Terminliste 2015

Utleie av lokaler er også lagt inn i denne listen. Pluss (+) dato før dagen, betyr at lokalet er opptatt til forberedelse som å dekke bord osv. Møtene i døvesenteret foregår i storsalen.

Grønn farge = Storsalen og/eller hallen brukes på dagtid samtidig med barnehagens åpningstider – Rødt = UtleieSvart = Bergen Døvesenter og egne avdelingers aktiviteter – Blå = Foredrag og annet arrangement – Brun = Døves menighet / Kirkens SOS – Lilla = Møter. Oransje = Program som ordnes av barne-, ungdoms- og idrettskonsulenten
BEAST har tegnspråktreff på KAOS (Nygårdsgaten 2) hver tirsdag kl. 19.00.

OBS: Kongerommet (styrerommet) er opptatt til barnehagen hver mandag kl 13-14. Barnehagen bruker storsalen på dagtid, unntatt om tirsdagene.

2015:

Terminliste for 2016 finner du her.
Norges Døveforbunds kalender finner du her.


DESEMBER 2015:

01. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20
01. ti: Norsk kurs for innvandrere i styrerommet kl. 17.30-19.30
02. on: Nubben barnehage har teater i storsalen om dagen
03. to: Tegnspråktreff for hele familien har møte i styrerommet kl 16.00
03. to: Kulturdagerkomiteens åpen kveld om Døves kulturdager 2017, kl. 19.00
04. fr: Storsalen er utleid
05. lø: Storsalen utleid (M)
06. sø: Tegnspråktreff for hele familien kl. 12.00-15.00
08. ti: Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 11-13 i kurslokalet.
08. ti: Seniorgruppen har julebord i storsalen kl 11-14
08. ti: BeSeen bruker storsalen kl. 16.45-17.15 (3)

08. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20 (siste kurskveld)
08. ti: Norsk kurs for innvandrere i styrerommet kl. 17.30-19.30

09 on: Storsal utleid fra kl.16:00
10. to: Frikveld
11. fr: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
11. fr: Storsalen er utleid (+musikk)
12. lø: Juleverksted i storsalen kl. 14-20 (risgrøt serveres)
12. lø: BEAST har julebord i byen
15. ti: Idrettsklubben har styremøte i styrerommet kl 16.30-19
15. ti: Siste BEAST-treff på Kaos før jul
15. ti: Norsk kurs for innvandrere i styrerommet kl. 17.30-19.30
13. sø – 30. on: STORSALEN ER STENGT pga. lakkering
31. to: Seniortreff kl. 11 – Nyttårsavslutning til kl. 14.

31. to: Storsalen er utleid (fra og med kl. 15.00)

ARKIV:
JANUAR 2015:
01.-22. januar: STORSALEN ER STENGT (ny gulv)
02. fr: Nubben barnehage bruker styrerommet på dagtid.
08. to: Hallen og kjøkkenet er åpen. Kalfaret Kantine serverer.
08. to: Ungdomsklubben har møte i styrerommet kl 16
12. ma: BDIK har møte i styrerommet kl. 16
14. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i styrerommet kl 18 (1)
15. to: Hallen og kjøkkenet er åpen. Kalfaret Kantine serverer.
16. fr: Hallen er utleid
20. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl 18 (1)
21. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet kl 18 (2)
22. to: Hallen og kjøkkenet er åpen. Kalfaret Kantine serverer.
22. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16.
23. fr: Storsalen er utleid (M)

24. lø: BEAST har tegnspråkfest i døvesenteret
27. ti: Seniortreff kl. 11 (utlodning)

27. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl 18 (2)
28. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet kl 18 (3)
29. to: Idrettsklubben har styremøte i styrerommet kl 16.00
29. to: Ungdomsklubben arr. Playstation-turnering “FIFA 2015”
30. fr: CI-gruppen har kveldsarrangement i storsalen

FEBRUAR 2015
03. ti: Døves Ungdomsklubb  arr. Barnas svømmedag på Hunstad skole.
03. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl 18 (3)
04. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet kl 18 (4)
05. to: Hyttestyret har møte i styrerommet kl 16
05. to: Foredrag kl. 18.00-20.00 om Engleskolen v/Tonje Henriksen.
05. to: Frist for innlevering av lovforslag til årsmøtet
07. lø: Storsalen er utleid (+ 08.02)
09. ma: Storsalen er utleid
10. ti: Seniortreff kl. 11
10. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl 18 (4)
11. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet kl 18 (5)
12. to: “Hurtigruten-komiteen” har møte i storsalen kl 11.00-15.00
12. to: Døves Ungdomsklubb: Barn fra Hunstad skole kommer til døvesenteret til middag, deretter til gamle SFO-lokaler i døvekirken + uteaktiviteter
12. to: Ledermøte kl. 16.00
12. to: Ungdomsklubben har styremøte i styrerommet kl 17

12. to: Debattkveld 19.00 – Rorbua
14. lø: Storsalen er utleid
16. ma: Storsalen opptatt til kurs (Nubben) fra kl. 17 til ca 19
17. ti: Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 11-13 i hallen.
17. ti: Idrettsklubben har styremøte i storsalen kl. 17.00
17. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl 18 (5)
18. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet kl 18 (6)
19. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16.
21. lø: Storsalen er utleid
23. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl 18 (6)
24. ti: Seniortreff kl. 11 (utlodning)
25. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet kl 18 (7)
26. to: Senterstyret har muligens møte i styrerommet kl 16.
26. to: Frist for innlevering av innkomne forslag til årsmøtet

MARS 2015
03. ti: Døves Idrettsklubb arr. futsal-dag for barn på Hunstad skole.
03. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl 18 (7)
04. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet kl 18 (8)
05. to: Idrettskluben har ÅRSMØTE i storsalen kl. 18.00
07. lø: Kvinneparty: Flower Power fest kl. 19.
10. ti: Seniortreff kl. 11 (Årsmøte)
10. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl 18 (9)
10. ti: Nubben Barnehage bruker storsalen kl 17.00-19.30.
11. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet kl 18 (9)
12. to: Line Beate Tveit og Charlotte Agerup fra Trondheim informerer om prosjektet «Kreft tegn», kl. 19 
13.-15: Skihelg i Myrkdalen, påmelding til barne-, ungdoms- og idrettskonsulenten
13. fr: Storsalen er utleid (mu)
14. lø: Storsalen er utleid (+15.03) – mu og vi

17. ti: Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 11-13 i hallen.
17. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl 18 (9)
18. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet kl 18 (10. og siste kveld )
18. on: CI-gruppen har årsmøte i storsalen kl. 18.
19. to: Døves Ungdomsklubb får besøk av barn fra Hunstad skole til middag, deretter til buldring på Bryggeriet like ved.
19. to: Bergen Døvesenter har ÅRSMØTE kl. 18.00 – kort styremøte etter årsmøtet
21. lø: Storsalen er utleid (M)
24. ti: Seniortreff kl. 11 (utlodning)
24. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl 18 (10. og siste kveld)
26. to: Døves Ungdomsklubb inviterer barn til påskeverksted i SFO-lokalet i døvekirken.
26. to: Maren Oriola forteller om MENSA, kl. 19.00
28. lø: Storsalen er utleid (M)


APRIL 2015:
03. fr: (Langfredag) – Korsvandring fra Korskirken kl 16.00, til Døvekirken
04. lø: Storsalen er utleid (M)

07. ti: Seniortreff kl. 11
09. to: Døves Ungdomsklubb arr. ute-aktiviteter for barn der de utforsker den kommende våren
09. to: Ingrid Riksfjord forteller om “Alice i Eventyrland” og tegnspråktolket forestillingstilbud, ca kl. 18.o0.
09. to: Linda Veronica Stensbø og Iselin Hauge informerer om neste års linje på Ål folkehøyskole 2015/16. Kl. 18.10
09. to: Morten J. Lundahl forteller om hundeoppdragelse, kl. 19.00

10. fr-12. sø: Ungdomsklubben arr. Dataparty i storsalen – avslutter søndag kl. 12.
12. sø: Teater Manu viser stykket “To karer med koffert” i storsalen kl. 18.00.
14. ti: Besøk av døvblinde kl 11-14 – info om døvesenteret
14. ti: Nubben barnehage bruker storsalen kl 17-19
14. ti: Fotokurs i kursrommet kl 18-21 (1)
14. ti: Tegnspråktolket teater “Alice i Eventyrland” på Det Akademiske Kvarter kl. 19.00
16. to: Døves Ungdomsklubb arr. tur til Wasteland med barn fra Hunstad skole, deretter pizza.
15. on: Styrerommet er opptatt kl. 16-20
16. to: Daglig leder Michel Laubacher forteller om Døves Media og deres arbeid, kl. 19.
17. fr: Seniorgruppen har styremøte i styrerommet kl 11
18. lø: BEAST har tegnspråkfest i døvesenteret kl 20.

20. ma: Fotokurs i kursrommet kl 18-21 (2)
20. ma: Tegnspråktolket teater “Alice i Eventyrland” på Det Akademiske Kvarter kl. 19.00
21. ti: Seniortreff kl. 11 (utlodning)
21. ti: Idrettsklubben har styremøte på styrerommet kl 16
22. on: Seniorgruppen har promenadetur rundt Store Lungegårdsvannet kl 11.00 (start fra Døvesenteret)
23. to: Døves Ungdomsklubb har aktivitet for barn fra Hunstad skole, enten i døvesenteret eller i tidligere SFO-lokalet under døvekirken
23. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16.
23. to: Idrettsklubben har møte i lunsjrommet kl 18
23. to: Foredrag kl. 19: ” Signs2Cross” (mer info senere)

25. lø: Storsalen er utleid (+24. og 26.)
28. ti: Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 11-13 i hallen.
28. ti: Innvandrerutvalget har møte i styrerommet kl 17
28. ti: Fotokurs i kursrommet kl 18-21 (3)

28. ti: Døves Ungdomsklubb arr. Playstation 4-turnering i storsalen
29. on: Storsalen opptatt til møte i Sameiet Nubbebakken 2 fra kl. 18.
30. to: Frikveld

MAI 2015:
04. ma: Nubben barnehage bruker storsalen kl 17-20.
05. ti: Seniortreff kl. 11
05. ti: Fotokurs i kursrommet kl 18-21 (4)
07. to: Møte med “Foreldre/barn-gruppen” i styrerommet kl 13.00
07. to: STOR-DUGNAD kl. 16.00 og utover
07. to: Døves Idrettsklubb arr. Barnas Bowlingdag for de minste, kanskje på Laksevåg bowlingsenter. Døves Ungdomsklubb tar seg av de større barna + ungdommer til Wasteland eller Lunds Tivoli
09. lø: Storsalen er utleid (+ 08. og 10.)
12. ti: Fotokurs i kursrommet kl 18-21 (5)
13. on: Hyttestyret (Rorbua) har møte i styrerommet kl 16.30
14. to: Stengt (Kristi himmelfartsdag)
15. fr: Styrerommet er opptatt på dagtid
16: lø: Storsalen er utleid
17. sø: Åpent hus i døvesenteret kl 10.00-15.00
19. ti: Seniortreff kl. 11 (utlodning)
19. ti: Idrettsklubben har styremøte på styrerommet kl 16
19. ti: Fotokurs i kursrommet kl 18-21 (6 og siste)
20. on: Kurs i det å forstå regnskap, del 1, i storsalen kl. 16.00-20.00
21. to: Døves Ungdomsklubb inviterer ungdommer til Egon restaurant for sosialt samvær, deretter kino
21. to: Hege Malene Ulstein: “En ungdom forteller”, kl. 19.00
22. fr: Storsalen er utleid
23. lø: Storsalen er utleid (M) (+ 24.05)
26. ti: Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 11-13 i hallen.
26. ti: “Barnetreffutvalg” har møte i styrerommet kl. 16
26. ti: Storsalen er opptatt ettermiddag/kveld
27. on: Kurs i det å forstå regnskap, del 2, i storsalen kl. 16.00-20.00
28. to(?) – Døves Ungdomsklubb prøver å kontakte et ridesenter i Bergen for besøk sammen med barn fra Hunstad skole
28. to: Frikveld
28.-30. mai: NDF har Landsråd på Ål
31. sø: Storsalen er utleid

JUNI 2015:
02. ti: Seniortreff kl. 11
02. ti: Storsalen opptatt på ettermiddagen (fra kl. 15)
02. ti: Innvandrerutvalget har møte på styrerommet kl 17.00
04. to: Skrivetolkstudenter i praksis med 10 brukere (BDS+HLF Bergen) i storsalen kl. 12-14 (lokalet opptatt fra kl 09 til 16)
04. to: Døves Ungdomsklubb arr. aktivitet for barn i SFO-lokalet under Døvekirken.

04. to: Frikveld kl. 19
05.-07. fr-sø: Åpen helg på Rorbua
06. lø: Storsalen er utleid (+05. og 07.)
06. lø: CI-gruppen har sommertreff på Bryggeloftet kl. 18. Alle er velkommen.
09. ti: Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 11-13 i hallen.
09. ti: Barnehagen har sommerfest i storsalen kl 16-18
09. ti: Kulturdagerkomiteen har møte i styrerommet kl 16
10. on: Signo Konows Senter markerer 50 års jubileum for beboere og pårørende i storsalen kl 15.30-18.00
11. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16.
11. to: Døves Idrettsklubb har ekstraordinært årsmøte kl. 18.00
12. fr: Åpen kveld i forbindelse med Bjørkåsen-treff v/Døves Idrettsklubb
14. sø: “Tegnspråktreff for hele familien” kl. 12.00 (til 15.00?)
15. ma: Ledermøte i storsalen kl. 16.00
16. ti: Seniortreff kl. 11 (SOMMERBORD)
16. ti: Idrettsklubben har styremøte på styrerommet kl 16

17. on: Storsalen er utleid kl. 17-22 (M)
18. to: Sommeravslutning med grill i døvesenteret kl 18
20. lø: Storsalen er utleid (+19. og 21.)
25. to: Siste åpningskveld i døvesenteret før ferien
27. lø: Storsalen utleid (+ 26. og 28.) 

JULI 2015:
11. lø: Storsalen utleid (+10. og 12.)
25. lø: Storsalen utleid (+26.)

AUGUST 2015:
01. lø: Storsalen er utleid (+ 31.07 og 02.08)
06. to: Første åpningskveld i døvesenteret etter ferien
10. ma: Storsalen er utleid kl 16 og utover
11. ti: Seniortreff kl. 11 (avlyst)
15. lø: Storsalen er utleid (+14. og 16.)
18. ti: Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 11-13 i hallen.
18. ti: Idrettsklubben har styremøte i styrerommet kl. 17
20. to: Besøk av studentene fra HiB (tegnspråk- og tolkelinjen) kl. 10-15.
20. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16.
20. to: Foredrag ved Mirelle Steiro fra Tryg forsikring kl. 19 (tolk ok)
22. lø: Storsalen er utleid (+21.08)
23. sø: Innvandrerutvalget har sosialt samvær/møte kl 16
25. ti: Seniortreff kl. 11 (utlodning)
25. ti: Innvandrerutvalget har møte kl 18
25. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20 (første kurskveld)
26. on: Besøk av tolkestudenter (2. klasse) fra HiB, i storsalen kl 09.30-11.30.
27. to: Litteraturkveld i døvekirken kl. 18 v/Torill Solbø Zahl
29. lø: Storsalen er utleid (+ 28.08)

SEPTEMBER 2015:
01. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (1) i styrerom kl. 18-21
01. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20

03. to: Politisk debatt foran kommunevalget 14. september. Vi starter kl 18.00.
05. lø: CI-treff i storsalen kl. 10-15: 5. september med Kjell Grøndahl fra høresentralen.
06. sø: Tegnspråktreff for hele familien kl. 12.00-15.00 (tolk ok)
08. ti: Seniortreff kl. 11 –
08. ti: Flerkulturelt utvalg har styremøte i lunsjrommet kl. 17.00
08. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20
08. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (2) i styrerom kl. 18-21
09. on: Kalfarveien Barnehage har foreldremøte i storsalen kl 17-21
10. to: Frikveld
11. fr: Flerkulturelt utvalg har grillfest kl. 18.00
12. lø: Beast har årsmøte – deretter fest i døvesenteret
14. ma: Nubben barnehage har møte i styrerommet kl. 08-15
15. ti: Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 11-13 i hallen.
15. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (3) i styrerom kl. 18-21
15. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20
17. to: Dag Bøe og “Navnetegn” kl. 19.00
17. to: Ungdomsklubben har årsmøte i halve storsalen kl. 19
20. sø: Besøk i døvesenteret av seniorer fra Sverige som deltok på Hurtigrute-reisen 9.-20. sept.
22. ti: Seniortreff kl. 11 (utlodning)
22. ti: Flerkulturelt utvalg har møte i lunsjrom kl 17.
22. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (4) i styrerom kl. 18-21
22. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20
24. to: Hordaland regionlag av tolkeforbundet har møte i styrerommet kl 16.30
24. to: Besøk av Simon Carmel (døv) fra USA kl. 19
25. fr: Flerkulturelt utvalg har sosialt samvær i storsalen kl 18-02.
25.-27. Døves kulturdager i Sandefjord
26. lø: Storsalen er utleid (+27.09) m+p
27. sø: Beast har tegnspråkmiddag i byen
29. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20
29. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (5) i styrerom kl. 18-21
29. ti: Nubben Barnehage har foreldremøte i storsalen kl. 19-21
30. on: Tegnspråkkurs for viderekomne (1) i storsalen kl. 18-21

OKTOBER 2015:
01. to: CI-gruppens Teaterkveld; middag på Sirkus Escalon, tekstet forestilling: “Forbrent” og kvelden avsluttes på Bocca for dem som ønsker det
04. sø: Tegnspråktreff for hele familien kl. 12.00-15.00 (tolk ordnet)
06. ti: Seniortreff kl. 11

06. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (6) i styrerom kl. 18-21
06. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20
07. om: Seniorgruppen har møte i styrerommet (eventuelt lunsjrom) kl 11-13.
08. to: Beast har styremøte i styrerommet kl 17.00
08: to: Frikveld
10. lø: BEAST har tegnspråkfest i byen
11. sø: Storsalen er utleid
13. ti: Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 11-13 i hallen.
13. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (7) i styrerom kl. 18-21
13. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20
14. on: Døves Idrettsklubb har møte i styrerommet kl. 16.30
14. on: Tegnspråktolket teaterforestilling “Forbrent” ved Den nationale scene kl. 19.30
15. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16.
16. fr – 18. sø: Idrettshelg på Stord, arr. Døves Idrettsklubb
19. ma: Storsalen er opptatt på dagtid (Nubben Barnehage)
20. ti: Seniortreff kl. 11 – utlodning
20. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (8) i styrerom kl. 18-21
20. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20
22. to: Ledermøte kl. 16
22. to: Quiz-kveld kl. 19
23. fr: Teater Manu har forestilling “Den stundesløse” på DNS kl. 19.30
24. lø: Teater Manu har forestilling “Den stundesløse” på DNS kl. 14.00
24. lø: Storsalen er utleid (+25.10)
25. sø: BEAST har fjelltur med Agnes
27. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (9) i styrerom kl. 18-21
27. ti: BeSeen bruker storsalen kl. 16.45-18.15 (1)
27. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20
29. to: Foredrag ved Torill Ringsø og Line Beate Tveit kl. 19: “Å vokse opp i en tegnspråklig familie”
30. okt. – 1. nov. (fredag-søndag): CODA Norge feirer 10 års jubileum i Bergen (mer info senere) – Storsalen opptatt
31. lø: BEAST har tegnspråkfest i byen

NOVEMBER 2015:
01. sø: Tegnspråktreff for hele familien kl. 12.00-15.00
02. ma: Nubben Barnehage har program i storsalen på dagtid
02. ma: Styrerommet utlånt til en skoles filmopptak
03. ti: Seniortreff kl. 11
03. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (10. og siste) i styrerom kl. 18-21
03. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20
05. to: Frikveld
06. fr: Storsalen er utleid
07. lø: Internasjonal middag v/Flerkulturelt utvalg kl. 18 – Påmeldingsfrist 30. okt.
10. ti: Nubben barnehage har sirkusforestilling i storsalen kl 10.30-12.00
10. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20
10. ti: Norsk kurs for innvandrere i styrerommet kl. 17.30-19.30
12. to: Skrivetolkstudenter i praksistrening i storsalen kl. 10-14
12. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16.
12. to: BEAST har styremøte i kursrommet kl. 16
12. to: Frikveld i hallen. Ungdomsklubben i storsalen kl 16 til 22 
13. fr: Signo Konows Senter har fagdag i storsalen (kl. 08.00-17.00) – 50 års jubileum.
14. lø: Storsalen er utleid (M)
17. ti: Seniortreff kl. 11 (utlodning)
17. ti: BeSeen bruker storsalen kl. 16.45-17.15 (2)
17. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20
17. ti: Idrettsklubben har styremøte i styrerommet kl 16.30-19
17. ti: Norsk kurs for innvandrere i storsalen kl. 17.30-19.30

19. to: Kirkens SOS låner storsalen på formiddagen
19. to: Foredrag ved Ulf Nagell kl. 19: “Forandring av livskvaliteten etter at jeg ble tegnspråkbruker” (tolk ok)
21. lø: Lutefiskfest i døvesenteret kl 19
21. lø: BEAST har tegnspråkfest i byen
22. sø: Tolkeforbundets regionslag) og døvesenteret har førjulstreff med gløgg i døvesenteret kl. 14.00.
23. ma: Nubben barnehage bruker styrerommet kl 17-19
24. ti: Kirkens SOS – bønnegruppe kl. 11-13 i hallen.

24. ti: Kursrommet i 1. etasje er utleid kl 17-20
24. ti: Norsk kurs for innvandrere i styrerommet kl. 17.30-19.30
27. fr: Storsalen er utleid
27.-29. fr-sø: Organisasjonsseminar for Bergen Døvesenter

28. lø: Storsalen er utleid (+ 29.11)