30 år siden Bergen Døveforening arrangerte første internasjonal folkedansfestival for døve!

31. mai – 2. juni 1990 (for 30 år siden) arrangerte Bergen Døvesenter første internasjonal folkedansfestival for døve. Eilif Ohna var primus motor, han som ordnet det aller meste.  Arrangementet fant sted i forbindelse med Bergen Døveforenings 110 års jubileum.

Vi kan se tekst og bilder i to numre av medlemsbladet Budstikken, 4/1990 og 5/1990.

Video (1ime t 22 min).
Videoen viser gaven til Bergen Døveforening fra folkedansgruppen fra Jugoslavia. Vi leser «Beograda» her, Beograd var hovedstaden i Jugoslavia i 1990. I dag er byen hovedstad i Serbia.

Da folkedansfestivalen var avsluttet med festmiddag, var det spørsmål om hvem som ønsket å påta seg «2. internasjonal folkedansfestival for døve». Gruppens leder fra Jugoslavia ønsket å påta seg arrangementet, men han sa at landet var inne i en urolig periode, og at han ikke torde å tilby at Jugoslavia arrangerte festivalen. Han fortalte om etnisk rensing og mye uroligheter i landet.

I Wikipedia leser vi følgende: «Borgerkrigen i Jugoslavia var en borgerkrig i det tidligere Jugoslavia og foregikk mellom 1991 og 1999. Det oppfattes ofte som en serie med etniske konflikter, mer enn som én krig. De omfattet to perioder med påfølgende kriger som påvirket alle de seks tidligere republikkene i Jugoslavia: Serbia, Montenegro, Kroatia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina og Makedonia. Kosovo og Vojvodina er del av Serbia med autonome rettigheter. Kosovo erklærte seg som selvstendig stat i 2008, men flere land, inkludert Serbia, har nektet å anerkjenne den. Krigene var preget av bitre etniske konflikter mellom folkegruppene i det tidligere Jugoslavia. Konfliktene hadde diverse politiske, kulturelle og etniske undertoner, ikke minst frykten for serbisk dominans.»

Spania gjennomførte 2. intenasjonal folkedansfestival i Santander 6.-9. mai 1994.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.