TEGNSPRÅK – forstår alle hva det er?

Det har vært – og er – vanskelig å forklare folk hva tegnspråk er og hvor verdifullt dette språket er for døve som har det som førstespråk. Nedenfor finner man to artikler der artikkelforfatteren (Rune Anda) prøver å forklare litt. Det blir vanskelig å gå i dybden. Når en selv ikke har noe forhold til norsk tegnspråk, så forstår vi veldig godt at mange ikke klarer å forstå. Majoriteten er kanskje mer avhengig av å stole på at vi vet hva vi snakker om.
2012 Altfor mange tror de bruker tegnspråk (Budstikken 2/2012 og Døves Blad 3/2012)
2013 Møter på tegnspråk – Møter med tolk (bgds.no 10.05.2013)

This entry was posted in Tema. Bookmark the permalink.