Museumsutvalget

Bankkonto nr. 5203.68.75003

(tidligere: Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap, stiftet 07.05.1992, endret til nåværende navn våren 2008)

NDHS’ organisasjonsnummer er: 992 288 884.

2015:
Rune Anda, leder
Thorbjørn Johan Sander, sekretær
Åge Lauritzen, kasserer

Ta en titt her og se hva som finnes i døvemuseet i 2. etasje hos Bergen Døvesenter:

Link til museum

Protokoll fra styremøter i Bergen Døvesenter fra 1894 til 2002 befinner seg i Bergen Byarkiv (levert 1. juli 2008) – Deponeringsliste hos Byarkivet 01.07.2008.
Arkiv - Protokoller

 

Byarkiv-2

 

Ekstra protokoll (1984-1987) ble lagt til i byarkivet 21. mai 2015.

Museumsutvalgets bankgiro: 5203.68.75003

BDS-styre siden stiftelsen i 1880 (PDF)

Døves Menighetsråd