Terminliste 2018

Utleie av lokaler er også lagt inn i denne listen. Pluss (+) dato før dagen, betyr at lokalet er opptatt til forberedelse som å dekke bord osv. Møtene i døvesenteret foregår i storsalen.

Grønn farge = Gudstjeneste i døvekirken – Rødt = UtleieSvart = Bergen Døvesenter og egne avdelingers aktiviteter – Blå = Foredrag og annet arrangement – Brun = Seniorgruppen – Lilla = Møter. Oransje = Arrangement andre steder enn i døvesenteret.
BEAST har tegnspråktreff hver tirsdag kl. 19.00.

OBS: Kongerommet (styrerommet) er opptatt til barnehagen hver mandag kl 13-14. Barnehagen bruker storsalen på dagtid, unntatt om torsdagene.

Norges Døveforbunds kalender finner du her.
Gudstjenester i Bergen Døvekirke, klikk her.

2018:

Desember:
01. lø: Storsalen er utleid
02. sø: Familiegudstjeneste i døvekirken kl. 11. 4-årsbok. Adventsverksted.
03. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
03. ma: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (19)
03. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (10)
04. ti: BEAST og BDUK har program i storsalen fra kl. 15 og utover
04. ti: Idrettsklubben har møte i styrerommet kl. 17
04. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
05. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
05. on: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (20)
06. to: Seniortreff kl. 11
06. to: Døves Idrettsklubb kl. 19: Informasjon fra NDI, NFF-DU og styret for 2018. Og QUIZ v/BDIK.
07. fr: Storsalen er utleid (fram til lørdag kl. 11)
08. lø: Døves Idrettsklubb arr. JULEBORD kl. 19. Åpent for ALLE.
09. sø: Storsalen er utleid 12.00-18.00
10. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
11. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
12. on: Daglig leder har møte hele dagen
12. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
13. to: Seniortreff kl. 11 (julebord i døvesenteret)
13. to: Siste åpningskveld før jul. Kanskje Jule-QUIZ kl. 19.
13. to: Senterstyret har møte på styrerommet kl. 16
14. fr: Storsalen er utleid (?)
15. lø: Storsalen er utleid
16. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 18. Lysmesse.
20. to: Døvesenteret er stengt.
20. to: Idrettsklubben har styremøte i styrerommet kl. 17
22. lø: Storsalen er utleid
24. ma (julaften): Gudstjeneste i døvekirken kl. 15
25. ti (1. juledag): Andakt i døvekirken kl. 13
28. fr: Storsalen er utleid (M)
31. ma: Seniorgruppen har nyttårsavslutning i storsalen kl. 11
31. ma: Døvesenteret har nyttårsfest i storsalen kl. 19

Terminliste for det nye året finner du her: 2019


Januar 2018
(ferdig):
04. to: Åpen kirke i Bergen Døvekirke kl. 10.30-11.15
04. to: Storsalen er stengt
08. ma: Norskkurs i styrerommet kl. 10.00-12.00 (1)
09. ti: Norskkurs i styrerommet kl. 10.00-12.00 (2)

08. ma: Nubben barnehage bruker storsalen kl. 17-20
11. to: Seniortreff. KL. 12.00: Thorbjørn J Sander forteller om “Henry Imsland, kjent døv tegner
11. to: Åpen dag/kveld
15. ma: Norskkurs i styrerommet kl. 10.00-12.00 (3)
16. ti: Norskkurs i styrerommet kl. 10.00-12.00 (4)

17. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (1) kl. 18-21
18. to: Seniortreff. Elin Haugland og Inger Marie Storaas forteller om “Kombinert syns- og hørselstap og Usher syndrom” kl. 12.
18. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16
18. to: Kl. 19: Elin Haugland og Inger Marie Storaas forteller om “Kombinert syns- og hørselstap og Usher syndrom”
19. fr: Storsalen er utleid (til lørdag kl. 11.00)

20. lø: Døves Ungdomsklubb har nyttårsball kl. 18
22. ma: Norskkurs i styrerommet kl. 10.00-12.00 (5)
22. ma: Storsalen opptatt (SOS) kl. 18-21
23. ti: Norskkurs i styrerommet kl. 10.00-12.00 (6)
24. on: Seniorgruppen har styremøte i styrerommet kl. 10-14
24. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (2) kl. 18-21
24. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30 (første kveld)

25. to: Seniortreff. Mary Ann Grønås forteller om Rådgivningskontorets oppgaver kl. 12. Utlodning.
25. to: Kapitalfondets styre har møte i styrerommet kl. 16.00
29. ma: Norskkurs i styrerommet kl. 10.00-12.00 (7)
30. ti: Norskkurs i styrerommet kl. 10.00-12.00 (8)

31. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (3) kl. 18-21
31. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30

Februar:
01. to: Seniortreff. Dag Hafstad forteller om tur til Kilimanjaro, kl. 12.00.
01. to: Frist for innlevering av lovendringsforslag til BDS’ årsmøte
01. to: Kahoot Quiz konkurranse kl. 19.00. Tema: “Norges historie fra steinalder til i dag”. Ansvar: Berna og Alireza.
03. lø: Storsalen er utleid
04. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.00 v/Vidar Svendsen
05. ma: Norskkurs i kursrommet kl. 10.00-12.00 (9)
06. ti: Norskkurs i kursrommet kl. 10.00-12.00 (10)
06. ti: Styrerommet opptatt kl. 09.00-14.00
06. ti: Kursrommet opptatt kl. 14.00-21.00
07. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30

07. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (4) kl. 18-21
08. to: Seniortreff. Program
08. to: Medlemsmøte kl. 18: Vi diskuterer om vi skal ha åpen kveld hver torsdag eller av og til. Og høre om medlemmene har saker til innkomne forslag på årsmøtet 15. mars, og om regnskapet for Døves kulturdager 2017.

12. ma: Norskkurs i kursrommet kl. 10.00-12.00 (11)
12. ma: Storsalen opptatt (SOS) kl. 16-21
13. ti: Norskkurs i kursrommet kl. 10.00-12.00 (12)

13. ti: Storsalen opptatt (SOS) kl. 16-21
14. on: Storsalen er utleid kl. 16.00 (til torsdag kl. 09)
14. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30

14. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (5) kl. 18-21
15. to: Seniortreff. Besøk av 1. års tegnspråkstudenter ved Høgskulen på Vestlandet

15. to: Frist for innlevering av innkomne forslag til BDS’ årsmøte
15. to: Frikveld
15. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16
17. lø: Beast har Valentines party i storsalen kl. 19
18. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.00 v/vikar
19. ma: Norskkurs i kursrommet kl. 10.00-13.00 (13)
19. ma: Storsalen er utleid fra kl. 16
20. ti: Norskkurs i kursrommet kl. 10.00-13.00 (14)
20. ti: Ungdomsklubben har spillekveld i storsalen kl. 17-20
21. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30

21. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (6) kl. 18-21

22. to: Seniortreff kl. 11-14. Utlodning
22. to: Døvesenteret er stengt om kvelden. Teater Manu viser “Gråtende hender” i Fana Kulturhus kl. 19.00
23. fr: Teater Manu med “Gråtende hender” i Fana Kulturhus kl. 19.00
23. fr: Storsalen er utleid (M)
27. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i kursrommet kl. 18.00-20.30

28. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
28. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (7) kl. 18-21


Mars:
01. to: Seniortreff. Sosial +foredrag av Th J Sander: “Min største og minste bibel”
01. to: Frikveld (stenger kanskje kl. 19.30) – BDIKs årsmøte flyttet til 20. mars
04. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.00 v/Leif Hadland
05. ma: Norskkurs i kursrommet kl. 10.00-13.00 (15)
05. ma: Storsalen opptatt (SOS) kl. 16-21
06. ti: Norskkurs i kursrommet kl. 10.00-13.00 (16)
06. ti: Idrettsklubben har styremøte i kongerommet kl. 14.00-18.00

06. ti: Storsalen opptatt (SOS) kl. 16-21
06. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i kursrommet kl. 18.00-20.30
07. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
07. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (8) kl. 18-21
08. to: Seniortreff med årsmøte kl. 12.00
08. to: Frikveld (stenger kanskje kl. 19.30) –
Kl. 19: Norsk fotballs historie ved Glenn Andre Blakstad(utsatt)
10. lø: Storsalen er utleid
12. ma: Norskkurs i kursrommet kl. 10.00-13.00 (17)
12. ma: Storsalen er utleid fra kl. 15.00
13. ti: Norskkurs i kursrommet kl. 10.00-13.00 (18)
13. ti: Styrerommet er opptatt kl. 13.00-14.00
13. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i kursrommet kl. 18.00-20.30
14. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30

14. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (9) kl. 18-21
15. to: Seniortreff. Sosial

15. to: Bergen Døvesenter har årsmøte kl. 18.00
18. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.00 v/Vidar Svendsen. Årsmøte etter gudstjenesten
19. ma: Norskkurs i kursrommet kl. 10.00-13.00 (19)
19. ma: Storsalen opptatt (SOS) kl. 16-21
19. ma: Styrerommet er opptatt kl. 19-21

20. ti: Norskkurs i kursrommet kl. 10.00-13.00 (20)
20. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i kursrommet kl. 18.00-20.30
20. ti: Døves Idrettsklubb har årsmøte i storsalen kl. 18.00-21-00
20. ti: Styrerommet (eller kurslokalet) opptatt til HFHs årsmøte kl. 18.30-22.00
21. on: Seniorgruppen har møte i styrerommet kl. 10.00-13.00

21. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
21. on: Nubben Barnehage feirer 10 års jubileum i storsalen kl. 15.30-17.00

21. on: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 17.30
21. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (10) kl. 18-21
22. to: Seniortreff. Utlodning
22. to: NAV Tolketjeneste har temakveld kl. 18-21 (følg med hva det blir den kvelden!)
25. sø: Palmesøndag
29. to: Gudstjeneste i døvekirken kl. 18.00 v/Vidar Svendsen
30. fr: Korsvandring kl. 16.00, fra Korskirken til Døvekirken


April
01. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.00 v/Vidar Svendsen
02. ma: 2. påskedag
03. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
04. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
05. to: Seniortreff kl. 11: “Husker du?”
05. to: Frikveld (stenger kanskje kl. 19.30 hvis det er få eller ingen i lokalet)

09. ma: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (21)
10. ti: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (22)
10. ti: Storsalen er opptatt (SOS) kl. 16-20
10. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
11. on: HLF Bergen har styremøte på styrerommet kl 17-21
11. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
19. to: Seniortreff kl. 11: Besøk fra Nattland skole.
12. to: Eiendomsstyret har møte i styrerommet kl. 16.00
12. to: Kl. 19.00: Thorbjørn Johan Sander: «Gråtende hender og rasehygiene»?

14. lø: Storsalen er utleid

15. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.00 v/Vidar Svendsen
16. ma: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (23)
16. ma: Foredrag kl. 11.30 på Høgskolen på Vestlandet: “Når tolken møter domstolen…” se hovedsiden

17. ti: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (24)
17. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30

18. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
19. to: Seniortreff: DAGSTUR TIL FLÅM
20. fr: Storsalen er utleid
23. ma: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (25)
23. ma: Storsalen er opptatt kl. 17-19 (Nubben barnehage)

24. ti: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (26)
24. ti: Storsalen er opptatt til sameiemøte (nabo) kl. 17.00-19.00
24. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
25. on: Døves Idrettsklubb har møte på styrerommet kl. 13.00-15.00

25. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
26. to: Seniortreff kl. 11 – utlodning – besøk av Janet og Reidun fra Konows Senter kl. 11.15: De gir oss et innblikk i hva som skjer på sykehjemmet.

26. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16
28. lø: Storsalen er utleid (M) (+ 27.04)
29. sø: Storsalen er utleid
29. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.00 v/Vidar Svendsen
30. ma: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (27)


Mai
01. ti: Døvesenteret er stengt
02. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
03. to: Dugnad kl. 16
04. fr: Storsalen er utleid

07. ma: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (28)
08. ti: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (29)
08. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30

09. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30
10. to: Kr. himmelfartsdag. Program for dagen, se Budstikken. Storsalen er utleid (+09.05)
13. sø: Storsalen er utleid (M) (+12.05)
14. ma: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (30)
14. ma: Storsalen opptatt til Nubben barnehage 17-20

15. ti: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (31)
15. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30

16. on: Kurslokalet er utleid kl. 16.30-20.30 (siste kveld)
17. to: Nasjonaldag – døvesenteret åpent kl. 10-15. Tegnspråkstudentene serverer.
19. fr – 21. ma: Pinsehelg
20. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.00 v/Vidar Svendsen
22. ti: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (32)
22. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
22. ti: Døves Idrettsklubb har ekstraordinært årsmøte i storsalen kl. 18.00
23. on: Seniorgruppens styre har møte i styrerommet kl. 10.00-12.00
23. on: HLF Bergen har styremøte på styrerommet kl. 17.00-21.00
24. to: Seniortreff. Utlodning
24. to: Arbeidsprogramkomiteen har møte i styrerommet kl. 17-18.30
24. to: Kl. 19.00: Tor Egon Mikkelsen om “Nettsvindel og virusadvarsler”

26. lø: Storsalen er utleid (+25. og 27.05)
28. ma: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (33)
29. ti: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (34)
29. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
31. to: Seniortreff kl. 11-14. Fra kl. 15.00 og utover er døvesenteret stengt

Juni:
02. lø: Storsalen er utleid (+ 01.06)
04. ma: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (35)
05. ti: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (36)
05. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
07. to: Seniortreff kl 11-14. Kl. 12.00: En frivilligkoordinator forteller litt hva frivilligsentralen jobber med (avtalt via Konows Senter).
07. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16

08. fr: Storsalen er utleid
09. lø: Storsalen er utleid (+ 10.06)
10. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11.00 v/Vidar Svendsen
11. ma: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (37)
12. ti: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (38)
15.-17. juni: Storsalen er opptatt

18. ma: Norskkurs i storsalen 2 kl. 10.00-13.00 (39)
19. ti: Møte i styrerommet kl. 12.30-13.30
20. on: Beast har møte i styrerommet kl. 17.00
21. to: Seniortreff. Sommerbord
21. to: Døvesenteret har sommeravslutning med grill kl. 17.00
21. to: Siste åpningskveld i storsalen før sommerferien
23. lø: Storsalen er utleid (+22.06 og 24.06)

25. ma: Nubben barnehage har sommerfest i storsalen kl. 16.00-18.00
30. lø: Storsalen er utleid (+29.06 og 01.07)

Juli:
Døvesenteret er stengt.

August:

03. fr: Storsalen er opptatt hele dagen (Nubben barnehage)
09. to: Første åpningsdag i storsalen etter sommerferien

10. fr: Storsalen er utleid (M)
11. lø: Storsalen er utleid (M) (+12.08)
16. to: Seniortreff kl. 11. Info om den nye personvernloven.
18. lø: Storsalen er utleid (+ 17.08 og 19.08)
21. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
21. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere på styrerommet kl. 18.00-21.00 (1)

22. on: Besøk av tegnspråk- og tolkestudenter ved Høgskulen på Vestlandet kl. 09-14
22. on: Seniorgruppen har møte i styrerommet kl. 10-12
22. on: Beast har styremøte i kurslokalet kl. 17.00-20.00
22. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18.00-21.00 (1)
23. to: Seniortreff kl. 11
23. to: Senterstyret har møte på styrerommet kl. 16

25. lø: Storsalen er utleid (+ 24.08 og 26.08)
27. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
28. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
28. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere på styrerommet kl. 18.00-21.00 (2)
29. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
29. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (2)
30. to: Seniortreff kl. 11 m/utlodning
30. to: Idrettsklubben har møte i kurslokalet kl. 17.00
30. to: Besøk av NDFs generalsekretær Petter Noddeland kl. 17-20. I samme tidsrom har Bergen Døves Ungdomsklubb sosialkveld og underholdning kl. 17.00. Det vil også blir servert hotdog!
31. fr: Storsalen er utleid


September:
03. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
04. ti: Åpent hus på Hjelpemiddelsentralen kl. 18.00-21.00
04. ti: Ledermøte i storsalen kl. 17.00

04. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
04. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere på styrerommet kl. 18.00-21.00 (3)
05. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
05. on: Storsalen er opptatt kl. 16.00-17.15
05. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (3)
06. to: Seniortreff kl. 11
06. to: Senterstyret har møte på styrerommet kl. 16
06. to: Frikveld i storsalen

08. lø: Storsalen er utleid (+ 07. og 09.09)
09. sø: Prostebesøk i døvekirken kl. 18. Innsettelse av ny sogneprest.
10. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
11. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
11. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere på styrerommet kl. 18.00-21.00 (4)
12. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
12. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (4)
13. to: Seniortreff kl. 11
13. to: Døves Idrettsklubb har ekstraordinært årsmøte i storsalen kl. 18 der de skal behandle lov og vedtekter.

14. fr: Døves Idrettsklubb har rekefest i storsalen kl. 18
15. lø: Storsalen er utleid
17. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
17. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere på styrerommet kl. 18.00-21.00 (1)
17. ma: Hordaland foreldrelag for hørselshemmede har i hallen kl. 19

18. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
18. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere på styrerommet kl. 18.00-21.00 (5)
19. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
19. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (5)
20. to: Seniortreff kl. 11 m/filmklipp
20. to: Quiz i storsalen kl. 19. Kamp om tre plasser på Bergenslaget ved kulturdagene i Oslo. 
22. lø: Tegnspråkfest i døvesenteret kl 20 v/Beast (mer info kommer)
24. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
24. ma: Beast har årsmøte i storsalen kl. 18.
25. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
25. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere på styrerommet kl. 18.00-21.00 (6)
26. on: Seniorgruppens styre har møte i styrerommet kl. 12.30-13.30
26. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
26. on: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (1)

26. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (6)
27. to: Seniortreff kl. 11 m/utlodning
27. to: Ungdomsklubben har årsmøte i kurslokalet kl. 17.00

27. to: Kl. 19.00: Forskergruppe ved seksjon for tegnspråk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet informerer om ulike forskningsprosjekter som de har.
29. lø: Storsalen er utleid (+28.09 og 30.09)
30. sø: Gudstjeneste (høsttakkefest) kl. 11. Konfirmantpresentasjon. Familiemiddag.

Oktober:
01. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
01. ma: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (2)
01. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (2)

02. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
02. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere på styrerommet kl. 18.00-21.00 (7)
02. ti: Nubben barnehage har foreldremøte i storsalen kl. 18-22
03. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
03. on: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (3)

03. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (7)

04. to: Seniortreff kl. 11. Visning av “Lolak-TV”
04. to: Medlemsmøte kl. 18.00. Se denne.
08. ma – 12. fr = Høstferie i Bergen
08. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
08. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere på styrerommet kl. 18.00-21.00 (8)
09. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
10. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
10. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (8)
11. to: Seniortreff kl. 11 – besøk av en fra helsevesenet, om vaksinering og kosttilskudd
11. to: Frikveld i storsalen
12. fr: Styrerommet er opptatt fra kl. 09 til 16
14. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
15. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
15. ma: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (4)

15. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (3)
16. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
16. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere på styrerommet kl. 18.00-21.00 (9)
17. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
17. on: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (5)
17. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (9)
18. to: Seniortreff kl. 11 – Toralf forteller om båtturen Bergen-Lisboa. Sjakk. Besøk av Statped-foreldre til mellomtrinn B

18. to: Senterstyret har møte på styrerommet kl. 16.30
18. to: Døves Idrettsklubb har styremøte i kurslokalet kl. 17
18. to: Frikveld i storsalen

20. lø: Flerkulturelt utvalg har Internasjonal middag – velkomstdrink kl. 18
(+19 og 21)
22. ma: Daglig leder har ferie. Tilbake 5. november.
22. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
22. ma: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (6)
22. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (4)
23. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
23. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere på styrerommet kl. 18.00-21.00 (10)
23. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i kl. 18.00-21.00 (10)
24. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
23. ti: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (7)
24. on: Besøk av Douglas Ridloff (ASL SLAM) fra USA (arr. Teater Manu) i storsalen kl. 19.00 med visuell poesi + kreativt tegnspråk. Salg av vin og øl.
25. to: Seniortreff kl. 11 m/utlodning
25. to: Kl. 19: Døves Idrettsklubb med tema “Døveidrettsseminar 2018”
27. lø: Storsalen er utleid (M)
27.-28. (lø-sø): Idrettsklubben invitert til Døveidrettsseminar i Oslo
29. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
29. ma: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (8)
29. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (5)
30. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
31. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
31. on: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (9)

November:
01. to: Seniortreff kl. 11 – Bit for bit-konkurranse. Besøk av Statped-foreldre til småskole A+B
01. to: Frikveld i storsalen.
02. fr: Storsalen er utleid
02. fr – 04. sø: NDF har Landsråd på Ål
04. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 18 (Allhelgensdag)
05. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
05. ma: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (10)
05. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (6)
06. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
07. on: Seniorgruppen har møte i styrerommet kl. 10-14

07. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
07. on: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (11)
08. to: Seniortreff kl. 11 – Th J S forteller om døve under 1. verdenskrig
08. to: Advokat René Stub-Christiansen kl. 18.00:
Rettshjelp for hørselshemmede er en organisasjon som skal gi gratis juridisk rådgivning til hørselshemmede og døve. De ønsker å informere om ordningen og hvilke krav myndighetene stiller for at døve kan benytte seg av tilbudet.
09. fr: Storsalen er utleid (hele dagen)
12. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
12. ma: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (12)
12. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (7)
13. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
14. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
14. on: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (13)
15. to: Ikke seniortreff, men alle er velkommen til minnestund i storsalen etter bisettelsen (Annlaug Koppen) i døvekirken kl. 12
15. to: Senterstyret har møte på styrerommet kl. 16
15. to: Frikveld i storsalen
16. fr – 18. sø: Døves kulturdager i Oslo
17. lø: Storsalen er utleid
18. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
19. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
19. ma: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (14)
19. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (8)
20. ti: Seniorgruppen har møte i styrerommet kl. 10-13
20. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
21. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
21. on: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (15)
21. on: Ungdomsklubben har bowlingkveld på Vestkanten kl. 18-21

22. to: Seniortreff kl. 11
22. to: Døves Idrettsklubb har styremøte på styrerommet kl. 17.00-20.00
22. to: Thorbjørn Johan Sander kl. 19: “Personvernloven”
24. lø: Lutefiskfest kl. 19 (+23.11)
24. lø – 25. sø: NDFs Arbeidslivsseminar i Tromsø
26. ma: Nubben har styremøte i styrerommet kl. 14.00
26. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
26. ma: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (17)
26. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18.00-21.00 (9)
27. ti: HLF Bergen har “Til øving på tegn” i hallen kl. 18.00-20.30
28. on: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
28. on: Norsk kurs for voksne døve på styrerommet kl. 17.00 (18)
28. on: Storsalen er utleid fra kl. 16.00
29. to: Seniortreff kl. 11 m/utlodning
29. to: Kl. 18.00: Presentasjon av ulike tegnuttrykk – og diskusjon ved Martin Skinnes. Sist vi hadde temaet var 16. mars 2006: http://www.bgds.andata.no/bodyFrame/aktiviteter/2006/21/2006-21.html.
30.fr: Storsalen er utleid