Kurs 5.-7. okt. 2018: Hvordan finne fram til slektningers (og andres) gravplass?

Gravsøk-kurs 5.-7. oktober 2018

Bergen Døvesenter inviterer til ovennevnte kurs

2018 Gravbesøk i mai

Før gravbesøk 10. mai 2018 studerte vi kart over gravplasser + og fant ut hvor de fire personene sine grav lå. Bildene over er fra besøkene Kristi himmelfartsdag i år.


Du lærer hvordan du kan finne ut på internett hvor dine er gravlagt, og du får lære ulike måter å finne fram på, som kan være til god nytte både for deg og de andre, og dermed slippe å bruke mye tid på å lete og lete. Vi skal også besøke noen gravplasser og lære hvordan vi finner fram. Kopi av kart over gravsteder i Bergensområdet vil bli delt ut til kursdeltakerne. 

Omtrent tilsvarende kurs har vært gjennomført med stor interesse i Oslo, Vestfold, Telemark, Kristiansand, Trondheim, Drammen, Bodø, Stavanger, Ål, for å nevne noen.

Fredag 5. oktober 2018:

– Hva sier personvernloven v/en representant fra Slekt og Data, som blant annet har ansvaret for «Gravminner i Norge». Vi spør og de svarer.

Teori:
– Hvorfor er det viktig?
– Hvordan finne ut?
– Teknikk, smart løsning

Lørdag 6. oktober 2018:

– Tur til Møllendal og Solheim gravplass – forstå hvordan man finner fram
– Hvis tid, dele opp i to grupper for å besøke andre gravsteder
– Deretter samles i døvesenteret utveksle erfaringer/resultater, studere bildene

Søndag 7. oktober 2018:

– To og to prøver å finne fram på gravstedene selv (og ha SMS-kontakt med kurslederen)
– Vi samles igjen i døvesenteret og utveksle nye erfaringer, søke svar på eventuelle problemer osv.

Når kurset er over, skal deltakerne ha fått mye lærdom, erfaring og fullført praktiske oppgaver.

Kursansvarlig:    Daglig leder Rune Anda
Kursleder:           Beryl K. Ramvik

Kursavgift:

Medlemmer                          kr    500
Ikke-medlemmer                kr 1.000

Deltakeravgiften inkluderer også noe å spise. Detaljert program blir sendt på epost direkte til de påmeldte i slutten av september.

Påmelding innen 13. september 2018 til daglig leder, post(a)bgds.no.

Noter ditt navn, adresse, fødselsdato, epost adresse og mobilnummer.

Egenandel overføres til konto nummer 5235.05.01053.

Skip to content