Terminliste 2013

Utleie av lokaler er også lagt inn i denne listen. Pluss (+) dato før dagen, betyr at lokalet er opptatt til forberedelse som å dekke bord osv. Møtene i døvesenteret foregår i storsalen.

Grønn farge = Storsalen og/eller hallen brukes på dagtid samtidig med barnehagens åpningstider – Rødt = Utleie – Svart = Bergen Døvesenter og egne avdelingers aktiviteter – Blå = Foredrag og annet arrangement – Brun = Døves menighet / Kirkens SOS – Lilla = Møter. Oransje = Ungdomsklubben

OBS: Kongerommet (styrerommet) er opptatt til barnehagen hver mandag kl 13-14. Barnehagen bruker storsalen på dagtid, unntatt om torsdagene.

TERMINLISTE FOR 2014 finner du her

DESEMBER
12. to: Juleavslutning kl 19. BDIK har trekning i julelotteri. Og besøk av tolkestudenter fra HiB.

13. fr: Senterstyret har møte kl 16.00
13. fr: Storsalen er utleid (M)
14. lø: Storsalen er utleid
16. ma: Storsalen opptatt til borddekking etter kl 16.00
17. ti: 11-14 – Seniortreff (JULEBORD i døvesenteret)
19. to: Åpen kveld kl 18 (siste før jul)
28. lø: Storsalen er utleid (+27.12)
31. ti: 11-14 – Seniortreff  – NYTTÅRSAVSLUTNING

2014:

11. januar: Storsalen er utleid – M (+12.01)
16. januar: Hanne Enerhaugen forteller om sine opplevelser og erfaringer i “Ingen grenser” på TV2, kl. 19.00
18. januar: Storsalen er utleid (+ 17. og 19.)
24. januar (fredag): Storsalen er utleid
25. januar: BDIK arr. Idrettsfest kl 19.00
08. februar: Storsalen er utleid (+ 09.02)
20. februar: BDIK har årsmøte i storsalen kl 18.00.
27. februar kl. 19: Tove Glomset: “Å stå støtt på to bein”
13. mars: BDS har årsmøte i storsalen kl 18.00.
15. mars (lørdag): Storsalen er utleid
05. april: Beast har tegnspråkfest i byen
27. april (søndag): Storsalen er utleid
29. april – 13. mai: Solgården for tegnspråkbrukere
04. mai: Storsalen er utleid (M + 03.05 fra kl. 18)
10. mai (lørdag): Storsalen er utleid (M) (+09.05)
11. mai (søndag): Storsalen er utleid fra kl. 09.00 (M)
14. juni /lørdag): Storsalen er utleid
17. mai: Beast har middag i byen og bytur
21. juni (+ 20.06): Storsalen er utleid (+ musikk)
06.-09. august: Nordisk kulturfestival,Turku i Finland
08. august: Storsalen er utleid (+ 07. og 09. – m/musikk og projector)
07.-09. november: Døves kulturdager i Bergen

2017:

20.-22. oktober: 50. Døves kulturdager, i Bergen

 

2013:

JANUAR:
03. to: Døves Idrettsklubb har møte på styrerommet kl 17
05. lø: Juletrefest i storsalen kl 15.00-18.00
07. ma: Ungdomsklubben har medlemsmøte kl 18 – 21
10. to: 11-14 – Seniortreff (middag)
10. to: Åpen kveld kl 18 (Idrettsklubben har fotballmøte)
13. sø: Storsalen er utleid
14. ma: Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i hallen kl 11.00-13.00
15. ti: Ungdomsklubben har sosialkveld for alle, inkludert deltidselevene på Hunstad skole, fra kl 17.00 til ca kl. 20-21.
17. to: Formiddag: Besøk av deltakere på tegnspråkkurs hos Statped. Omvisning osv. i døvesenteret
17. to: Kl. 19: Info og diskusjonskveld om det gamle “vaktmesterhuset” og annet rundtomkring eiendommen. Døves menighet og arkiktekt Lasse Bjørkhaug deltar. Tolk er ordnet.
18. fr – 20. sø: Konferanse mellom fire store døveforeninger. Arrangør: Oslo Døveforening.
18. fr: Storsalen er utleid
19. lø: Storsalen er utleid
20. sø: Familiegudstjeneste i døvekirken kl 11
22. ti: Møte med Tolketjenesten i Hordaland kl 09-11, i døvesenteret.
22. ti: Møte i arbeidsgruppen for psykisk helse, i døvesenterets styrerom kl 16.00
22. ti: Fotokurs i kursrommet, første kveld kl. 18-21.
23. on: Senterstyret har møte kl 16.00
24. to: Kl. 16 og utover: Dugnad! Vi fjerner ting fra det gamle “vaktmesterhuset”!
24. to: 11-14 – Seniortreff m/utlodning (middag)
26. lø: Idrettsklubben har møte i kursrommet hele dagen
26. lø: Beast har tegnspråkfest i byen kl 19
28. ma: BDS har møte med Bergen Brannvesen om alarmsystemet i døvesenteret kl 13. Tolk er ordnet.
29. ti: Møte i døvesenteret med frilanstolker kl 16.15
29. ti: Fotokurs i kursrommet, andre kveld kl. 18-21.
29. ti: Tegnspråkkurs i styrerommet kl. 18-21. Første kurskveld.
31. to: Hyttekomiteen har møte i styrerommet kl 16.30
31. to: Joseph Murray forteller om Døves Verdensforbund (WFD) kl. 19.
31. to: Frist for innlevering av innkomne lovforslag til BDS-årsmøte, leveres til styrelederen.

FEBRUAR
01. fr: Storsalen brukes av Nubben Barnehage kl. 08.00-15.00
02. lø: Storsalen er utleid 03. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11
04. ma: Idrettsklubben har styremøte i kurslokalet kl 17 og utover
04. ma: Døvblitte har sosialt samvær i Storsalen kl. 18.30
05. ti: Fotokurs i kursrommet, tredje kveld kl. 18-21.
05. ti: Tegnspråkkurs i styrerommet (2. kurskveld) kl. 18-21.
05. ti: Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 18-19. Foreldre/besteforeldre samles i hallen.
06. on: Siste frist for innlevering av innkomne forslag til Døves Idrettsklubbs årsmøte
07. to: 11-14 – Seniortreff (middag) 07. to: Idrettsklubben har møte i styrerommet kl 16.00
07. to: CI-gruppen har årsmøte i kurslokalet i 1. etasje kl. 18.00
07. to: Berglind Stefansdottir forteller om EU for døve (EUD) kl. 19, og litt om folkehøyskolen
11. ma: Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i hallen kl 10.45-13.15
11. ma: Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 18-19. Foreldre/besteforeldre samles i hallen.
12. ti: Fotokurs i kursrommet, fjerde og siste kveld kl. 18-21. 12. ti: Tegnspråkkurs i styrerommet (3. kurskveld) kl. 18-21.
13. on: Kveldsgudstjeneste i døvekirken kl 18
14. to: Ungdomsklubben har ekstraordinært årsmøte i kurslokalet kl. 17.00 der de skal velge styre fram til neste årsmøte i september.
14. to: Besøk av politikere kl 19. Tolk er ordnet.
17. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11
18. ma: Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 18-19. Foreldre/besteforeldre samles i hallen (utsatt)
19. ti: Ungdomsklubben har styremøte enten i kurslokalet eller i lunsjrommet kl 17
19. ti: Tegnspråkkurs i styrerommet (4. kurskveld) kl. 18-21.
20. on: Senterstyret har møte  i styrerommet kl 16.00
20. on: Døvblitte har styremøte i kursrommet kl 18.00
20. on: Lesegruppen samles i hallen kl 18.00
21. to: 11-14 – Seniortreff m/utlodning (middag)
21. to: Frist for innlevering av innkomne forslag til BDS-årsmøte, til styrelederen.
21. to kl. 09-16: Vi besøker ulike steder i byen sammen med tolkestudenter for å se på tilgjengeligheten
21. to: Bergen Døves Idrettsklubb har ÅRSMØTE kl 18.00
23. lø: Storsalen er utleid (24.02)
VINTERFERIEUKEN STARTER
26. ti: Tegnspråkkurs i styrerommet (5. kurskveld) kl. 18-21.
27. on: Kveldsgudstjeneste i døvekirken kl 18
28. to: Foredrag kl 19: “Kolonialisme av døve – Castberggårdssyndrom som konsekvens” v/Tomas Kold Erlandsen.

MARS
03. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11
04. ma: Språkåret: Foredrag v/Sylfest Lomheim (tidligere direktør i Språkrådet) på Høgskolen i Bergen kl. 12.00-15.00.
04. ma: Tegnspråkkurs for barn, ytre storsal kl 18-19. Foreldre/besteforeldre samles i hallen.
04. ma: Døvblitte har ÅRSMØTE kl. 18.30 i storsalen
05. ti: Tegnspråkkurs i styrerommet (6. kurskveld) kl. 18-21.
07. to: 11-14 – Seniortreff – ÅRSMØTE (middag)
07. to: Idrettsklubben har spillermøte med fotballjentene i kurslokalet i 1. etasje kl. 17-19
07. to: Diskusjonskveld / medlemsmøte kl. 19: Lovendringsforslag før årsmøte neste uke.
08. fr: Åpen kveld i døvekirken. Besøk fra Kamerun.
09. lø: Beast har øl-smaking med middag i døvesenteret kl 19.00, mer info på Facebook
11. ma: Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i hallen kl 10.45-13.15
11. ma: Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 18-19. Foreldre/besteforeldre samles i hallen.
12. ti: Tegnspråkkurs i styrerommet (7. kurskveld) kl. 18-21.
13. on: Kveldsgudstjeneste i døvekirken kl 18
14. to: Bergen Døvesenter har ÅRSMØTE kl. 18.00
17. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11
18. ma: Ungdomsklubben: Paintball på Wasterland, kun for medlemmer
19. ti: Barnehagen feirer 5 år med program i storsalen på dagtid
19. ti: Idrettsklubben har styremøte i kurslokalet (1. etg) kl 16
19. ti: Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 18-19. Foreldre/besteforeldre samles i hallen.
19. ti: Tegnspråkkurs i styrerommet (8. og siste kurskveld) kl. 18-21.
20. on: Senterstyret har møte kl 16.00
20. on: Lesegruppen samles i kurslokalet kl 18 (avlyst. Neste blir 3. april)
21. to: 11-14 – Seniortreff m/utlodning (middag)
21. on: BDIK og bowling har møte i kursrommet kl 18.30
21. to: Åpen kveld kl 18
24. sø: Palmesøndag
28. to: Skjærtorsdag – Kveldsgudstjeneste i døvekirken kl 18
31. sø: 1. Påskedag – Gudstjeneste i døvekirken kl 11

APRIL:
03. Lesegruppen samles i kurslokalet kl 18
04. to: 11-14 – Seniortreff (middag)
06. lø: Ungdomsklubben til akvariet og kafe. Rabatt for medlemmer.
08. ma: Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i hallen kl 10.45-13.15
08. ma: Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 18-19. Foreldre/besteforeldre samles i hallen.
09. ti: Sosial samling i storsalen fra kl 16.00 v/Bergen Døves Ungdomsklubb. Deltidselever på Hunstad skole deltar.
11. to: Åpen kveld.
12. fr: Storsalen er utleid
13. lø: Beast har tegnspråkfest kl 20. Tema: The after spring break, mer info på Facebook
15. ma: Tegnspråkkurs for barn i kursrommet kl 18-19. Foreldre/besteforeldre samles i hallen.
15. ma: Døvblitte har sosialt samvær i storsalen kl 18.30
17. on: Senterstyret har møte kl 16.00
17. on: Idrettsklubben har møte i kursrommet kl 17.00
18. to: 11-14 – Seniortreff m/utlodning (middag)
18. to: Torsdagsvakter går gjennom vaktinstruks og branninstruks kl 17.30
18. to: “Finnes det spøkelser i Døves Hus? – To personer forteller hva medium fra England fortalte om mystikken i huset vårt” – kl. 19.00
19. fr – 21. sø: Døves Ungdomsklubb har “Dataparty”
20. lø: Teater Manu viser “Exit Hamlet” på Fana kulturhus kl 18.00.
21. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11
22. ma: Idrettsklubben har styremøte i kursrommet kl 16.00
22. ma: BDS har møte med Hordaland Regionlag av Tolkeforbundet i styrerommet kl 16.15
22. ma: Idrettsklubben har ekstraordinært årsmøte i storsalen kl 18.30
23. ti: Møte med Tolketjenesten på Kokstad kl 13.00.
23. ti: Tegnspråkkurs for barn, storsalen kl 18-19. Foreldre/besteforeldre samles i hallen.
25. to: Eiendomsstyret har møte kl 16.
25. to: Info fra Hjelpemiddelsentralen ved Sunniva Lyngtun kl 19.
27. lø: CI-treff i storsalen kl. 11.00-14.00
27. lø: Storsalen er utleid fra og med kl 15.00
30. ti: Hyttestyret har møte i styrerommet kl 16.00
30. ti: Beast har rebus-konkurranse i byen og middag i døvesenteret kl 18, mer info på Facebook

MAI
01. on: Døves Idrettsklubb har ansvar for servering kl 10.00-14.00
02. to: 11-14 – Seniortreff (middag)
02. to: STOR-DUGNAD fra og med kl 16.00. Gratis pizza og brus til alle som deltar.
02. to (etter dugnad og pizza): Medlemsmøte om kjøkkenet og døvemuseum (trolig ca kl 19.30).
04. lø: Storsalen utleid (+ 3/5 – M)
05. sø: Storsalen utleid (M)
05. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11
08. on: Styrerommet er opptatt kl 16 til 18
08. on: CI-gruppen har styremøte (ekstern sted)
09. to (Kr himmelfartsdag): Storsalen STENGT (utleid)  (dekker på onsdag kveld)
11. lø: Havrafting ved Øygarden. Kun for medlemmer.
11. lø: Storsalen er utleid (M)
12. sø: Storsalen er utleid
13. ma og 14. ti: Styrerommet er opptatt fra kl 09 til 16.
13. ma: Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i hallen kl 10.45-13.15
15. on: Senterstyret har møte kl 16.00
15. Lesegruppen samles i kurslokalet kl 18
16. to: Barnehagen bruker storsalen på dagtid
16. to: Åpen kveld kl 18
17. fr: Nasjonaldag. Åpent i døvesenteret kl 10-15 (Antakt og frokost i døvekirken kl. 08.)
17. fr: Døves Idrettsklubb serverer kl 10-14. Døves Ungdomsklubb tar seg av leker og konkurranser kl. 10-14.
19. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11
21. ti: Fotokurs (1) i kursrommet kl 18-21
23. to: 11-14 – Seniortreff m/utlodning (middag)
23. to: Idrettsklubben har styremøte i kursrommet kl 16.00
23. to: Medlemsmøte kl 19.00. Vi ser på saker som behandles på NDFs landsmøte.
24. fr: Storsalen utleid
26. sø: Storsalen utleid
28. ti: Fotokurs (2) i kursrommet kl 18-21
28. ti: Storsalen utleid kl 16-24

30. to: Bergen Døvesenter er 133 år. Åpen kveld kl 18
31. fr: Storsalen er utleid (+musikk)
31. mai til 2. juni: Norges Døveforbund har landsmøte i Stavanger

JUNI
01. lø: Ungdomsklubben har YouTube-kveld på gamle SFO. (Utsatt til 8. juni, se Facebook)
01. lø: Storsalen er utleid (+ musikk)
04. ti: Storsalen er utleid om kvelden
04. ti: Fotokurs (3) i kursrommet kl 18-21
05. on: Barnehagen har foreldremøte i storsalen kl 19.
06. to: 11-14 – Seniortreff (middag)
06. to: Møte i Museumsutvalget + to fra BDS styret i lunsjrommet kl. 16.00
06. to: Medlemsmøte kl. 19: Rapport fra NDFs landsmøte
07. fr: Storsalen er utleid
08. lø: Kl. 18.00: Våre kvinnelige medlemmer arrangerer kvinnekveld i storsalen med tapas og noe godt!
10. ma: Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i hallen kl 10.45-13.15
11. ti: Fotokurs (4) i kursrommet kl 18-21
12. on: Senterstyret har møte kl 16.00
12. on. Lesegruppen samles i kurslokalet kl 18
13. to: Seniorgruppen og DIK på tur på Fløyen. Møtes ved Fløyen stasjon kl 11.00 og tar banen opp. Noen går tur til Brushytten, andre får tilpasset tur (lett)
13. to: Åpen kveld kl 18
14. fr: Misjonsforeningen har samling hos Astrid Tokle kl. 18.00
15. lø: Storsalen utleid (+ 14/6 og 16/6)
16. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11, med hagefest etterpå
19. on: Storsalen opptatt til Nubben Barnehage – som bl.a. har grillfest med foreldre kl 16.00-19.00
20. to: 11-14 – Seniortreff – SOMMERBORD
20. to: Idrettsklubben har styremøte i kursrommet kl 16.00
20. to: Åpen kveld kl 18
22. lø: Døves Ungdomsklubb feirer klubbens 50 års jubileum + sommeravslutning
25. ti: Nubben Barnehage har generalforsamling kl 09.00
25. ti: Storsalen er utleid kl. 16.00-09.00 neste dag.
27. to: Åpen kveld kl 18 (siste åpningskveld før ferien)

29. lø: Storsalen er utleid (+ 28/6)

JULI
DØVESENTERET ER STENGT I HELE JULI pga fornying av kjøkkenet
05.-07: Kulturdagerkomiteen på studietur til Reims, Frankrike
28. juli – 3. august: Nordisk seniortreff/-leir på Island

AUGUST
08. to: Åpen kveld kl 18 (første åpningsdag etter ferien)
09. fr: Storsalen er utleid
10. lø: Storsalen er utleid (M)
12. ma: Seniorgruppen har styremøte i styrerommet kl 11
13. ti: 11-14 – Seniortreff (middag)
14. on: Møte kl 16 i døvesenteret for komiteen for stemmetolkseminar
15. to: Ledermøte i storsalen kl 17. (Deretter har Riga-seminarkomiteen møte)
15. to: Åpen kveld kl 18
16. fr: John Smiths Spesialshow i døvesenteret, vi åpner kl 18.
17. lø: John Smiths Spesialshow i døvesenteret, vi åpner kl 17. (Bryllup i døvekirken kl 16)
20. ti: Tor S Fiksen og Rune Anda informerer Tolkestudentene på HiB om døvesenteret kl 09.00-12.00.
20. ti: Hyttekomiteen har møte i styrerommet kl 16.00
21. on: Besøk av nye tegnspråk-/tolkestudenter fra Høgskolen i Bergen på dagtid (eller 20. august)
21. on: Senterstyret har møte kl 16.00
22.-23. Daglig leder i Trondheim (er på kontoret torsdag kl 07.00-13.30, og fredag fra 11.30-15.00)
22. to: Idrettsklubben har styremøte i kursrommet kl 16.00
22. to: Åpen kveld kl 18
23. fr – 25.- sø: Døvestevne på Måløy
24. lø: Storsalen utleid (+ 23/8 og 25/8 – musikk)
27. ti: 11-14 – Seniortreff m/utlodning (middag)
28. on: Storsalen er utleid fra kl 16.00 (til neste dag kl 09)
28. on: FFO Hordaland arrangerer paneldebatt på Hotel Norge kl. 18-21 i forbindelse med Stortingsvalg.
29. to: Politisk debatt i døvesenteret kl 19.00. Det er STORTINGSVALG i år.
31. lø: Storsalen utleid (+30/8 og 1/9)

SEPTEMBER

03. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (1) i styrerommet kl 18-21
05. t0: Kulturdagerkomiteen har møte med Rica Ørnen Hotel kl 15.
05. to: Ungdomsklubben har møte i styrerommet kl 16.30
05. to: Diskusjon om medlemsfordeler kl 19, også om leie/lån av storsalen o.a.
07. lø: Storsalen er utleid (+ 06.09) – Musikk
09. ma: Barnehagen har planleggingsdag i storsalen på dagtid
09. ma: Eiendomsstyret har møte kl 16.00
10. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (2) i styrerommet kl 18-21
10. ti: 11-14 – Seniortreff (middag)
10. ti: Beast har årsmøte i storsalen kl 18.
11.-13.: Nasjonal senior-kulturtreff i Bergen
11. on: NDSs seniorutvalg har møte i styreommet fra kl 11 og utover
11. on: Kl 15-17. UU på Ørnen Hotel. Tolk ordnet.
12. to: Program i forbindelse med seniorenes kulturtreff i Bergen
12. to: Idrettsklubben har styremøte i kursrommet i 1. etasje kl. 16.
14. lø: Storsalen er utleid
17. ti: Rune er i Oslo
17. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (3) i styrerommet kl 18-21
17. ti: Barnehagen har foreldremøte i storsalen kl 17-19
18. on: Senterstyret har møte kl 16.00
19.-21.: Rune er på NDF-møte i Oslo
19. to: BEAST har styremøte i styrerommet kl 17.00
19. to: Foredrag om HYPNOSE v/Ronny Hansen, Hypnoseakademiet, kl. 19.00. (Tolk er ordnet.)
21. lø: Storsalen er utleid (+20.09)
23. ma: Barnehagen bruker storsalen kl 17.00-20.00 (foredrag)
24. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (4) i styrerommet kl 18-21
24. ti: Møte med Lekve som skal skrive bok om Riebers legat (kl. 10-15.30) – (Tolk ok.)
24. ti: 11-14 – Seniortreff m/utlodning (middag) – fortelling + bilder fra Island
24. ti: Ungdomsklubben har årsmøte i storsalen kl 18.00
26. to: Kulturdagerkomiteen har møte kl 16
26. to: Kl. 19.00: Seniorene forteller og viser bilder fra Nordisk seniortreffpå Island i sommer.
27. fr: Seminar i storsalen – Bergen Døvesenter og Hordaland Regionlag av Tolkeeforbundet kl. 18-22
28. lø: Seminar i storsalen – Bergen Døvesenter og Hordaland Regionlag av Tolkeeforbundet kl. 11-19
28. lø: Beast har tegnspråkfest i storsalen kl 20. Info kommer senere.

OKTOBER:

01. ti: Seniorgruppen har tur til Fløyen på formiddagen. (Kanskje noen seniorer (og daglig leder) besøker en klasse ved Nordahl Grieg vg skole kl 08.45-12.45).
01. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (5) i styrerommet kl 18-21
02. on: BDS har møte med Stiftelsen Signo hos Konows senter kl 14.00-16.00 (tolk ok)
03. to: Rune på møte i KRFF kl. 12.15-15.30
03. to: BDUK har styrerommet fra kl 16.00
03. to: Foredrag v/sexolog Gry Kåsa Moriggi: “Hva er seksualitet?” – kl. 19.00
05. lø: Storsalen er utleid
07-09: Daglig leder er bortreist.
07.ma: Døves Idrettsklubb har møte i styrerommet kl ?
08. ti: 11-14 – Seniortreff (middag)
08. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (6) i styrerommet kl 18-21
10. to: Åpen kveld kl 18
11.-13. fr-sø: Trimhelg på STORD for alle (Samarbeid Bergen og Stavanger)
12. lø: Storsalen er utleid
15. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (7) i styrerommet kl 18-21
15. ti: Møte med Tolketjenesten på Kokstad kl 13.00.
16. on: Senterstyret har møte kl 16.00
17. to: Foredrag om sikkerheten ombord på fly v/ Barbro Lundemoen, basesjef BGO, kl. 19.00. Tolk OK.
18. fr: FFO Bergen med program i Salem sammen med “De glade gutter”
18.-20. oktober: Døves kulturdager i Trondheim
18. fr: Kvinneparty arr. av medlemmer – kl. 19
19. lø: Storsalen er utleid (M – musikk og videokanon)
21. ma: Storsalen er utleid fra kl 19.00
22. ti: 11-14 – Seniortreff m/utlodning (middag)
22. ti: Storsalen er utleid fra kl 16.00 (til neste dag kl 09)
22. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (8) i styrerommet kl 18-21
24. to: Diskusjonskveld kl. 19. Vi ser framover og gir tips/forslag/ideer til de som skal delta i organisasjonsseminar 25.-27. oktober.
26. lø: Storsalen er utleid (+ 25.10)
25.-27. (fredag-søndag): Døvesenteret har organisasjonsseminar for tillitsvalgte, som holdes på Riga, Latvia.
29. ti: Kulturdagerkomiteen har møte i lunsjrommet kl 16.30
29. ti: Nubben Barnehage har personalmøte i Kursrommet kl 17.00-19.30
29. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (siste kurskveld) i styrerommet kl 18-21
29. ti: Storsalen er utleid
31. to: Kl. 19.00. Døves Idrettsklubb – som fyller 108 år 29. oktober – viser gamle bilder fra døveidretten i Bergen.

NOVEMBER

01.-03. (fr-sø): CODA-Norge har møte i Kongerommet
02. lø: FFO ledersamling kl 10.30-15.30
02. lø: CI-treff i storsalen kl. 11.00-14.00
02. lø: Storsalen er opptatt kl 14-18
02. lø: Beast har styremøte hos en av styremedlemmene kl 15.00-19.00
02. lø: Beast har tegnspråkfest i byen
05. ti: 11-14 – Seniortreff (middag)
06. on: Rune på møte i KRFF kl. 12.15-15.30 (tolk ok)
06. on: BDIK har styremøte i kursrommet i 1. etasje kl. 17.00
07. to: Åpen kveld kl 18
08. fr: Storsalen er utleid
13. on: Senterstyret har møte kl 16.00
14. to: Kulturdagerkomiteen med rapport fra Reims + om Døves kulturdager 2014, kl. 19
15. fr: Døves misjonsforening har møte i Døvekirken kl 18.00
15. fr: Døves Idrettsklubb har kurs i dans fredag kveld
16. lø: Døves Idrettsklubb har kurs i dans hele lørdag
17. sø: Storsalen er utleid
19. ti: 11-14 – Seniortreff m/utlodning (middag) – besøk av Rune Blomberg
21. to: Foreningen CODA Norge presenterer seg, kl. 19.00 v/Malin Lone Johansen og Torill Solbø Zahl
22. fr: Ansatte i Nubben barnehage har julebord i hallen/storsalen
23. lø: Lutefiskfest kl. 19
26. ti: Kulturdagerkomiteen har møte i lunsjrommet kl 16.30
26. ti: Bistandslinje på Ål er på studietur til døvesenteret (styrerommet kl 15 til 21).
26. ti: Ungdomsklubben arrangerer sjakkturnering i storsalen kl 16.30 og utover! Alle er velkommen!
27. on: Ledermøte i storsalen kl 16.00
28. to: Seniorgruppen besøker Sjøfartsmuseum kl. 12.00
28. to: Foredrag v/Øyvind Madsen “Den som ikke kan yde, kan heller ikke byde” – kl. 19.00
29. fr: Storsalen er utleid
30. lø: Storsalen er utleid
01. sø: Storsalen er utleid
02. ma: Gunnar og Rune invitert til lansering av Riebers legat-boken kl 13. (Tolk ok)
03. ti: 11-14 – Seniortreff (middag)
03. ti: BDIK har styremøte i kursrommet i 1. etasje kl. 16.00
05. to: Styrerommet er opptatt kl 12.00-15.00 (is)
05. to: Diskusjon kl 19.00: Opplever du å bli diskriminert? Vi samler episodene og tar det opp med “Stopp diskriminering” utpå nyåret.
06. fr: Storsalen er utleid
07. lø: Internasjonal middag i døvesenteret kl. 19 – arr. døve innvandrere
07. lø: Beast har julebord i byen
08. sø: Teater Manu besøker oss med skrotnissene! Les mer.
09. ma: Kirkens SOS bruker hallen kl. 10.30-14.00
10. ti: Ungdomsklubben har julekos med program i storsalen kl 16.30.

Solform

lmka

 

mkwa