29.11.2016: Din historie kan være artig for andre å “høre” på

Har du en historie du vil dele?

memoar-2

Organisasjonen Memoar har som mål å ta vare på den muntlige fortellertradisjonen.  Mottoet deres er: Alle har en fortelling å dele! I samarbeid med hovedbiblioteket i Bergen er det laget et lite studio, der hvem som helst kan spille inn sin fortelling på video. Fortellingen bli lagret og hvis fortelleren gir samtykke, kan den publiseres på www.memoar.no.

Har DU en fortelling du tenker andre ville likt å kjenne til? Memoar er ikke ute etter «sannheten», men fortelleren sin opplevelse ulike hendelser. Vi har vel alle opplevd å høre noen fortelle om en felles opplevelse og lurt på om vi virkelig var på samme sted? Og det er det som gjør den muntlige fortellingen verdt å ta vare på – enhver erfaring er helt unik!

Memoar en medlemsorganisasjon som i stor grad baserer ­arbeidet på medlemmene sin entusiasme og innsats.

Camilla Bøe er en av de entusiastiske medlemmene som ser at her har vi en mulighet til å samle historier. Et stykke av historien som i stor grad er ukjent for mange i Norge; fortellingene fra døvemiljøet. Men Camilla ønsker å ha flere med seg, noen som kjenner døvemiljøet godt og vet hvem en kan kontakte for å få tak i de mange historiene. Det kan være om oppvekst, skoletid, utdanning, yrkeslivet, døveforeningen, idrettsorganisasjoner, den teknologiske utviklingen, reiser eller kontakt med andre tegnspråk, kort sagt alt det som finnes av morsomme, triste, merkelige, fantastiske og unike fortellinger som finnes i døvemiljøet. En del av jobben er å få opptak av samtaler/fortellinger, men i etterkant må den merkes og evt legges på nett, og her trengs det mer enn en entusiast.

I tillegg til å få samlet historier og minner er det flere som vil kunne ha nytte av dette: hørende som ikke kjenner døve kultur og historie, døve elever som har tegnspråk som fag og skal kjenne døves historie, foreldre eller tolkestudenter som skal lære tegnspråk.  Og kanskje noen språkforskere eller andre vil ta tak i dette?

Memoar har flere ulike prosjekter i gang, og har flere ganger fått tilskudd fra ekstrastiftelsen. Hva som skjer på litt lenger sikt er ikke godt å si, men kanskje dette kan bli en lønnet arbeidsoppgave for noen?

Hvis noen kan tenke seg å være med å samle historiene eller har en fortelling de vil dele, ta kontakt med Camilla Bøe, camillaboe@gmail.com

memoar-1