05

Men også andre ting å tenke på:
* Noen tolker tåler ikke blod (hos legen, sykehus)
* Noen tolker ikke sanger og samler
* Noen tolker ikke på helseoppdrag
* Noen tolker ikke hos politiet eller rettssaker
* Noen tolker blir lett rørt (griner?) ved følsomme taler
Formidleren skal gjøre sitt beste å få tak i rett tolk til rett oppdrag

2018-03-22 18.37.11

Og hva mer kan “forstyrre” når det meste er ordnet (ferdige avtaler med tolkene og brukerne)? Jo, da kan det komme telefon/epost/sms med melding:
* Tolken NN er syk i dag (flytte hele dagens oppdrag for denne tolken til en annen tolk. Mulig?)
* En arbeidsplass ringer og melder at det blir et VIKTIG MØTE om en time. Viktig med tolk. Mulig å få?
* To tolker er på vei med bil til Stord til bestilt tolkeoppdrag på møte på arbeidsplassen der. Men så ringer arbeidsplassen og beklaget at de glemte å avbestille tolk. Det ble bestemt “i går”! Så tolkene må snu. Rekker de andre oppdrag som ennå ikke er dekket i Bergen?
* En døv har tolk med seg hos privatlegen. Plutselig sa legen at han MÅ rett på sykehus. Tolken ringer tolketjenesten og spør om hun må bli med den døve til sykehus og avlyse andre tolkeoppdrag. Formidleren sier ja, og jobber med å omorganisere oppdragene.

2018-03-22 18.37.15

Puh, ikke lett å være formidler. Men spennende, kanskje? Utfordrende. Vi som brukere har vel for vane å klage over at ting ikke helt fungerer, men når man kjenner til hva som gjøres, må vi kanskje tenke oss litt om?

2018-03-22 19.13.11

2018-03-22 18.08.20

VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG:
Hvis du har bestilt tolk, og likevel ikke har bruk for det (avlyst møte eller du er syk), VIKTIG at du melder fra til tolketjenesten, så kan tolken flyttes til andre oppdrag som ikke har fått tolk. Tolketjenesten har ofte opplevd at folk glemmer å gi beskjed. Det er veldig dumt, det forstår vi veldig godt nå, og det ber vi alle skjønne også 🙂