Terminliste 2019

Utleie av lokaler er også lagt inn i denne listen, med rød tekst. Pluss (+) dato før dagen, betyr at lokalet er opptatt til forberedelse som å dekke bord osv. Møtene i døvesenteret foregår i storsalen.

Grønn farge = Gudstjeneste i døvekirken
Rødt = Utleie
Svart = Bergen Døvesenter og egne avdelingers aktiviteter
Blå = Foredrag og annet arrangement
Brun = Seniorgruppen
Lilla = Møter
Oransje = Arrangement andre steder enn i døvesenteret.
BEAST har tegnspråktreff hver tirsdag kl. 19.00.

OBS: Kongerommet (styrerommet) er opptatt til barnehagen hver mandag kl 13-14. Barnehagen bruker storsalen på dagtid, unntatt om torsdagene.

Norges Døveforbunds kalender finner du her.
Gudstjenester i Bergen Døvekirke, klikk her.

2019:

Desember:
01. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 (Vidar) – Familiegudstjeneste. Adventsverksted
02. ma: Nubben i storsalen på formiddagen
02. ma: Nubben har møte i styrerommet kl. 15-16

05. to: Seniortreff kl. 11-15. Besøk av elever i mellomtrinnet på Natland skole, som vil opptre med stykket “Jack O’ Lantern”
05. to: Beast/BDUK/Seniorgruppen arr. juleverksted i døvesenteret kl. 16-19
06. fr: Storsalen er utleid
07. lø: Storsalen er utleid (+08.12)

08. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 (Inge, Vidar) – Bergen Døvekirke 30 år (evt. konfirmant deltar)
10. ti: Ledermøte i storsalen kl. 18.00
11. on: Seniorgruppen dekker bord i storsalen etter kl. 16

12. to: Seniortreff kl. 11-15 – JULEBORD

12. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16
.
13. fr: Storsalen er opptatt kl. 09.00-13.00 (NOT).
13. fr: Storsalen er utleid (til lørdag kl. 11)
14. lø: Bergen Døvesenter har julebord sammen med BEAST i storsalen kl. 18.
15. sø. – 02.01.2020: Storsalen er stengt
24. ti: Julaften. Gudstjeneste i døvekirken kl. 15 (Inge)
25. on: 1. juledag. Andakt i døvekirken kl. 13 (Inge)
31. ti: Seniortreff kl. 11-15: Årsavslutning (i hallen)
31. ti: Ingen nyttårsfest i døvesenteret (gulvet i storsalen skal lakkeres)

2020: Klikk her


Ferdig 2019:

Januar:

Februar:
04. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
05. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (3)
06. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18-21 (2)
07. to: Seniortreff med besøk av Statpeds barnehageforeldre
07. to: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
07. to: Kl. 18.30 møte i styrerommet v/ Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede
07. to: Frikveld i storsalen. Kanskje QUIZ kl. 19.
09. lø: Storsalen er utleid
11. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
11. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (1)
12. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (4)
13. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18-21 (3)
14. to: Seniortreff med BIT FOR BIT
14. to: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
14. to: Frist for innlevering av innkomne forslag til BDS’ årsmøte
14. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16
14. to: Frikveld i storsalen
16. lø: Storsalen er utleid
17. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
18. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (2)
18. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
19. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (5)
20. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18-21 (4)
21. to: Seniortreff med utlodning (Åpen kirke kl. 10.30)
21. to: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
21. to: Kl. 19: Forskning på tegnspråk v/Lindsay og Torill, Trondheim.
21. to: BDIK har møte i styrerommet fra 16.30
23. lø: Storsalen er utleid (+ 24.02)
25. ma: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
25. ma-28. to: Vinterferieuke – STORSALEN ER STENGT hele uken.
28. to: Kurslokalet er utleid kl. 17.00-21.00
28. to: Stengt pga vinterferie

Mars:
01. fre-03. sø: STORSALEN ER STENGT
03. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
04. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (3)
05. ti: Besøk av studenter fra Nordahl Grieg vg skole kl. 09.00
05. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (6)
06. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18-21 (5)
07. to: Seniortreff m/årsmøte fra 12.00 (Åpen kirke kl. 10.30)
07. to: BEAST har møte i styrerommet kl. 16.00-18.00
07. to: Bergen Døves Idrettsklubb har årsmøte fra 18.00
07. to: BDUK arrangerer spillkveld i kurslokalet kl 18.00.
08. fr: Storsalen er utleid (M)
09. lø: Storsalen er utleid (M)
11. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (4)
12. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (7)
13. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18-21 (6)
14. to: Seniortreff
14. to: Bergen Døvesenter har årsmøte kl. 18
15. fr: Døvesenteret innbyr BDUK, Beast og BDIK til åpen debatt kl. 18 om bruk av 3. etasje. Det blir mat og salg av drikke i storsalen den kvelden.
16. lø – 17. sø: Tolkeforbundet har landsmøte i Bergen
17. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 (m/konfirmantsamtale) – Menighetens årsmøte
18. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (5)
19. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (8)
20. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (7)
20. on: Kl. 18.30 årsmøte i storsalen v/ Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede
21. to: Seniortreff
21. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16.30
21. to: Døves Idrettsklubb har styremøte i storsalen (den delen mot scenen) kl. 16.30
21. to. Frikveld i storsalen (den delen nærmest kjøkkenet + hallen)
22. fr: BEAST har fest i storsalen kl. 20.
22. fr – 24. sø: Døvemesterskap i Bowling, i Bergen.
24. sø: Storsalen er utleid
25. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (6)
26. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (9)
26. ti: BEAST samles i storsalen til EM-kvalifisering Norge-Sverige på storskjerm
27. on: Barnehagen bruker storsalen kl. 17-19
27. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (8)
28. to: 09.00-10.30: Seniorgruppen har møte i styrerommet
28. to: Seniortreff m/utlodning (Åpen kirke kl. 10.30) – Seniortreff med besøk av Statped-foreldre til mellomtrinn A
29. fr – 31. sø: Storsalen er ledig for utleie

April:
01. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (7)
02. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet kl. 18-21 (10. og siste kveld)
02. ti: Hordaland foreldrelag for hørselshemmede har styremøte i hallen kl. 19.
03. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18-21 (9)
04. to: Seniortreff med QUIZ – (Åpen kirke kl. 10.30)
04. to: UTSATT TIL 12. SEPTEMBER: Foredrag kl. 19: Emilo fra Danmark forteller om kjønnskifte, info her.
07. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
08. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i storsalen kl. 18-21 (8) – (9 og 10 avtales)
08. ma: Kl. 19?/20? Studentene viser “Nokon kjem til å komme” på Det Akademiske Kvarteret – tegnspråktolkes av 3. års tegnspråktolkstudenter.
10. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere i storsalen kl. 18-21 (10. og siste kveld)
10. on: Kl. 19?/20? Studentene viser “Nokon kjem til å komme” på Det Akademiske Kvarteret – tegnspråktolkes av 3. års tegnspråktolkstudenter.
11. to: Seniortreff
11. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16.
18. to: Skjærtorsdag – gudstjeneste i døvekirken kl. 18
19. fr: Korsvandring fra Korskirken til Døvekirken i samarbeid med Kirkens bymisjon.
21. sø: 1. påskedag: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
25. to: Seniortreff m/utlodning
25. to: Frikveld
27. lø: Storsalen er utleid (+26.+28.04)
30. ti: Nubben barnehage bruker storsalen kl. 16-20.

Mai:
01. on: Off. høytidsdag. Storsalen stengt.
02. to: Seniortreff (Åpen kirke kl. 10.30)
02. to: Quiz kl. 19, premie: 2 billetter til Brannkampen 16. mai. Ansvar: Martin
05. sø: Konfirmasjonsgudstjeneste i døvekirken kl. 11
05. sø: Storsalen er utleid (M)
06. ma: Styrerommet opptatt kl. 13-16.
09. to: Seniortreff
09. to: Åpent ledermøte i storsalen kl. 18.00
11. lø: Storsalen er utleid (+ 10.05 og 12.05)
14. ti: HFH har styremøte i hallen kl. 18.30.
16. to: Seniortreff
16. to: Stengt fra kl. 16 og utover pga forberedelse til 17. mai
17. fr: Kl. 08.00: Flaggheising og andakt og frokost i døvekirken
17. fr: Nasjonaldag – Døvesenteret er åpent fra kl. 10.00 til 15.00.
18. lø: Storsalen er utleid (17.05 kl. 16)
22. on: FFO Hordaland, FFO Bergen og SAFO Sørvest arrangerer valgkampdebatt 22 mai kl. 18-21 på Scandic Ørnen. Tolk er ordnet.
23. to: Seniortreff m/utlodning (Åpen kirke kl. 10.30)
23. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16.
23. to: Ungdomsklubben har spillekveld på loftet fra kl. 17 og utover kvelden
23. to: Frikveld
24. fr: Storsalen er utleid
26. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
26. sø: Storsalen er utleid (+ 25.05)
30. to: Kristi himmelfartsdag (stengt)
31. fr: – 02. juni sø: NDFs landsmøte i Trøndelag

Juni:
01. lø: Storsalen er utleid (+31.05 og 02.06)
04. ti: Nubben Sameie har årsmøte i storsalen kl. 18.00-20.00
05. on: Seniorgruppen har møte i styrerommet kl. 12.00-14.00
06. to: Seniortreff (Åpen kirke kl. 10.30)
06. to: Medlemsmøte kl. 19; rapport fra Norges Døveforbunds landsmøte
08. lø: Storsalen er utleid (+ 07. og 09.06)
09. sø: Pinsedag: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
10. ma: 2. pinsedag. Døvesenteret stengt.
12. on: Storsalen er utleid kl. 14.00 til neste morgen kl 09
13. to: Seniortreff – Sommerbord
13. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16.
14. fr: Storsalen er utleid
14. fr – 15. lø: Førskolebarna overnatter i barnehagen
16. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 + sommerfest
19. on: Nubben Barnehage har sommerfest i storsalen kl. 16-18
20. to: Grillkveld – siste åpningskveld før sommerferien (siste åpningskveld før ferien)
22. lø: Storsalen er utleid (+ 21.06)
29. lø: Storsalen er utleid (+28. og 30.06)

Juli:
04. to: Andakt og sosialt samvær i døvekirken kl. 18 (Inge)
06. lø: Storsalen er utleid (+ 05.07 og 07.07)
11. to: Andakt og sosialt samvær i døvekirken kl. 18 (Inge)
18. to: Andakt og sosialt samvær i døvekirken kl. 18 (Vidar)
20. lø: Storsalen er utleid (M) (+19. og 21.07)
25. to: Andakt og sosialt samvær i døvekirken kl. 18 (Vidar)

August:
01. to: Tegnspråklærerne har erfaringsutveksling på styrerommet kl. 13.00
03. lø: Storsalen er utleid (+02. og 04.08)
08. to: Første åpningsdag i storsalen etter ferien
08. to: Seniortreff kl. 11-15
10. lø: Storsalen er utleid (+09. og 11.08)
11. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 (Vidar)
12. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (1), nivå 2, på styrerommet kl. 18-21
13. ti: Tegnspråkkurs for viderekomne (1), nivå 3, på styrerommet kl. 18-21
15. to: Seniortreff kl. 11-15
15. to: Ledig
17. lø: Storsalen er utleid
18. sø: Friluftsgudstjeneste på Tysnes med kirkekaffe på Arne Nesses hytte
19. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (2), nivå 2, på styrerommet kl. 18-21
20. ti: Tegnspråkkurs for viderekomne (2), nivå 3, på styrerommet kl. 18-21
20. ti: Besøk av tegnspråk- og tolkestudenter ved Høgskulen på Vestlandet kl. 09-14
22. to: Seniortreff kl. 11-15
22. to: Ledig.
22. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16.
24. lø: Storsalen er utleid (+ 23.08) (M)
25. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 (Inge)
26. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (3), nivå 2, på styrerommet kl. 18-21
27. ti: Tegnspråkkurs for viderekomne (3), nivå 3, i storsalen kl. 18-21
27. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (1), styrerommet kl. 18-21
28. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (1), storsalen kl. 18-21
29. to: Nubben barnehage har møte i styrerommet kl. 08.00-09.00
29. to: Seniortreff kl. 11-15 – utlodning
29. to: Valgdebatt i døvesenteret kl. 18.00-21.00 (kommunevalg 9. sept)
30. fr: Tur med veteranbåt + Havets bord, for medlemmer (BDS og BDIK) kl. 17
30. fr: Storsalen er utleid
31. lø: Storsalen er utleid (M)

September:
01. sø: Vi besøker Nonneseter kapell kl. 15.00-18.00
02. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (4), nivå 2, på styrerommet kl. 18-21
02. ma: Kl. 18-21: Matlagingskurs 1: Kinesiske retter. Kjøkkenet 1. etg.
03. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (2), styrerommet kl. 18-21
03. ti: Tegnspråkkurs for viderekomne (4), nivå 3, i storsalen kl. 18-21
04. on: Seniorgruppen har møte på styrerommet kl. 10.00-12.00
04. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (2), storsalen kl. 18-21
05. to: Seniortreff kl. 11. ” Vitamin og vaksine”, lege  fra Frisklivssenteret/ Råd.g.kont. kommer kl. 12.
05. to: Frikveld.
07. lø: Storsalen er utleid (M)
08. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 18 (Inge) – Prostebesøk – Kirkevalg 2019
09. ma: Barnehagen har planleggingsdag i storsalen kl. 8-15
09. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (5), nivå 2, på styrerommet kl. 18-21
10. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (3), styrerommet kl. 18-21
10. ti: Tegnspråkkurs for viderekomne (5), nivå 3, i storsalen kl. 18-21
11. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (3), storsalen kl. 18-21
12. to: Seniortreff kl. 11-15
12. to: Styrerommet er opptatt til møte (NDF KK) kl. 10-15
12. to: Bergen Døves Ungdomsklubb har årsmøte kl. 16.00
12. to: Ekstraordinært årsmøte kl. 18:00: Valg på et styremedlem 2019-2021. Så diskusjon om Døvesenterets 140 års jubileum 30. mai 2020. Deretter foredrag kl. 19: Emilo fra Danmark forteller om kjønnskifte, info her.
13. fr: Beast har årsmøte og fest i storsalen
14. lø: Storsalen er utleid (+15.09)
16. ma: Seniorgruppen har møte i styrerommet kl. 11-13
16. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (6), nivå 2, på styrerommet kl. 18-21
17. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (4), styrerommet kl. 18-21
17. ti: Tegnspråkkurs for viderekomne (6), nivå 3, i storsalen kl. 18-21
18. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (4), storsalen kl. 18-21
19. to: Seniortreff kl. 11-15
19. to: Frikveld
21. lø: Storsalen er utleid (+20.09)
22. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 (Vidar) – Høsttakkefest og familiemiddag
23. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (7), nivå 2, på styrerommet kl. 18-21
24. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (5), styrerommet kl. 18-21
24. ti: Tegnspråkkurs for viderekomne (7), nivå 3, i storsalen kl. 18-21
24. ti: Kl. 18-21: Matlagingskurs 2: Kinesiske retter. Kjøkkenet 1. etg.
25. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (5), storsalen kl. 18-21
26. to: Seniortreff kl. 11-15 – utlodning
26. to: Erik Lundqvist forteller om “Metoo – om grensesetting/kultur/kjønn” kl. 19.
28. lø: Internasjonal middag (+ 27.09)
30. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (8), nivå 2, på styrerommet kl. 18-21

Oktober:
01. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (6), styrerommet kl. 18-21
01. ti: Tegnspråkkurs for viderekomne (8), nivå 3, i storsalen kl. 18-21
02. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (6), storsalen kl. 18-21
02. on: Barnehagen har foreldremøte i storsalen kl. 19-21
03. to: Seniortreff kl. 11-15
03. to: Kl. 12.00 (?) og kl. 19.00: Niels Kristensen, den nye forbundslederen, presenterer seg
03. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16.
05. lø: Storsalen er utleid (+ 04.10)
06. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 (Vidar)
07.-11. oktober: Høstferie
10. to: Seniortreff kl. 11-15
11.-13. fr-sø: Døvestevne i Stryn
11. fr: Barnehagen har planleggingsdag i storsalen kl. 8-15
12. lø: Storsalen er utleid (+11 og 13)
14. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (9), nivå 2, på styrerommet kl. 18-21
15. ti: Tegnspråkkurs for viderekomne (siste), nivå 3, i storsalen nær scenen kl. 18-21
15. ti: Kl. 18-21: Matlagingskurs 3: Kinesiske retter. Kjøkkenet 1. etg.
16. on: Seniorgruppen har styremøte i styrerommet kl. 11-13
16. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (7), storsalen kl. 18-21
17. to: Seniortreff kl. 11-15
17. to: Storsalen er stengt om kvelden
19. lø: Beast har TS-aktiviteter med grilling og tur på Fløyen (har plan B hvis dårlig vær)
18. fr: Storsalen er utleid
19. lø: Storsalen er utleid (+ 20.10)
20. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 (Inge)
21. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (siste), nivå 2, på styrerommet kl. 18-21
22. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (7), styrerommet kl. 18-21
22. ti: Ungdomsklubben får besøk av korttidselever fra Statped kl. 18-21
23. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (8), storsalen kl. 18-21
24. to: Seniortreff kl. 11-14. Merete Karlsen med temaet “Mitt liv fra døv til døvblind ?” kl. 12.
24. to: Kl. 19.00: Merete Karlsen med temaet “Mitt liv fra døv til døvblind ?”
25. fr: Storsalen opptatt om dagen og kvelden av barnehagen
26. lø: Storsalen er utleid (M)
29. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (8), styrerommet kl. 18-21
29. ti: Kl. 18-21: Matlagingskurs 4: Kinesiske retter. Kjøkkenet 1. etg.
30. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (9), storsalen kl. 18-21
31. to: Seniortreff kl. 11-15 – utlodning

November:

02. lø: Beast har TS-fest: Halloween på Sjeneros
02. lø: Storsalen er utleid (+01.11+03.11)
03. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 18 (Inge) – Allehelgensdag
05. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (9), styrerommet kl. 18-21
06. on: Tegnspråkkurs for nybegynnere (10), storsalen kl. 18-21

07. to: Seniortreff kl. 11-15
07. to: Døves Idrettsklubb har møte i styrerommet kl. 17-20
07. to: Storsalen er stengt om kvelden

08. fr: Barnehagen har planleggingsdag i storsalen kl. 8-15
09. lø: Storsalen er utleid (fra kl. 09.00) – (+10.11)
10. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 (Inge) – Døvekirken 125 år
12. ti: Kl. 18-21: Matlagingskurs 5: Kinesiske retter. Kjøkkenet 1. etg.
12. ti: Tegnspråkkurs for nybegynnere (10), styrerommet kl. 18-21

14. to: Seniortreff kl. 11-15 

14. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16
.
14. to: Juliane Rolfsvåg forteller om seg selv kl. 19
21. to: Seniortreff kl. 11-15 (besøk av Sonja Myhre Holten fra Språkrådet kl. 12)
21. to: Sonja Myhre Holten fra Språkrådet kommer og informerer kl. 19.
22. fr: Storsalen er utleid
23. lø: Tegnspråktolket LYSFEST på Festplassen kl. 16.00-17.00 (lurt å komme kl. 15.15)

24. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 (Vidar) – samling med tema misjon (Madagaskar) etter gudstjenesten (v/kirkekaffe)
26. ti: Kl. 18-21: Matlagingskurs 6: Kinesiske retter. Kjøkkenet 1. etg.
27. on: Seniorgruppen har møte på styrerommet kl. 10-13
28. to: Seniortreff kl. 11-15
28. to: Storsalen er stengt om kvelden

30. lø: Lutefiskfest nummer 24 (+ 29.11)

Desember:
01. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 (Vidar) – Familiegudstjeneste. Adventsverksted
02. ma: Nubben i storsalen på formiddagen
02. ma: Nubben har møte i styrerommet kl. 15-16
05. to: Seniortreff kl. 11-15. Besøk av elever i mellomtrinnet på Natland skole, som vil opptre med stykket “Jack O’ Lantern”
05. to: Beast/BDUK/Seniorgruppen arr. juleverksted i døvesenteret kl. 16-19
06. fr: Storsalen er utleid
07. lø: Storsalen er utleid (+08.12)

08. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11 (Inge, Vidar) – Bergen Døvekirke 30 år (evt. konfirmant deltar)
10. ti: Ledermøte i storsalen kl. 18.00
11. on: Seniorgruppen dekker bord i storsalen etter kl. 16

12. to: Seniortreff kl. 11-15 – JULEBORD

12. to: Senterstyret har møte i styrerommet kl. 16
.
13. fr: Storsalen er opptatt kl. 09.00-13.00 (NOT).
13. fr: Storsalen er utleid (til lørdag kl. 11)
14. lø: Bergen Døvesenter har julebord sammen med BEAST i storsalen kl. 18.
15. sø. – 02.01.2020: Storsalen er stengt
24. ti: Julaften. Gudstjeneste i døvekirken kl. 15 (Inge)
25. on: 1. juledag. Andakt i døvekirken kl. 13 (Inge)
31. ti: Seniortreff kl. 11-15: Årsavslutning (i hallen)
31. ti: Ingen nyttårsfest i døvesenteret (gulvet i storsalen skal lakkeres)