Debatt

Grunnskoleuke på Hunstad skole – debattdagen fredag 8. november 2002


Eva Vågen gjorde sterkt inntrykk da hun fortalte
om sine opplevelser både på hjemmeskolen og på døveskolen.
Mange tilhørere fikk tårer i øynene. Noen klarte ikke å holde ut å høre mer 
om hva Eva gjennomgikk, og forlot salen. (Bildet er tatt i pausen)

Panel debatt kl. 09.00-10.00