BEAST har hatt årsmøte 28. august

Beast-styret høsten 2012-høsten 2013: Fra venstre: Tor S. Fiksen, leder, Ingrid Riksfjord, styremedlem, Fredrik Fjellaker, nestleder, Christina Semb Freslo, styremedlem og Martin Berhovde, sekretær. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Ingrid Nybakk, styremedlem. Bildet ble tatt etter årsmøtet 28. august 2012.

This entry was posted in Kunngjøring. Bookmark the permalink.