Torsdag 25. august kl 09.00-14.00 hadde Bergen Døvesenter BESØK AV TEGNSPRÅK- OG TOLKESTUDENTER ved Høgskolen i Bergen.

1
Hvert år i august siden 2004 har døvesenteret hatt besøk av nye studenter ved tegnspråklinjen (1. året) + tolkelinjen (2. og 3. året). Formålet er at de nye studentene ble kjent med døvesenteret (og naboene: Døvekirken og Konows senter). Studentene på 2. året forberedte og serverte lunsj mens studentene på 3. året tolket for de nye studentene (fra tale til tegnspråk, og fra tegnspråk til tale). Klikk på bildet!

This entry was posted in Tolk. Bookmark the permalink.