Terminliste 2016

Utleie av lokaler er også lagt inn i denne listen. Pluss (+) dato før dagen, betyr at lokalet er opptatt til forberedelse som å dekke bord osv. Møtene i døvesenteret foregår i storsalen.

Grønn farge = Storsalen og/eller hallen brukes på dagtid samtidig med barnehagens åpningstider – Rødt = UtleieSvart = Bergen Døvesenter og egne avdelingers aktiviteter – Blå = Foredrag og annet arrangement – Brun = Døves menighet / Kirkens SOS – Lilla = Møter. Oransje = Program som ordnes av barne-, ungdoms- og idrettskonsulenten
BEAST har tegnspråktreff på KAOS (Nygårdsgaten 2) hver tirsdag kl. 19.00.

OBS: Kongerommet (styrerommet) er opptatt til barnehagen hver mandag kl 13-14. Barnehagen bruker storsalen på dagtid, unntatt om tirsdagene.

2016:

Norges Døveforbunds kalender finner du her.
Gudstjenester i Bergen Døvekirke, klikk her.

Terminsliste for 2017 finner du her

Eldre

Januar:
09. lø: Storsalen er utleid (+08.01)
10. sø Tegnspråktreff for hele familien på storsal kl. 12.00-15.00 juletrefest med julenisse
12. ti: Seniortreff kl 11-14
12. ti: Kirkens SOS låner kursrommet på formiddagen
12. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (1)
12. ti: Storsalen opptatt til prøvespilling – Auditionen kl. 18:00-20:00
13. on: BeSeen bruker storsalen kl. 16.30-18.00 (1)
13. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (1)
14. to: BEAST har møte i styrerommet kl 16
14. to: Kl. 19.00: Musikk for døve ved Tarek Atoui fra Libanon,men bor i Paris.
15. fr: Storsalen er utleid
16. lø: Storsalen er utleid (M)
19. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (2)
20. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (2)
21 to: Senterstyret har styremøte i styrerommet kl. 16:00
21. to: Ekstra Ordinær årsmøte kl. 18:00 Tema: Rorbua
22. fr: Storsalen er utleid – (M)
23. lø: BEAST har tegnspråkfest og middag i byen
25 ma: Ungdomsklubb har styremøte i lunsjrommet kl. 17:00-19:00
26. ti: Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
26. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (3)
27. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (3)
28. to: Idrettsklubb har styremøte i styrerommet kl. 16:00-18:00
21. to: Frikveld – Storsalen er åpent
30. lø: Storsalen er utleid – (M)

 

Februar:
02. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (4)
03. on: BeSeen bruker storsalen kl. 16.30-18.00 (2)
03. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (4)
04. to: Siste frist for innlevering av lovendringsforslag til årsmøtet
04. to: Foredrag om fjelltur/-klatring + tur til Galdhøpiggen sommeren 2016 v/Agnes Stueflaten. Kl. 19.00
06. lø Storsalen er utleid (+05.)
07. sø Tegnspråktreff for hele familien på storsal kl. 12.00-15.00
09. ti: Seniortreff kl 11-14
09. ti: Kirkens SOS låner kursrommet på formiddagen
09. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (5)
10. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (5)
11. to:  Lena Mei om turen til India kl. 19:00
12. fr: CI-gruppen i storsalen fra kl 18.00
14. sø: BEAST har aktivitet
16. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 61)
17. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (6)
17. on: TSS Kurs i Storsalen kl. 18:00-20:00
17. on: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
18. to: Siste frist for innlevering av “innkomne forslag” til årsmøtet
20. lø: BEAST har tegnspråkfest i byen
23. ti: Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
23. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (7)
24. on: BeSeen bruker storsalen kl. 16.30-18.00 (3)
24. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (7)
24. on: TSS Kurs i Storsalen kl. 18:00-20:00
24. on: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
25. to: Ledermøte på Storsalen kl. 16:00-18:30
25. to: BEAST styremøte kongerommet kl. 17:00-21:00
25. to: Kl. 19.00: Musikk for døve ved Tarek Atoui fra Libanon,men bor i Paris. Del 2
26. fr: Storsalen utleid dagtid 09:00-16:00
27. lø: Storsalen er utleid

Mars:
01. ti: Flerkulturell har styremøte i lunsjrommet kl. 17:00
01. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (8)
02. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (8)
02. on: TSS Kurs i Storsalen kl. 18:00-20:00
02. on: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
03 to: Medlemsmøte og infomøte kl. 19:00
05. lø: Kvinneparty kl. 18.00
06. sø: BEAST har Tegnspråk-middag
06. sø Tegnspråktreff for hele familien på storsal kl. 12.00-15.00
07. ma: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
08. ti: Seniortreff kl 11-14 (årsmøte)
08. ti: Kirkens SOS låner kursrommet på formiddagen
08. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (9)
09. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (9)
09. on: TSS Kurs i Storsalen kl. 18:00-20:00
09. on: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
10. to: Skrivetolkstudenter i praksistrening i storsalen kl 10-14
10.to: Kulturdager komiteen har møte i Kongerommet kl. 16:00-19:00
10. to: Idrettskluben har ÅRSMØTE i storsalen kl. 18.00
12. lø: BEAST har tegnspråkfest i byen
15. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (10)
16. on: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (10)
16. on: TSS Kurs i Storsalen kl. 18:00-20:00
16. on: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
17. to: Idrettsklubb har møte i Kongerommet kl. 17:00-18:00
17. to: Bergen Døvesenter har ÅRSMØTE kl. 18.00 – kort styremøte etter årsmøtet
20. sø-28. ma: Påskeferie

April:
03. sø Tegnspråktreff for hele familien på storsal kl. 12.00-15.00 (utsatt)
04. ma: Storsalen utleid 16:00 og utover
05. ti: Seniortreff kl 11-14
05. ti: Flerkulturell utvalg har møte i Kongerommet kl. 11-12:00
06. on: BeSeen bruker storsalen kl. 16.30-18.00
06. on: Kulturdager komiteen har møte i kongerommet kl. 16:30
06. on: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
07. to: Ungdomsklubben har møte i styrerommet kl 16-19.
09. lø: Storsalen og kurslokalet er utleid (+ 10. sø)
10. lø: BEAST har aktivitet

12. ti: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16.
13. on: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00

14. to: To elever fra Ål FHS fortelle om neste års linje. kl. 18.00 (avlyst)
14. to: Finn Arild Thordarson fortelle om Supervisuell kl. 19.00
16. lø: Storsalen er utleid (M)
16. lø: BEAST har tegnspråkfest i byen
19. ti: Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
19. ti: Idrettsklubben har møte i Kongerommet kl.16:00-19:00
20. on: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
20. on: BeSeen bruker storsalen kl.16.45-17.45
21. to: Nubben Barnehagen låne Hallen kl. 15- 16.15
21. to: Nubben Borettslag låne Storsalen kl. 17:00-18:00.
21. to: Frikveld
22. fr: Teater Manu med “Jeg!” i Salem Salen kl. 18.00

23. lø: Storsalen er utleid (+ 24.04) +  V
25. ma: Åpen kveld sammen med Bergen Assembly i storsalen kl 19.00. Alle er velkommen!
26. ti Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 18-20
26. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere – HLF Bergen i kursrommet kl 18-20 (1)
27. on: BeSeen bruker storsalen kl. 17.00-18.00 (2)
27. on: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
28. to: Hobby stund med Kolla – Kursrommet kl. 12:00-16:00
28. to: Dugnad kl. 16 og utover. Gratis pizza til de som delta.
29. fr: Ungdomsklubben har LAN-party i storsalen (til søndag 1. mai)

Mai:
01. sø: Døvesenteret er stengt
03. ti: Seniortreff kl 11-14

03. ti Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 18-20
03. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere – HLF Bergen i kursrommet kl 18-20 (2)
04. on: En gruppe fra Stiftelsen Signo besøker døvesenteret kl. 12.00-13.30
04. on: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
05. to (Kr. himmelfartsdag): Storsalen er utleid (+4.mai)
07. lø: Storsalen er utleid (+8.mai)
10. ti: Idrettsklubben har møte i Kongerommet kl.16:00-19:00
10. ti: Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 18-20
10. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere – HLF Bergen i kursrommet kl 18-20 (3)
11. on: BeSeen bruker storsalen kl.16.45-17.45
11. on: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
12. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16.00
12. to: Malin Kvitvær foredrag om “Normkritikk i hverdagen”
14. lø: Storsalen er utleid (M) (+15.mai)
16. ma: BEAST har tegnspråkfest i byen
17. ti: Flaggheising kl. 08.00, frokost og andakt i Døvekirken
17. ti: Døvesenteret er åpent kl 10.00-15.00, arr: Døves Idrettsklubbs fotball-lag
17. ti: BEAST har Tegnspråk-middag
18. on: BeSeen bruker storsalen kl. 17.00-18.00 (3)
18. on: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00
19. to: Paneldebatt på Litteratur huset i byen kl. 19.
20. fr-21. lø: Aktiviteter i Nubben Barnehage
24. ti: Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 18-20

24. ti: Seniortreff kl 11-14 m/utlodning og Lena Mei fortelle om India tur
24. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere – HLF Bergen i kursrommet kl 18-20 (4)
25. on: Besøk fra USA, forelesning om “Døv Tolk” i storsalen kl. 17.00-21.00. Påmelding.
25. on: Kursrommet er leid ut kl. 17:00-21:00

26. to: Kl 18.00: Vi ser på innkomne forslag o.a. til NDFs landsmøte.
28. lø: Storsalen er utleid (+ 27. og 29.)
27.-29. mai: NDFs landsmøte i Oslo
30. ma: Bergen Døvesenter er 136 år (stiftet 1880)
31. ti: Seniorgruppen skal på båttur

31. ti: Nubben Barnehage har teaterbesøk i storsalen kl 10
31 ti: Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 18-20

Juni:
01. on: BeSeen bruker storsalen kl.16.45-17.45
02. to: Døves Idrettsklubb har ekstraordinært årsmøte kl 18.00
04. lø: Storsalen er utleid (+03. og 05.)
06 ma: Kirkens SOS låner kursrommet på formiddagen
07. ti: Seniortreff kl 11-14
07 ti: Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 18-20
07. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere – HLF Bergen i kursrommet kl 18-20 (5)
08. on: Program i storsalen fra kl. 11 og fram til kvelden sammen med HiB (skrivetolklinjen)
09. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16.
09. to: Kim Roar Strøm fortelle om Geocache kl. 19:00
11. lø: BEAST har tegnspråkfest i byen (avslutning)
11. lø: Storsalen er utleid (+10. og 12.juni) + m+V
14. ti: Idrettsklubben har møte i Kongerommet kl.16:00-19:00
14 ti: Teatergruppe har øvelse i Storsalen kl. 18-20
14. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere – HLF Bergen i kursrommet kl 18-20 (6)

16. to: Sommeravslutning kl. 17. Døvesenterets styre serverer. Idrettsklubben har lynlotteri med 6 båt-billetter t/r fra Oslo til Kiel med DFDS, og Bergen-Hirtshals med Fjordline som hovedgevinster.
17. fr: Flerkulturelt utvalg har årsmøte og sosialt samvær i storsalen kl. 16.00-23.00
21. ti: Seniortreff kl 11-14 (siste før ferien)
21 ti: Storsalen er utleid fra kl. 16.00 
21. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere – HLF Bergen i kursrommet kl 18-20 (7)
23. to: Siste åpningskveld før sommerferien.
25. lø: Storsalen er utleid (+24. og 26.juni)

Juli:
02. lø: Storsalen er utleid (+ 01. og 03.juli) + m+V
30. lø: Storsalen er utleid (+ 29. og 31.juli) + m+V

August:
04. to: Første åpningskveld etter ferien.
11. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (1)
12. fr: Storsalen er utleid + V
13. lø: Storsalen er utleid (+ 14.08)
18. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (2)
18. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16

20. lø: Storsalen er utleid (+19 og 21.august)
23. ti: Første seniortreff etter ferien, kl 11-14 m/utlodning
23. ti: Idrettsklubben har møte i Kongerommet kl.16:00-19:00
23. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
24. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
24. on: Storsalen er utleid kl. 16.00 og utover (til torsdag kl 09)
25. to: Besøk av tolkestudenter i døvelandet kl. 10-14
25. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (3)

25. to: BDS/BDIK/Rorbua-styret har møte kl 16.30.
25. to: kl. 18.30: Våre fire representanter (Monica, Ole Morten, Tor og Martin) rapporterer fra NDFs landsmøte 27.-29. mai 2016
25. to: Kl. 19: Kristin, Toralf og Tor forteller om opplevelsene i Las Vegas 5.-8. juli 2016

27. lø: Storsalen er utleid (+26. og 28.august)
30. ti: Nubben Barnehage bruker storsalen fra kl. 16.00 og utover
30. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-21 (1)
30. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
31. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21

September:
01. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (4)
03. lø: Storsalen er utleid (+02. og 04) + m
05. ma: Storsalen er opptatt fra 15.30 til 20.00
06. ti: Seniortreff kl 11-18 (besøk av døve seniorer fra Drammen)
06. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-21 (2)
06. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
07. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
08. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (5)
08. to: Kulturdagerkomiteen har møte i styrerommet kl 17.00
08. to: Frikveld.
10. lø: Storsalen er utleid – (M)
11. sø. Tegnspråktreff for hele familien
13. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-21 (3)
13. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
14. on: Møte med tolketjenesten i døvesenteret kl 10.00-11.00
14. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21

15. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (6)

15. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
20. ti: Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
20. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-21 (4)
20. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
21. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
21. on: Nubben barnehage bruker storsalen kl 18.00-21.00
22. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (7)
22. to: Ledermøte (2 fra senterstyret + 2 fra hver underavdeling) kl. 16.00
22. to: kl. 19: Innledning og diskusjon over temaet “Mobbing i miljøet”
24. lø: Storsalen utleid
27. ti: Kirkens SOS bruker storsalen kl 16-21
27. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-21 (5)
27. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
28. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
29. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (8)
29. to: kl. 19: Foredrag om bank-ID, Vipps o.a. v/Bengt Leite fra DNB. Tolk er ordnet.

Oktober:
01. lø: BEAST har årsmøte kl 18.00 – deretter tegnspråkfest i storsalen
03. ma: Storsalen er opptatt til barnehagen på dagtid

04. ti: Seniortreff kl 11-14
04. ti: Teaterøvelse i storsalen kl 17-20
04. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-21 (6)
04. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
05. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
06. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (9)
06. to: Åpen kveld kl 18 – servering
08. lø: Storsalen er utleid (+ 07.10)
10. ma – 14. fr: Høstferie i Hordaland
11. ti: Teaterøvelse i storsalen kl 17-20
11. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-21 (7)
11. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
12. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
13. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (10)
13. to: Halve storsalen (scenedelen) er opptatt kl 17-19.

13. to: Kl. 19.30: Teatergruppen har generalprøve i storsalen, viser stykket som blir fremført under Døves kulturdager i Stavanger!
15. lø: Storsalen er utleid (+14. og 16.oktober) + m
18. ti: Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
18. ti: Idrettsklubben har styremøte på styrerommet kl. 16.00-18.00
18. ti: Teaterøvelse i storsalen kl 17-20
18. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-21 (8)
18. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
19. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
20. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (11)
20. to: Ungdomsklubben har årsmøte kl. 17.00
20. to: Åpen kveld kl 18 – servering
22. lø: CI – gruppen har sosial samvær i storsalen kl 10-15.
23. sø. Tegnspråktreff for hele familien
25. ti: Møte i Bergen Rådhus kl. 10.00 om tilgjengelighet ved bystyremøtene. Tolk er ordnet.
25. ti: Svømmedag i AoD for 6-13 år sammen med Statped og Bergen Døvesenter kl. 17-19
25. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-21 (9)
25. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
26. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
27. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (12)
27. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
27. to: Åpen kveld kl 18 – servering
29. lø: Flerkulturelt utvalg har internasjonal fest i storsalen kl 18.00
31. ma: Storsalen er utleid fra kl. 16 – til tirsdag kl 09. (m)

November:
01. ti: Seniortreff kl 11-14 – besøk av kursforeldre (til hørselshemmede barn)
01. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18-21 (10)
01. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
02. on: Storsalen utleid kl. 08.00-22.00
02. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
03. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (13)
03. to: Hjelpemiddelsentralen informerer (kl. 19)
04.-06. fr: BDUK arranger Ungdomseminar (Storsalen opptatt hele helgen)
08. ti: Idrettsklubben har styremøte på styrerommet kl 17
08. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21

09. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
10. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (14)

10. to: Kulturdagerkomiteen presenterer sine planer for 2017, kl. 19.00 – og Mira Zuckermann forteller om Teater Manu’s historie og utvikling og planer framover
11. fr – 13. sø: Seminar for frivillige medarbeidere ifm kulturfestivalen 2017 – på Øystese

12. lø: Storsalen er utleid (+13.11)
13. sø. “Tegnspråktreff for hele familien” på arrangementstur.

15. ti: Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
15. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
16. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
17. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (15)
17. to: BEAST har årsmøte kl 18.00, deretter åpen diskusjonskveld kl. 19.00 om framtidstanker rundt BEAST sin virksomhet
18. fr: Kl. 09.00-11.00 møte med Arbeiderpartiets bystyregruppe i døvesenteret (tolk ok)

19. lø: BEAST har 10 årsjubileum i storsalen (Mer info kommer snart) – (Storsalen opptatt hele helgen)
22. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
23. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
23. on: Idrettsklubben har curling-kveld på Vestkanten med Statped kl 17-19

24. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (16)
24. to: Advokat René Stub-Christiansen forteller om sitt arbeid og svarer på spørsmål (kl. 19) – Tolk er ordnet

25 fr: Storsalen er utleid
26. lø: Lutefiskfest i døvesenteret kl 19
29. ti: Seniortreff kl 11-14
29. ti: Storsalen er utleid kl 16-01

29. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
30. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21

Desember:
01. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (17)
02. fr: Storsalen er utleid
06. ti: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
07. on: Kurslokalet er utleid kl. 17-21
08. to: Hobbykurs med Kolla kl 12-16 (18)
08. to: Tolketjenesten informerer kl. 18.00 (til ca 21.00) om resultatene av brukerundersøkelsen
09. fr: Storsalen er utleid
10. lø: Storsalen er utleid

11. sø: BEAST har spill- og kakekveld i storsalen kl. 18.00
12. ma: Statped (foreldrekurs)har info og lunsj i storsalen kl. 10.00-14.00
12. ma: BDS har møte i Bergen Rådhus kl 14.00-15.30 ang tolk ved helsestasjoner (tolk ok til møtet)

13. ti: Seniortreff kl 11-14 – julebord
13. ti: Idrettsklubben har styremøte på styrerommet kl 16.00
14. on: Storsalen er utleid fra kl. 16.00 (til 09.00 neste dag)
15 to: Medlemsmøte kl 18.00: Planer om bygging av bofellesskap i området rundt/nær parkeringsplassen. Døves Idrettsklubb har juleutlodning samme kveld. Klubben spanderer gløgg og pepperkaker.
16. fr: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
16. fr: Bergen Døvesenter arr. julebord i storsalen kl. 18.30.
18. sø: Streaming-video på storskjerm i storsalen: “Den stundesløse” v/Teater Manu kl. 13.00-15.30.
19. ma: Storsalen er utleid fra kl 16

19. ma: Bowling og pizza på Vestkanten med barn i alderen 6-13 år
20. ti – 30. fr: STORSALEN ER STENGT
31. lø: Seniorgruppen har Nyttårsavslutning kl 11-14