BGDS-logo

Tolketjenesten hjelper til med brukerundersøkelsen – i storsalen i Bergen Døvesenter torsdag 26. november kl. 19.

2015-11-19 19.02.06

Janne Brødreskift (bildet, sammen med styreleder Gunnar Hansen) informerte torsdag 19. november om spørreundersøkelsen, og sa at NAV Tolketjeneste kommer til døvesenteret torsdag 26. november og hjelper alle som ønsker det, med å fylle ut skjema.

Melding fra Tolketjenesten:
Har du fått tilsendt brukerundersøkelse fra tolketjenesten i Hordaland, men er usikker på hva du skal gjøre eller har andre spørsmål knyttet til den? Nå har du muligheten til å svare på undersøkelsen med tolk tilstede. Torsdag 26.november kl.19.00-21.00 kommer tolketjenesten til Bergen Døvesenter for å informere om undersøkelsen, svare på spørsmål og gå gjennom den steg for steg, slik at de som ønsker det kan fylle den ut der og da.

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland gjennomfører nå en brukerundersøkelse. Deres mål med denne er å gi bedre tjenester til oss som brukere av tolketjenesten. De ønsker din tilbakemelding på deres tjenester og håper du har mulighet for å gi dem dine synspunkt. Undersøkelsen er anonym og vil bli bearbeidet i Oslo. Undersøkelsen startet den 16. november og de av dere som har benyttet tolketjenester i løpet av siste året, vil (eller har) motta en e-post med undersøkelsen. Dere vil ha mulighet for å svare elektronisk på undersøkelsen, samt få denne på tegnspråk, dersom de har din e-post adresse. Dersom du ikke har sendt inn e-post adressen din enda, håper de du har mulighet for å gjøre det så raskt som mulig. De av dere som ikke har e-post-tilgang får undersøkelsen i posten.

Del denne artikkelen
Skip to content