Konferanse 27.-28. mai

Konferanse:
Døves deltakelse i det politiske
og offentlige liv.

Implementering av artikkel 29 i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
27.-28.mai 2013. Oslo; Høgskolen i Oslo og Akershus

Denne konferansen er et samarbeid mellom HiOA og Ål folkehøgskole. Påmeldingsfristen er 23. mai, altså torsdag. Mer informasjon på Ål folkehøgskole sine hjemmesider.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.