Terminliste 2021

Utleie av lokaler er også lagt inn i denne listen, med rød tekst. Pluss (+) dato før dagen, betyr at lokalet er opptatt til forberedelse som å dekke bord osv. Møtene i døvesenteret foregår i storsalen.

Grønn farge = Gudstjeneste i døvekirken + barnehagen
Rødt = Utleie
Svart = Bergen Døvesenter og egne avdelingers aktiviteter
Blå = Foredrag og annet arrangement
Brun = Seniorgruppen
Lilla = Møter
Oransje = Arrangement andre steder enn i døvesenteret
Lyseblå = Tegnspråkkurs i 3. etasje (kurslokale)

OBS: Kongerommet (styrerommet) er opptatt til barnehagen hver mandag kl. 13-14. Barnehagen bruker storsalen på dagtid, unntatt om torsdagene.

Norges Døveforbunds kalender finner du her.
Gudstjenester i Bergen Døvekirke, klikk her

November 2021:
01. ma: Tegnspråkkurs 18-21 (modul 1)
03. on: Strikketreff for tegnspråklige, Rieberstuen 3. etasje 18-21
05. fr: Storsalen er utleid
06. lø: Storsalen er utleid (+7.)

11. to: Seniortreff med foredrag (se under) 11-14

11. to: Temakveld: Astri Frafjord – forskning på kreft
13. lø: Storsalen er utleid
17. on: Strikketreff for tegnspråklige, Rieberstuen 3. etasje 18-21
19. lø: Storsalen er opptatt (intern)
23. ti: Storsalen og 3. etasje er utleid 15.00-21.00

25. to: Seniortreff 11-14, med utlodning
25. to: Åpen torsdagskveld (17-20) med middag fra 15-17.30
27. lø: Lutefiskens venner har arrangement (+26 og 28)
30. ti: Storsalen og 3. etasje er utleid 15.00-21.00

Desember 2021:
01. on: Strikketreff for tegnspråklige, Rieberstuen 3. etasje 18-21
02. to: Temakveld – NAV Tolketjenesten og Akuttvakttjenesten
03. fr: Storsalen er utleid
04. lø: Storsalen er utleid (+5) (UTSATT)
07. ti: Storsalen og 3. etasje er utleid 15.00-21.00
09. to: Julebord med senior 12-15
09. to: Teater Manu har 20-årsjubileum, viser direkte hos Bergen Døvesenter 18-20 (påmelding til daglig leder) AVLYST
11. lø: Storsalen er utleid (+12)
15. on: Strikketreff for tegnspråklige, Rieberstuen 3. etasje 18-21
16. to: Seniortreff 11-14
16. to: Stengt torsdagskveld
17.fr: Senterstyret har styremøte
19.sø: Storsalen er utleid (M)
31. fr: Avslutningsfest for seniorgruppen kl 11-14

_______________________________________
TERMINLISTE FOR 2022 – KLIKK PÅ MEG

Januar 2021:
03.sø: Barnas juletrefest (Bergen Døvekirke arrangerer) (AVLYST)
14. to: Seniortreff kl. 11-15 (AVLYST)
16. lø: BEAST arrangerer nyttårsbord (AVLYST)
18. ma: BDIK har møte i kongerommet kl 17.00
21. to: Senterstyret har styremøte kl 16.00
28. to: Seniortreff kl. 11-15 (AVLYST)
30. lø: CODA Norge har omvisning i Døvesenteret (UTSATT)

Februar 2021:
11. to: Seniortreff kl. 11-15 (AVLYST)
13. lø: BEAST arrangerer karneval (AVLYST)
18. to: Bergen Døves Idrettsklubb har årsmøte (UTSATT) 
25. to: Senterstyret har styremøte kl 16.00 

25. to: Seniortreff kl. 11-15 (AVLYST)

Mars 2021:
11. to: Seniorgruppen har årsmøte kl. 11
12. fr: BEAST arrangerer sosialkveld (AVLYST)
12. fr: BGDS arrangerer digital PUB-kveld
18. to: Bergen Døvesenter har årsmøte kl. 18
25. to: Senterstyret har styremøte kl 16.00 
25. to: Temakveld: Deaf Women Space – islamofobi (vises i Storsalen)

April 2021:
15. to: Senterstyret har styremøte kl. 16.00
21. on: Webinar (samarbeid med Oslo og Stavanger)
27. ti: Bergen Døves Idrettsklubb har årsmøte kl. 18.00 

Mai 2021:
04. ti: Omvisning til HVL (15.00-17.00)
22. lø: Storsalen er utleid (+21 og 23) (AVLYST)
27. to: Seniortreff utendørs (11-14). 
28. fr: Barnehagen har overnatting
28. fr: Senterstyret har styremøte og organisasjonsseminar (+29. og 30.). 

Juni 2021:
03. to: Seniortreff 11-14
17. to: Seniorutvalget arrangerer sommerbord
17. to: Senterstyret har styremøte  
18. fr: Storsalen er utleid (AVLYST)
19. lø: Knarvikmila, Bergen Døvesenter støtter medlemmer
19. lø: Storsalen er utleid (M) (+20) (AVLYST)
21. ma: Kongerommet er opptatt 8-16 (+22. og 23), Nubben BHG låner
26. lø: Storsalen er utleid (+25 og 27) 

Juli 2021:
01.to: Døves Menighet har sommeråpent med gudstjeneste og sosialt samvær 18.00
03. lø: Storsalen er utleid (+2 og 4) (AVLYST)
15.to: Døves Menighet har sommeråpent med gudstjeneste og sosialt samvær 18.00
29.to: Døves Menighet har sommeråpent med gudstjeneste og sosialt samvær 18.00

August 2021:
07. lø: Storsalen er utleid (+ 06.08) (AVLYST)
14. lø: Storsalen er utleid (+ 13.08) (AVLYST)
22. sø: Storsalen er utleid
24. ti: BDIK har møte i kursom 3. etasje (18.30 og utover)
26. to: Seniortreff 11-14
26. to: Senterstyret har styremøte 17-19
26. to: Åpen torsdagskveld 19-21
28. lø: Storsalen er utleid
30. ti: BDUK har styremøte i loftet 19-21

September 2021:
01.on: Besøk fra HVL (9-13)
01.on: Seniortur til Austevoll
01. on: Tegnspråkkurs 18-21 (modul 1)
04. lø: Storsalen er utleid (M) 
05. sø: Storsalen er utleid 
08. on: Tegnspråkkurs 18-21 (modul 1)
09. to: Seniortreff med tema 11-14, besøk fra Rådgivningskontoret
09. to: BDIK har møte i kursrom i 3. etasje 16.30 og utover
11. lø: Storsalen er utleid (+10.)
12. sø: Trimtur til Totland (BDIK)
14. ti: BEAST har treff på Døvesenteret 17-21 
15. on: Tegnspråkkurs 18-21 (modul 1)
16. to: Senterstyret har styremøte 17-19 i Storsalen
16. to: Temakveld: Besøk fra Rådgivningskontoret 
22.on: Sosialkveld i Ungdomstoppen (3. etasje), samarbeid med Statped
22. on: Tegnspråkkurs 18-21 (modul 1)
23. to: Seniortreff med utlodning, 11-14
23. to: BEAST har årsmøte 17-19
23. to: Åpen kveld – feirer internasjonal tegnspråkdag fra 19.00 på Døvesenteret
25. lø: Storsalen er utleid (M) (+24.)
27. ma: Tegnspråkkurs 18-21 (modul 1)
28. ti: Statped låner kjøkkenet på dagtid (10-14)
28. ti: Statped låner ungdomstoppen på kveldstid
29. on: Nubben Barnehage har foreldremøte 19-21
30. to: Åpen torsdagskveld 18-21

Oktober 2021:
01.fr: Storsalen er opptatt (ekstern arrangement)
02.lø: Storsalen er utleid (+03)
06. on: Tegnspråkkurs 18-21 (modul 1)
07. to: Seniortreff 11-14 med tema “Døv tegnspråktolk”
07. to: Døv tegnspråktolk – Lena Mei K. Anda, dørene åpner 18.00, foredrag 19-21
16.lø: Storsalen er opptatt (+15 og 17, ekstern)
19. ti: Møte i 3. etasje 16-21
20. on: Tegnspråkkurs 18-21 (modul 1)
20. on: Strikketreff for tegnspråklige, Rieberstuen 3. etasje 18-21
21. to: Seniortreff 11-14 med utlodning
21. to: Seniormiddag “Gode Naboer” 14-16
21. to: Åpen torsdagskveld
21. to: Senterstyret har styremøte 17-19
22. fr: Storsalen er utleid
23. lø: Storsalen er utleid (+24)
26. ti: Storsalen og 3. etasje er utleid 15.00-21.00
27. on: Tegnspråkkurs 18-21 (modul 1)
3o. lø: Bergen Døvesenter arrangerer åpningsfest, klikk her for å se mer
31. sø: Storsalen er utleid (M)