NY DAGLIG LEDER I BERGEN DØVESENTER

Martin Berhovde, 28 år, er ansatt som ny daglig leder i Bergen Døvesenter. Han overtar 1.juni etter Rune Anda som går over i pensjonistenes rekker etter å ha vært i stillingen i 17 år. Martin er til sommeren ferdig med sin utdannelse som siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. I døveorganisasjonen har han hatt ulike tillitsverv og stillinger blant annet i Norges Døveforbund, Norges Døveforbunds Ungdom og Bergen Døvesenter. Han begynner sitt arbeid 1.juni.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.