Terminliste 2017

Utleie av lokaler er også lagt inn i denne listen. Pluss (+) dato før dagen, betyr at lokalet er opptatt til forberedelse som å dekke bord osv. Møtene i døvesenteret foregår i storsalen.

Grønn farge = Gudstjeneste i døvekirken
Rødt = Utleie
Svart = Bergen Døvesenter og egne avdelingers aktiviteter
Blå = Foredrag og annet arrangement
Brun = Seniorgruppen
Lilla = Møter
Oransje = Program som ordnes av barne-, ungdoms- og idrettskonsulenten
BEAST har tegnspråktreff på KAOS (Nygårdsgaten 2) hver tirsdag kl. 19.00.

OBS: Kongerommet (styrerommet) er opptatt til barnehagen hver mandag kl 13-14. Barnehagen bruker storsalen på dagtid, unntatt om torsdagene.

Norges Døveforbunds kalender finner du her.
Gudstjenester i Bergen Døvekirke, klikk her.

2017:

Desember:
01. fr: Frist for påmelding til nyttårsfest i døvesenteret 31. desember
01. fr: Storsalen er utleid (til lørdag kl. 11)
02. lø: Storsalen er utleid (fra kl. 12 – til søndag kl. 11)
02. lø: BT har LYSTFEST ved Lille Lungegårdsvann/Festplassen. Tegnspråktolket kl. 16-17

03. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 v/Vidar Svendsen og Ann-Karin Voldsund
04. ma: Storsalen opptatt til barnehagen kl. 10-11
06. on: Styrerommet er opptatt kl. 16.30-18.00 (HVL)

07. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11. “Min kunst” ved Robert Demeter. Juleverksted.
07. to: Juleverksted kl. 16.00 v/Ungdomsklubben og Seniorgruppen
08. fr: Storsalen er utleid (til lørdag kl. 11.00)

13. on: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
14. to: Åpen kirke kl. 10.30
14. to: Seniortreff kl 11-14 (Julemiddag)
14. to: Døvesenteret har juleavslutning med julegrøt kl. 17
16. lø: Storsalen er utleid
17. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 17 v/Vidar Svendsen. Lysmesse

21. to: Døvesenteret er stengt

24. sø: Julaften – Gudstjeneste i døvekirken kl. 15 v/vikar
25. ma: Gudstjeneste i døvekirken kl 13. Andakt og sosialt samvær v/vikar
31. sø: Seniorgruppens nyttårsavslutning kl. 11
31. sø: Bergen Døvesenter har nyttårsfest i storsalen kl. 19

2018

2017 (ferdig)

Januar:
05. to: Møte mellom DIK, DUK og BDS om forslag til mulig sjakk-turnering i døvesenteret til våren (kl 17.00). – Ellers er det middagservering v/Alireza kl 17. (Husk å bestille)
10. ti: Seniortreff kl 11-14
14. lø: Idrettsklubben skal bruke styrerommet hele dagen.

14. lø: Storsalen er utleid (M)
17. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18.00-21.00 (1)
19. to: Temakveld kl. 19: Hva skal vi gjøre med 3. etasje når leietakeren (Kirkens SOS) flytter ut 31. oktober 2017? (Kl. 18.30 er alle velkommen til å se lokalene i 3. etasje)
20. fr: Storsalen er utleid
21. lø: Idrettsklubben skal bruke styrerommet hele dagen.
21. lø: BEAST har julebord i storsalen kl. 18.00
24. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18.00-21.00 (2)
24. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
25. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
25. on: Møte om psykisk helse, i døvesenteret kl 12-15
26. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
26. to: Maholy og Tahiana (døve studenter fra Madagaskar) skal fortelle og vise bilder fra Madagaskar, etter kl. 19.00.
27. fr: Storsalen er utleid (til lørdag kl 14)
28. lø: CI-gruppen har årsmøte i storsalen (eller kurslokalet) kl. 14-15. Deretter nyttårsmiddag i byen (se kunngjøring på bgds.no og i Facebook)

31. ti: Møte i styrerommet kl. 18.00 med Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede om aktiviteter for barn
31. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18.00-21.00 (3)
31. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30

Februar:
01. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
02. to: Siste frist for innlevering av BDSs lovendringsforslag til styreleder Gunnar Hansen
02. to: Hilde og Gunnar viser video og bilder fra cruise-reisen i nov/des 2016, kl. 19
07. ti: Seniortreff kl 11-14
07. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18.00-21.00 (4)

07. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
07. ti: Idrettsklubben har styremøte i storsalen kl 16.00
08. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
08. on: Teatergruppen har møte i styrerommet kl 16.30
09. to: Ungdomsklubben har ekstraordinært årsmøte kl 17
09. to: Medlemsmøte kl. 19.00. Rorbua er solgt, hva nå?
14. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18.00-21.00 (5)
14. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
15. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
16. to: Siste frist for innlevering av innkomne forslag til styreleder Gunnar Hansen
16. to: Barnehagen bruker kurslokalet kl 18-21
18. lø: Storsalen er utleid
20. ma: Hodaland Foreldrelag for Hørselshemmede har årsmøte i storsalen kl. 18.
21. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18.00-21.00 (6)
21. ti: Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
21. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
22. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
23. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
28. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18.00-21.00 (7)

27. februar – 3. mars: Vinterferie i Hordaland (Voss og Odda: 20.-24. februar)

Mars:
01. on: Budstikken nr 1-2017 kommer ut
02. to: Frikveld. (Besøk av Benjamin fra USA – som har kontakt med HiB)
04. lø: Beast har fest i Fotballpuben (18+)
07. ti: Seniortreff kl 11-14 – med ÅRSMØTE
07. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18.00-21.00 (8)
07. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
08. on: Åpen dag ved Høgskolen i Vestlandet, klikk her.
08. on: Ledermøte i storsalen kl. 18.30
08. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
09. to: Døves Idrettsklubb har årsmøte i storsalen kl 18.00
11. lø: Storsalen er utleid (M) (+12.03)
12. sø: Beast har bowling + pizza på Vestkanten
13. ma: Seniorgruppen har styremøte på styrerommet kl 13.00

14. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18.00-21.00 (9)
14. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
15. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
16. to: Bergen Døvesenter har ÅRSMØTE kl. 18.00
17. fr: Storsalen er utleid (M)

17. fr – 19. sø: Seminar for frivillige v/Døves kulturdager 2017 på Scandic Bergen City
18. lø: Ungdomsklubben har fest for 18+ i døvesenteret kl. 19

21. ti: Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
21. ti: Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-20.00
21. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18.00-21.00 (10)
21 ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
22 on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
23. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16

25. lø: Storsalen er utleid (+26.03)
25.-26. mars: DM i Futsal i Larvik
26. sø: Beast har badedag på Vannkanten
28 ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
28. ti: Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-20.00
28. ti: Studentteateret Immaturus viser “Ikke som en svømmer” på Det Akademiske Kvarteret kl. 20.00 (tegnspråktolket)
29 on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
30.to: Kapitalfondet har møte i lunsjrommet kl 15.30
30. to: Teatergruppen v/kulturdagene har møte i styrerommet kl 16.30
30. to: Frikveld i døvesenteret kl 18
30. to: Studentteateret Immaturus viser “Ikke som en svømmer” på Det Akademiske Kvarteret kl. 20.00 (tegnspråktolket)

April:
01. lø: Storsalen er utleid (+ 31.03)
02. sø: Beast har spillekveld i storsalen kl. 18-22
03. ma: Storsalen er opptatt kl. 17.00-19.30 (barnehagen)
04. ti: Seniortreff kl 11-14
04. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
04. ti: Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-20.00
05. on: Besøk av ca 20 studenter fra Nordahl Grieg vg skole m/Trine, kl 12-15
05. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
06. to: Åpen kveld fra kl 18.00
07. fr: Storsalen er utleid
08. lø: Beast har Påske-temafest i storsalen kl 18-22. Kleskode: gull/gul

09. sø: Palmesøndag
16. sø: 1. påskedag
18. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
18. ti: Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-20.00
19. on: Seniorgruppen har styremøte i styrerommet kl 10-14
19. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
19. on: Skrivetolkøvelse i storsalen kl. 10-15 i samarbeid med Høgskolen i Bergen og HLF Bergen.

20. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
20. to: Tor S. Fiksen og Alireza E. Nejad forteller om reisen til Danmark, Sverige og Nederland, kl. 18.30
22. lø: Beast har tur til Wasteland

22. lø: Storsalen er utleid fra kl. 08:30 (til søndag 15:30)
25. ti: Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
25. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
25. ti: Storsalen er utlånt kl. 17.00-19.00
25. ti: Skuespilløvelse i styrerommet(?) kl 17.00-20.00
26. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
27. to: Åpen kveld fra kl 18.00
27. to: Teater Manu viser “Jonas og kroppen” i Fana kulturhus kl. 18.00
28. fr: Teater Manu viser “Jonas og kroppen” i Fana kulturhus kl. 18.00

29. lø: Storsalen er utleid (+28.04)
30. sø: Storsalen er utleid

Mai:
01. ma: Døvesenteret er stengt
02. ti: Møte mellom ansatte i døveforeninger (daglige ledere o.a.) i Bergen døvesenter kl 11-15.
02. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
02. ti: Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-20.00
03. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
04. to: Åpen kveld fra kl 18.00
05.-07 (fr-sø): Beast med grilling i parken en finværsdag (kontakt Beast)
07. sø: Storsalen er utleid (M) (+06.05)
09. ti: Seniorgruppen har møte i styrerommet kl 09.30-10.30
09. ti: Seniortreff kl 11-14 
09. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
09. ti: Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-20.00
10. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
11. to: Kapitalfondets styre har møte i styrerommet kl. 14
11. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
11. to: Medlemsmøte i storsalen kl. 19.00
13. lø: Beast på fjelltur (med forbehold om godt vær)

13. lø: Storsalen er utleid (M) (+12.05)
16. ti: Beast “Ut å spise og feste”

16. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
17. on: Nasjonaldag (åpen kl 10-15) – arr. Bergen Døves Ungdomsklubb
17. on: Beast går i 17. mai-tog
18. to: Åpen kveld fra kl 18.00
18. to: Døves Idrettsklubb har styremøte på styrerommet kl 18.00
19. fr: Døves Idrettsklubb har ekstraordinært årsmøte i kurslokalet kl. 18.00

19. fr – 21. sø: Sjakk-turnering i Bergen Døvesenter:
       Fredag 19. mai åpen fra kl 17.00 til 22
       Lørdag 20. mai åpen fra kl. 08.00 til 23.00
       Søndag 21. mai åpen fra kl. 08.30 til 15.00
23. ti: Seniortreff kl 11-14 m/utlodning

23. ti: Kurslokalet er utleid kl 16.30-20.30
23. ti: Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-20.00
24. on: Seniorstyret har møte i styrerommet kl 10.00-14.00
24. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30

24. on kl. 16.00 – 26. fr kl. 09.00: Storsalen er utleid (+p)
25. Kristi himmelfartsdag (døvesenter stengt)
27. lø: Storsalen er utleid (+26.05)
30. ti: Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-20.00
31. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30

Juni:
01. to: BDS har møte med Språkrådet på UiB kl. 15.45 og 18.30.
01. to: Åpen kveld fra kl 18.00

03. lø: Storsalen er utleid (+ 02.06)
05. ma: 2. pinsedag
06. ti: Seniortreff kl 11-14
06. ti: Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-20.00
07. on: Styrerommet er opptatt kl. 15.00-20.00
07. to: Kulturdagerkomiteen har møte i styrerommet kl 20.00
08. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
08. to: Kursrommet er opptatt kl. 15.00-20.00
08. to: Åpen kveld i hallen fra kl 18.00
08. to: Møte for frivillige v/kulturdagene, i storsalen kl. 18.00

10. lø: Beast har sommeravslutningsfest (sted senere)

10. lø: Storsalen er utleid (+ 09.06)
12. ma: Døves Idrettsklubb har møte i styrerommet kl. 18-21
13. ti: Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-20.00
15. to: Åpen kveld fra kl 18.00

17. lø: Storsalen utleid (+16 og 18. juni)
20. ti: Seniortreff kl 11-14 m/utlodning
20. ti: Skuespilløvelse i storsalen kl 17.00-20.00
22. to: Grill-kveld fra kl. 16. Siste åpningskveld før sommerferien

24. lø: Storsalen utleid (+23. og 25.juni)

Juli:
08. lø: Storsalen er utleid (+ 07. og 09. juli)

August:
I hele august 2017 er kursrommet i 1. etasje og styrerommet i 2. etasje opptatt til Kulturdagerforberedelsene
05. lø: Storsalen er utleid (+06.08)
10. to: Åpen kirke kl. 10.30
10. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11
10. to: Åpen dag/kveld. Første åpningskveld etter sommerferien. 

12. lø: Storsalen er utleid (+11. og 13.08)
13. sø: Gudstjeneste i Døvekirken kl. 11 v/vikar
15. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (1)
17. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11. Dag Hafstad forteller om Deaflympics 18.-30. juli i Samsun, Tyrkia,KL. 12.00

17. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
17. to: Åpen dag/kveld. Kl. 19: Dag Hafstad forteller om Deaflympics 18.-30. juli i Samsun, Tyrkia
19. lø: Storsalen er utleid (+18.08)
20. sø: Fra kl. 11.00: Storsalen og kjøkken er opptatt til kulturdagerkomiteen

21. ma: Fra kl. 15.00: Storsalen og kjøkken er opptatt til kulturdagerkomiteen
22. ti: Fra kl. 15.00: Storsalen og kjøkken er opptatt til kulturdagerkomiteen
22. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (2)

23. on: Fra kl. 15.00: Storsalen og kjøkken er opptatt til kulturdagerkomiteen
24. to: Åpen kirke kl. 10.30
24. to: STORSALEN I DØVESENTERET ER STENGT!

24.-27. august: 50. Døves kulturdager, i Bergen  – Storsalen er opptatt alle dagene helgen
.
27. sø: Gudstjeneste i Døvekirken kl. 12.00 v/Vidar Svendsen og Odd Erling Vik Nordbrønd
29. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (3)
30. ti: Seniorgruppens styre har møte på styrerommet kl 09-14
30. on: Besøk av Høgskolen i Bergen (1., 2. og 3. klasse) i storsalen kl. 09-15
30. on: FFO Hordaland arrangerer valgkampdebatt kl. 18.00 på Scandic Ørnen «Tema: Arbeid for alle- inkludering eller ekskludering» i samarbeid med SAFO Sørvest.
31. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11 – utlodning
31. to: Politisk valgdebatt i døvesenteret kl 18.00

September:
02. lø: Storsalen er utleid (+ 01 og 03.09)
04. ma: Storsalen er utleid (sos) kl. 19-21

05. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (4)
07. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11
07. to: Kl. 16: Evaluering etter kulturdagene (vi starter med middag).

09. lø: Storsalen er utleid (+08. og 10.09)
10. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 18.00 v/Vidar Svendsen og Roar Bredvei
11. ma: Storsalen opptatt kl. 08.00-15.00 av Nubben Barnehage

12. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (5)
13. on: Besøk av Statped med foreldre på kurs, i storsalen kl 12.30-14.30
14. to: Åpen kirke kl. 10.30
14. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11 
14. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
14. to: Åpen dag/kveld
16. lø: Beast har årsmøte i storsalen kl 16.00
16. lø: Beast har tegnspråkfest i storsalen kl 18.00
18. ma – 22. fr: Hele uken under Sykkel-VM er storsalen STENGT (kontor åpent).
19. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (6)
21. to: Storsalen STENGT
22. fr: Nubben barnehage har planleggingsdag i storsalen kl. 08-15
22. fr: Norges Døveforbund har ledermøte på Gardermoen (for foreningsledere i Norge)
23. lø: Storsalen er utleid  (M)
25. ma: Storsalen er utleid (sos) 16-21
26. ti: Storsalen er utleid (sos) 16-21

26. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (7)
27. on: Storsalen er opptatt (Nubben) kl. 19-21
28. to: Åpen kirke kl. 10.30
28. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11 – utlodning – info fra NAV, se under
28. to: Møte mellom BDS og BDUK i styrerommet om ungdomsarbeid og -stilling kl. 16
28. to: Møte i Kapitalfondets styre i styrerommet kl 17

28. to: Kl. 12 og kl. 19: NAV informerer om Ditt NAV – hvorfor og hvordan det brukes.
29. fr: Storsalen er utleid
30. lø: Storsalen er utleid (+ 01.10)

Oktober:
01. sø: Høsttakkefest-gudstjeneste i døvekirken kl. 11 v/Veronica Voldsund. Ny døveprest Inge Sørheim deltar
02. ma: Storsalen er utleid (sos) kl. 16-20

03. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (8)
05. to: Barnehagen har sirkusforestilling i storsalen på dagtid
05. to: Seniorgruppen har tur til Trikotasjemuseum på Salhus, møtes ved døvesenter kl 10.30

05. to: Åpen dag/kveld. Kl. 19: 
Dag Hafstad forteller om sin tur til Afrikas høyste fjell, Kilimanjaro
07. lø: Storsalen er utleid (+06. og 08.)
09.-13. oktober: Høstferie i Hordaland
10. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (9)
12. to: DET BLIR IKKE Seniortreff den dagen
12. to: Åpen kveld
14. lø: Storsalen er utleid (+13. og 15)
16. ma: Manu PopUp program med workshop i storsalen kl. 16-22
17. ti: Manu PopUp program med workshop i storsalen kl. 16-22
17. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (10 og siste)
18. on: Manu PopUp program med workshop i storsalen kl. 16-22
18. on: Seniorgruppen har møte i styrerommet kl. 10.00-14.00
19. to: Åpen kirke kl. 10.30
19. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11
19. to: Manu PopUp program med workshop i storsalen kl. 16-22
20. fr: Manu PopUp program med workshop i storsalen kl. 16-22
21. lø: Manu PopUp program med workshop i storsalen kl. ??
21. lø: Flerkulturelt utvalg har internasjonal middags-fest i storsalen kl 18.00
22. sø: Manu PopUp program med workshop i storsalen kl. ??
 
22. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 v/Vidar Svendsen
26. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11 – utlodning – Thomas Blix holder foredrag kl 12
26. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
26. to: Thomas Blix forteller om sine opplevelser nær Sydpolen (St. Georgia) kl. 19
30. ma: Storsalen er utleid (sos) 16-21
31. ti: Storsalen er utleid (sos) 16-21


November:
02. to: Åpen kirke kl. 10.30
02. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11 
02. to: Medlemsmøte kl. 18.00 – evaluering og økonomi etter Døves kulturdager
04. lø: Storsalen er utleid (+ 03.11 og 05.11)
05. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 17 v/Vidar Svendsen. Alle Helgens søndag
08. on: Storsalen er utleid fra kl 09.00 (til neste dag kl. 09.00)

09. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11
09. to: Beast har møte med BDS-lovkomite i styrerommet kl. 17.00
09. to: Ungdomsklubben har årsmøte i halve storsalen kl. 17.00

09. to: Åpen dag/kveld
10. fr: Storsalen er utleid
12. sø: Storsalen er utleid (M)

16. to: Åpen kirke kl. 10.30
16. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11. Tema: “Husker du—” (om tolking)
16. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl 16
16. to: Åpen dag/kveld
18. lø: Lutefiskfest kl 19 (+ 17.11)
19. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 17 v/Vidar Svendsen
20. ma: Storsalen er opptatt kl. 17-19
21. ti: Storsalen er utleid fra kl 16 og utover (til torsdag kl 09.00)
22. on: Seniorgruppen har styremøte i styrerommet kl. 10-14

23. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11 – utlodning. Besøk av tolkestudenter
23. to: Ledermøte med underavdelingene i storsalen kl. 16.00

23. to: Koda-utvalget har møte med foreldre i styrerommet kl. 18.00
25. lø: BEAST har tegnspråkfest i storsalen kl. 19.00
27. ma: Styrerommet er opptatt hele dagen.
28. ti: Styrerommet er opptatt hele dagen.
27. ma: Storsalen er utleid (sos) 16-21
28. ti: Storsalen er utleid (sos) 16-21

30. to: Åpen kirke kl. 10.30
30. to: Barnehagen pynter juletreet i storsalen

30. to: Seniortreff i storsalen fra kl 11. Evalueringsmøte, utlodning, trim
30. to: Åpen dag/kveld

Skip to content