Terminliste 2012

Terminlisten oppdateres jevnlig

Terminliste for 2013 her

Utleie av lokaler er også lagt inn i denne listen. Pluss (+) dato før dagen, betyr at lokalet er opptatt til forberedelse som å dekke bord osv.
Møtene i døvesenteret foregår i storsalen.

Grønn farge = Storsalen og/eller hallen brukes på dagtid samtidig med barnehagens åpningstider
Rødt = Utleie
Svart = Bergen Døvesenter og egne avdelingers aktiviteter
Blå = Foredrag og annet arrangement
Brun = Døves menighet / Kirkens SOS
Lilla = Møter

OBS: Kongerommet (styrerommet) er opptatt til barnehagen hver mandag kl 13-14. Barnehagen bruker storsalen på dagtid, unntatt om torsdagene.

2012

DESEMBER
28. fr: Misjonsforeningen har julesamling (sted bestemmes senere)
31. ma: Seniortreff 11-14  (Nyttårsavslutning)
31. ma: Storsalen utleid fra kl 16.00

————————————————————————————————

JANUAR 2012
02. ma Kontoret åpner igjen etter nyttår
05. to Seniortreff 11-14
05. to Åpent hus i døvesenteret kl 1800
07. lø Juletrefest i Bergen Døvesenter kl. 15.00-18.00
08. sø Storsalen utleid
10. ti: Møte mellom Døvesenter og Tolketjenesten i døvesenteret kl 13.30
12. to: Døvesenterets styre har møte kl 16.00
12. to Åpent hus i døvesenteret kl 1800
13. fr: Storsalen utleid (1)
14. lø: Storsalen utleid (2)
15. sø Storsalen utleid (3) – m/juletre på plass
16. ma: Møte kl. 17.00 i styrerommet, tema: Døve med psykisk lidelse og helseplager (1)
16. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (1) kl. 18.00 i kurssrom i 1. etg.
19. to Seniortreff + Utlodning 11-14. Besøk av foreldre til døve barn, som lærer tegnspråk på Eikelund.
19. to kl 19.00 : Kristin Fuglås og Maren Oriola forteller fra seminaret: «Sign languages as Endagered Languages «
(Er tegnspråket utrydningstruet?) på Ål, 6-9 nov. 2011
23. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne (2)
24. ti i Døvekirken: Toralf Ringsø fortelelr fra reise til Afrika m.m
25. on: Møte i Samarbeidsforum kl 16.00
26. to: Daglig leder er i Oslo
26. to Åpent hus i døvesenteret kl 1800
27. fr: Storsalen utleid
28. lø Gratis lørdagsforestilling fra NDF: «Bli sett» som tar opp (provoserende) spørsmål om tegnspråkets status og fremtid med Petter Noddeland, Megan Matovich og Remi Roos. Debatt etterpå. Middag og salg av drikke. Arrangør: Kulturstyret.
29. sø: Familiegudstjeneste i døvekirken kl. 11
30. ma: Døvesenteret har møte med Syns- og Audipedagogisk Teneste kl. 12.30
30. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 (1)
30. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 19.30 (2)

FEBRUAR:
02. to Seniortreff 11-14
02.to: Hyttekomiteen har møte kl 16
02. to: Daglig leder er i Oslo
02. to Medlemsmøte kl. 19.00: a) Arv fra Bjørø, b) Oppussing i døvesenteret
03. fr: FFO Bergen har 20 års jubileum, med forestilling på Salem (gamle Turnhallen) kl 19.30 (Bergen Døvesenter fikk 20 fribilletter. Se ellers Budstikken før jul)
06. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 (2)
06. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18 (3)
06. ma Døvblittgruppen : Sosialt samvær i storsalen kl 18.30
08. on: CI-gruppen har møte
09. to: Komite (interiør-komite?) med Jan de Lange, Bjørg Storesund og Gabrielle Kverneland har møte kl 17.
09. to kl. 19.00: Gro Hege Saltnes Urdal forteller om sitt mastergradsoppgave i samfunnsarbeid, tema: «Samspill ved stemmetolking – betingelser for døves deltakelse».
10. fr: Daglig leder avspaserer
12. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11.
13. ma: Kirkens SOS har møte i hallen kl 11-13
13. ma: Møte kl. 16.00 i styrerommet, tema: Døve med psykisk lidelse og helseplager (2)
13. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 (3)
13. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18 (4)
16. to Seniortreff + Utlodning 11-14
16. to: Døvesenterets styre har møte kl 16.00
16. to kl. 19.00: Tor Egon Mikkelse fra MPD AS forteller om Facebook og hva vi må passe på (mange fallgruver der?)! Tolk er ordnet!
20. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 (4)
20. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18 (5)
21. ti i Døvekirken: Thorbjørn J Sander om tidligere døveprester
22. on: Askeonsdag. Andakt i døvekirken kl. 18.00.
23. to: BDS har møte med Tolkeforbundets regionlag i Hordaland (frilanstolker) kl. 16.00
23. to Døves Idrettsklubb har ÅRSMØTE kl 1800
26. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11. Sakspapirer og menighetens årsmelding blir delt ut.
27. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 (5) 2
7. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18 (6)
27. febr – 2. mars: Daglig leder har vinterferie

MARS
01. to Seniortreff + ÅRSMØTE 11-14
01. to Åpent hus i døvesenteret kl 1800
01-03. mars: Seminar for studieledere og kulturansvarlige i døveforeningene –
05. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 (6)
05. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18 (7)
05. ma Døvblittgruppen har ÅRSMØTE i storsalen kl 18.30
08. to Damenes aften (Kvinnedagen)
11. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11. Deretter er det menighetens årsmøte.
12. ma: Kirkens SOS har møte i hallen kl 11-13
12. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 (7)
15. to Seniortreff + Utlodning 11-14.
15. to Bergen Døvesenter har ÅRSMØTE i døvesenteret kl 1800
16. fr: CI-gruppen har fest i døvesenteret kl 19.30
19. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 (8)
19. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18 (4)
20. ti: Døvekirken kl. 11-14: Gunnhild Haga forteller om «Magnetisme og helse». Bevertning og andakt.
21. on: Andakt i døvekirken kl. 18.00
21. on: Hordaland foreldrelag for hørselshemmede har årsmøte på Hunstad skole kl 18.
22. to: Døvesenterets styre har møte kl 16.00
25. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
26. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 (9)
26. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18 (5)
27. ti: Møte mellom styrene i Bergen Døvesenter og HLF Bergen i Nygaten 3 kl. 18.00. Tegnspråktolk + skrivetolk. Rådgivningskontor for hørselshemmede + NAV Tolketjenesten er invitert.
29. to Seniortreff 11-14 i Døvekirken
29. to Foredrag kl. 19 . Gøsta Rougnø om Geocaching i Døvekirken

APRIL
05. to Skjærtorsdag: Gudstjeneste i døvekirken kl. 18 (tegn til tale)
06. fr Langfredag kl. 17: Korsvandring fra Korskirken til døvekirken
07. lø Påskeferie
08. sø 1. påskedag: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
09. ma Påskeferie
12. to Seniortreff 11-14 i Døvekirken
12. to Foredrag kl. 19 . Bjarte Bø-Sande og Marianne Rasmussen Kolvik: Ingen grenser (NRK1) – stemmetolk er ordnet
16. ma: Kirkens SOS har møte i Døvekirken (eller hallen) kl 11-13
16. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere kl. 18 (10 siste kveld)
16. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne kl. 18 (6)
17. ti: Døvesenteret har møte med Tolketjenesten, på Kokstad kl 12.00.
17. ti: Døves Idrettsklubb har styremøte på styrerommet kl 16.00.
17. ti: Skuespilløvelse (Kristin) i døvekirken.
19. to: Døvesenterets styre har møte i styrerommet kl 16.00
19. to: Tolkestudenter (2. klasse) har program i døvesenteret kl 19.00.
22. sø: Familiegudstjeneste i døvekirken kl. 11
22. sø: Storsalen er utleid (M)
22. sø: Teater Manu viser «Skyggerne» i Fana Kulturhus på Nesttun kl. 17.00
24. ti: Informasjonskveld for «fremmede» døve og døvblitte kl 18.00. Arr.: Bergen Døvesenter og CI-gruppen i samarbeid med Syns- og Audiopedagogisk Tenesta. Skrivetolk ordnet.
24. ti: Skuespilløvelse (Kristin)
26. to: Seniortreff + Utlodning 11-14
26. to: Foredrag om internasjonal døveidrett v/Urban Mesch fra Sverige, kl. 19.00.
30. ma: Beast har aktivitetskveld i storsalen kl. 17

MAI:
01. ti: Åpent i døvesenteret kl 10-14 (Kulturstyret har hovedansvaret)
03. to: STOR-DUGNAD i »døvelandet» (døvesenter, døvekirken, signo konows) kl 16.00 05. lø: a) Storsalen utleid (+4. mai + projector) – M
06. sø: b) Storsalen utleid
06. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
07. ma: Døves Idrettsklubb har møte i styrerommet kl. 17.00
08. ti i Døvekirken: kl. 11-14 Tirsdagskafe med program knyttet til frigjøringsdagen
08. ti: Skuespilløvelse (Kristin og Rune)
09. on: Kommunalt Råd for funksjonshemmede har kurs for tillitsvalgte kl 09-15. Rune deltar
10. to: Muligens besøk av elever på foreldreopplæringen på Eikelund kl. 09-11
10. to: Seniortreff 11-14
10. to Foredrag i storsalen kl. 19.00: «Fjelltur i Afrika» v/Tore Wilgaard Christiansen
12. lø: CI-gruppen arrangerer stor-møte i storsalen kl. 11 (det skjer to ganger i året)
12. lø: FFO Hordaland har årsmøte (en repr fra senterstyret deltar)
13. sø: Storsalen utleid (+ projector)
14. ma: Kirkens SOS har møte i hallen kl 11-13
14. ma: Døvesenterets styre har møte i storsalen kl 16
14. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i styrerommet kl 18.00 (siste kurskveld)
15. ti: Skuespilløvelse (Kristin i storsalen og Rune i kursrommet)
17. to: (Nasjonaldag og Kr. himmelfartsdag): Flaggheising kl 08, og andakt i døvekirken
17. to: Åpent hus i døvesenteret kl 10 – 14. Døves Idrettsklubb har ansvaret for dagen!
19. lø: Storsalen utleid (M)
22. ti: Skuespilløvelse (Kristin i Storsalen og Rune i kursrommet)
23. on: Storsalen er utleid kl 16.00 – 18.00
24. to: Seniortreff i storsalen + Utlodning 11-14
24. to: Hyttekomiteen har møte i styrerommet kl 16.30
24. to kl. 19.00: Presentasjon av bildetelefontjenesten m/programmet MMX v/nWise AB, Sverige.
26. lø: Storsalen utleid (+ 25. og 27. mai)
27. sø: 1. pinsedag: Gudstjeneste i døvekirken kl. 11
29. ti: Skuespilløvelse (Kristin i Storsalen og Rune i kursrommet)
30. on: BDS har ledermøte med underavdelinger kl. 18.
31. to: Diskusjonskveld kl 19: NAV vil at tolkene skal utvide sin rolle: De skal også være «hjelpere». Hva synes du?

JUNI
01. fr: Storsalen er utleid
03. sø: Bergen døvekirke kl. 11. Gudstjeneste og hagefest. Basar til inntekt for barne- og ungdomsarbeidet.
05. ti: Skuespilløvelse (Kristin i Storsalen og Rune i kursrommet)
06. on: Seniorgruppen har tur til Telavåg (vi kjører bil fra døvesenteret kl 11.00)
07. to: Seniortreff i storsalen 11-14
08. fr – 10. sø: Åpen helg på Rorbua for medlemmer (lørdag 9. juni er DAGEN for alle)
09. lø: Beast har sommerfest i storsalen
11. ma: Kirkens SOS har møte i hallen kl 11-13
11. ma: Døves Idrettsklubb har møte i styrerommet kl 17.00
12. ti: Skuespilløvelse (Kristin i Storsalen og Rune i kursrommet)
13. on: Døvesenterets styre har møte i styrerommet kl 16.00
14. to Åpent hus i døvesenteret kl 1800
17. sø: Gudstjeneste i Haus kirke, Osterøy, med tidligere døveprest Tom S. Tomren 18. ma: Døves Idrettsklubb har møte i styrerommet kl 17.
19. ti: Skuespilløvelse (Kristin i Storsalen og Rune i kursrommet)
20. on: Barnehagen bruker storsalen kl 16-18
21. to: Seniorenes sommerbord kl 11.
21. to: Sommeravslutning i storsalen kl 18.00 (SISTE åpningsdag før ferien)
25.-28. juni: HLFs Verdenskongress for tunghørte i Bergen
30. lø: Storsalen utleid (+ 29.06 og 01.07 + projector)

AUGUST:
04. lø: Storsalen utleid (+ 03. og 05. august)
09. fr: Døves Idrettsklubb har møte i styrerommet kl 17.00 (P)
09. to: Åpent hus i døvesenteret kl 1800 (FØRSTE åpningsdag etter ferien)
11. lø: Storsalen utleid (+ 10. og 12. august)
14. ti: Skuespilløvelse (Kristin i Storsalen og Rune i kursrommet)
16. to: Åpent hus i døvesenteret kl 1800 – Konkurranse: “Bit for bit, bilde for bilde”
17.-19. aug: Skuespilløvelse i Døvesenteret (Kristin og Rune)
19. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11 (første etter ferien)
20. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet (Christer) – kl. 18 – 1. kveld
21. ti: Skuespilløvelse (Kristin i Storsalen og Rune i kursrommet)
22. on: Kl. 10-14, besøk av studentene (ca 70 stykker) fra Høgskolen i Bergen
22. on: Døvesenterets styre har møte i styrerommet kl 16.00
22. on: Tolkestudenter ved HiB besøker døvesenteret kl 10-14. Lunsj og omvisning.
22. on kl. 18: Storsalen utleid (M)
23. to: Seniortreff 11-14  (utlodning) – første etter ferien
23. to: Foredrag kl. 19. Rune forteller fra Madagaskar
24.-26. august: Døvestevne på Nesholmen
25. lø: BEAST har fest i døvesenteret kl. ?
27. ma: Eiendomsstyret har møte i lunsjrommet i 2. etasje kl 16
27. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet (Christer) – kl. 18 – 2. kveld
28. ti: BEAST har årsmøte i storsalen kl 18.
29. on: Skuespilløvelse (Kristin i Storsalen og Rune i kursrommet)
30. to: Skuespilløvelse (Kristins gruppe) i storsalen kl 15-17.
30. to: Hyttekomiteen har møte i styrerommet kl 16.
30. to: Døvesenteret har medlemsmøte kl 19.00.
31. fr: Nubben Barnehage har generalforsamling kl 09.00

SEPTEMBER:
03. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet (Christer) – kl. 18 – 3. kveld
03. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet (Britt Merete) – kl. 18 – 1. kveld
04. ti: Kurs i “Tegn som støtte” for nybegynnere i styrerommet (Britt Merete) – kl. 18 – 1. kveld
04. ti: Skuespilløvelse (Kristin i Storsalen og Rune i kursrommet)
05. on: Daglig leder på møte i Oslo (ad-hoc medlemsregister, NDF)
05. on: Misjonsmøte hos Norunn i Ole Irgensvei 11 kl. 18.00. Rune forteller fra Madagaskar.
06.-08. september: Døves nordiske seniormøte i Bergen 06. to: Seniortreff 11-14
06. to: Døves Idrettsklubb har styremøte i styrerommet kl 17 (låner projector)
06. to: Kl. 19.00: Generalprøve for skuespill før kulturdagene + besøk av Nordiske seniorer 07. fr: Kl. 11-13: Foredrag i forbindelse med nordisk seniormøte, i storsalen. Tema: “Døve seniorers rettigheter sett med CRPDs øyne” (åpent for alle)
08. lø: Storsalen utleid (+ 7/9 + musikk) 09. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11
10. ma: Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i hallen kl 11.00-13.00
10. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet (Britt Merete) – kl. 18 – 2. kveld
10. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet /Christer) – kl. 18 – 4. kveld
11. ti: Møte for seniorer kl 11-13 i styrerommet.
11. ti: Kurs i “Tegn som støtte” for nybegynnere i styrerommet (Britt Merete) – kl. 18 – 2. kveld
12. on: Kl. 18.00: Ungommenes kveld: “Hvilke spennende eller gode tilbud/aktiviteter står øverst på ungdommenes ønskeliste?” Servering av gratis pizza og brus (cola og fanta).
13. to: Åpen kveld i døvesenteret kl 18 14.-16. september: Døves kulturdager i Kristiansand 15. lø: Storsalen utleid (+ 14. og 16. september)
17. ma: Daglig leder har permisjon (møte i Oslo)
17. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet (Randi) – kl. 18 – 3. kveld
17. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet /Christer) – kl. 18 – 5. kveld
18. ti: Fotokurs i kursrommet, 1. kveld kl. 18.00-21.00
19. on: Døvesenterets styre har møte i styrerommet kl 16.00
20. to: Seniortreff 11-14  (utlodning)
20. to: Vi demonstrerer utenfor TV2 på Nøstet kl. 16.00-17.00. Vi vil kreve at de også tekster direktesendte programmer! Håper så mange som mulig kommer!
20. to: Besøk av Sonja Myhre Holten, tegnspråkrådgiver ved Språkrådet, kl. 19.00. (Før det skal Morten Sletten fra Teater Manu orientere om info om forestilling «Jack og Bønnestengelen» og om 3 men showet, kl. 18.45.)
22. lø: CI-treff i storsalen kl 11 – 14
22. lø: Storsalen er utleid fra kl 15.00 (+ musikk)
24. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet (Randi) – kl. 18 – 4. kveld
24. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet /Christer) – kl. 18 – 6. kveld
25. ti: Fotokurs i kursrommet, 2. kveld kl. 18.00-21.00
25. ti: Kl. 18.00: Bergen Døvesenter inviterer HLF Bergen til diskusjon om døve – “tunghørte” (hørselshemmede). Tegnspråktolk og skrivetolk er bestilt.
26. on: Døvblittgruppen har sosial samvær i storsalen kl. 18.30 27. to: Daglig leder avspaserer 27. to: Tolketjenesten i Hordaland informerer om bildetolktjenesten kl. 19.00.
28. fr: Daglig leder avspaserer
28.-30. sept: Gunnar Hansen og Rune Anda deltar på Norsk Døvehistorisk Selskaps historieseminar i Oslo
28. fr: Storsalen utleid
29. lø: BEAST har fest i storsalen kl. 19.30.
30. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11

OKTOBER
01. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet (Randi) – kl. 18 – 5. kveld
01. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet /Christer) – kl. 18 – 7. kveld
02. ti: Nubben Barnehage har foreldremøte i storsalen kl 19
04. to: Seniortreff 11-14
04. to – 07. sø: NDF har Landsråd på Ål (8 fra Bergen deltar)
06. lø: Storsalen utleid (+ 07)
4.-7. oktober: NDFs Landsråd på Ål HØSTFERIEUKE (uke 41)
08. ma: Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i hallen kl 11.00-13.00
08. ma: Tegnspråkkurs for viderekomne i kursrommet /Christer) – kl. 18 – 8. og siste kurskveld
08. ma: Storsalen er utleid kl 18.30-19.30
09. ti: Fotokurs i kursrommet, 3. kveld kl. 18.00-21.00
09. ti: Daglig leder holder “foredrag” hos HLF Bergen (medlemsmøte) kl. 18
11. to: Kl. 16.00: Møte i Samarbeidsforum.
11. to: Åpen kveld. Konkurranse “Bit for bit , bilde for bilde” kl. 19.30. (høstferie)
12. fr: Daglig leder avspaserer fra lunsj (skal til Drammen)
12. fr kl. 20: Beast har samling på Kaos
15. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet (Randi) – kl. 18 – 6. kveld
16. ti: Skuespillere m/Rune samles i storsalen kl. 17.
16. ti kl. 19.00: Informasjon om Nu Skin v/Aud Våge Johannessen.
16. ti kl. 19: Beast samles på Kaos
17. on: Døvesenterets styre har møte kl 16.00
18. to: Seniortreff 11-14  (utlodning)
18. to: TOBRU kl. 19.00 v/Margareth Hartveit og Stig Krarup Pedersen
19. fr: Daglig leder avspaserer
19. fr kl. 20: Beast har samling på Kaos
20. lø: Storsalen er utleid
21. sø: Beast har bowling-treff
21. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11
22. ma: Døvblittgruppen har sosial samvær i storsalen kl. 18.30
22. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i styrerommet (Randi) – kl. 18 – 7. kurskveld
23. ti: Seniorgruppen har styremøte i styrerommet kl 11.00-13.00.
23. ti: Kl. 19.00: Ståle Voldsund forteller om healing, som han selv driver.
23. ti kl. 19: Beast samles på Kaos
25. to: Bergen Døves Ungdomsklubb er 50 år!
25. to: Kl. 19: Rapport fra NDFs landsråd + info om BDSs organisasjonsseminar
26-28 okt. 26. fr kl. 20: Beast har samling på Kaos
26. fr – 28. sø: Bergen Døvesenter har helgeseminar på Kvalheim Fritidssenter
27. lø: Storsalen er utleid (+ 28/10)
30. ti: Kirkens SOS låner hele 1. etasje kl. 13.30 – 21.00
30. ti kl. 19: Beast samles på Kaos
31. on: Kirkens SOS låner hele 1. etasje kl. 13.30 – 21.00

NOVEMBER
01. to: Seniortreff 11-14
01. to: Kulturdagerkomiteen 2017 har møte kl 16.
01. to: Jon Martin Brauti forteller om 5 døve tryllekunstnere i Norge. Kl. 19.00!
02. fr kl. 20: Beast har samling på Kaos
03. lø: Bergen Døves Idrettsklubb har IDRETTSFEST i storsalen kl. 19.30.
03. lø: Beast har parykk-fest på Tidi kl. 20.
04. sø: Gudstjeneste (Alle helgens dag) i døvekirken kl 18
05. ma: Eiendomsstyret har møte kl 16.
05. ma: Tegnspråkkurs for nybegynnere i kursrommet (Randi) – kl. 18 – 8. og siste kurskveld
06. ti kl. 19: Beast har samling på Kaos
06. ti: Teater Manu viser “Jack og bønnestengelen” på Den Nationale Scene i Bergen kl. 18.00
07. on: Døvblittgruppen har styremøte på styrerommet kl. 18.00
07. on: Teater Manu viser “Jack og bønnestengelen” på Den Nationale Scene i Bergen kl. 18.00
08 to: Kulturdagerkomiteen skal besøke Grieghallen for omvisning kl 12.
08 to: Anne Mette Haddeland forteller om farger, kl. 19.
09. fr: Misjonsforeningen har møte hos Grete Elvebakk kl 18.
09. fr kl. 20: Beast har samling på Kaos
10. lø: Storsalen er utleid
12. ma: Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i hallen kl 11.00-13.00
13. ti: Tre av oss på møte i kommunen om døve og psykisk helse, kl 14.00
13. ti kl. 17: Vi skal prøve å få liv i Ungdomsklubben. Mulig opprette et ungdomsutvalg/-komite. Gunnar Hansen innleder, så får vi se hvordan det går.
13. ti kl. 19: Beast har samling på Kaos
14. on: Døvesenterets styre har møte i styrerommet kl 16.00
15. to: Seniortreff 11-14  (utlodning)
15. to: Vi besøker Ungdomshuset 1880 (“Attenåtti”) i Domkirkegaten 4 kl. 16.00. (UTSATT inntil videre da Ungdomshuset er stengt pga reparasjoner.)
15. to: Diskusjonskveld kl 19.00: a) Rorbua (kampanjetilbud til medlemmer?) b) Tegnspråkkafe i byen?  c) Skal vi endre navnet tilbake fra “Bergen Døvesenter” til “Bergen Døveforening”? – Velkommen!
16. fr: Storsalen utleid fra kl 13 og utover
16. fr kl. 20: Beast har samling på Kaos
17. lø: Storsalen utleid
18. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 18. Prostebesøk
19. ma: Døvblittgruppen har juleavslutning i storsalen kl. 18.30
20. ti: Kl. 09-11 Møte med Tolketjenesten i døvesenteret (utsatt til januar)
20. ti kl. 19: Beast har samling på Kaos
21. on: Kongens Fortjenstmedalje overrekkes av ordfører Trude Drevland til Toralf Ringsø i storsalen kl 15.00. (For innbudte)
21. on kl. 18.00: Åpent hus for alle, ifm Kongens fortjenstmedalje til Toralf.
22. to: Teater Manu har 3 manns show i døvesenteret kl 19.00. Forestillingen varer i 90 minutter.
23. fr: Storsalen utleid (M)
23. fr – 25. sø: Norges Døveforbund har arbeidslivsseminar på Scandic Bergen Airport Hotel. Se annonsen her.
23. fr kl. 20: Beast har samling på Kaos
24. lø: Lutefiskenes venner i storsalen (fullt)
25. sø: Storsalen er utleid (kl 12-24)
26. ma: Storsalen er utleid (fra kl 16.00)
27. ti kl. 19: Beast har samling på Kaos
27. ti – 29. to: Seniorgruppen på reise til Trondheim og Døvemuseum
28. on og 29. to: Daglig leder på møter i Oslo
29. to: Åpen kveld fra kl 18
30. fr kl. 20: Beast har samling på Kaos
30. fr: Storsalen er utleid
01. lø: LYSFEST på Festplassen/Lille Lungegårdsvann kl 16 (m/tolk)
01. lø: Storsalen er utleid
02. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl 11. Utdeling av 4 årsbok.
04. ti: Storsalen er utleid fra kl 15 og utover
04. ti kl. 19: Beast har samling på Kaos
06. to: Ledermøte (m/underavdelingene) kl. 16.
06. to: Ungdomsklubben har styremøte på styrerommet kl 17-19
07. fr: Beast har julebord på Scotsman kl. 18.
07. fr: 1) Storsalen er utleid
08. lø: 2) Storsalen er utleid (M)
09. sø: 3) Storsalen er utleid (M)
09. sø: Lucia-gudstjeneste i døvekirken kl 18 (lysmesse)
10. ma: Kirkens SOS låner storsalen på formiddagen
10. ma: Kirkens SOS’ bønnegruppe samles i hallen kl 11.00-13.00
10. ma: Storsalen er utleid fra kl 16.00
11. ti kl. 09-16: Vi besøker ulike steder i byen sammen med tolkestudenter for å se på tilgjengeligheten (utsatt til 21. februar 2013)
11. ti kl. 19: Beast har samling på Kaos
11. ti: Daglig leder på møte i Kommunalt Råd for funksjonshemmede kl. 10.30-14.30.
12. on: Daglig leder er på Ål, men kommer til styremøtet kl 16
12. on: Døvesenterets styre har møte i styrerommet kl 16.00
13. to: Seniortreff 11-14  (Juletallerken)
13. to: Kulturdagerkomiteen har møte i lunsjrommet kl 16
13. to: Døvesenterets juleavslutning i storsalen
14. fr kl. 20: Beast har samling på Kaos
14. fr: Storsalen er utleid (+ musikk)
15. lø: Døvesenterets Julebord kl. 19
18. ti: Nubben barnehage har juletrefest i storsalen på formiddagen
19. on: Hyttekomiteen har møte kl 16.30
24. ma: (Julaften) Gudstjeneste i døvekirken kl 15
25. ti: Andakt og sosial samling i døvekirken kl. 13

S