Besøk av årets tolkestudenter

Årets førsteklassinger sammen med tredjeklasse i studiet tegnspråk og tolkning fra Høgskolen på Vestlandet besøkte Bergen Døvesenter i dag. De har fått presentasjon av Signo Konow senter og Døvekirken, og turen ble avsluttet med en presentasjon om Bergen Døvesenter og en omvisning av alle etasjene i huset. På grunn av koronarestriksjonene ble det ikke noe matservering av andre klasse, som det har vært alle år.

Det som var spennende i år var at klassen hadde en døv tegnspråktolkstudent tilstede, og vi fikk se hvordan en tolketeam bestående av en døv tegnspråktolk og to hørende tegnspråktolker fungerer. I denne situasjonen snakket daglig leder (Martin) tegnspråk, som ble oversatt av den døve tegnspråktolken til den hørende tegnspråktolken. Dette er en situasjon som blant annet blir brukt til å oversette internasjonal tegnspråk.

Bergen Døvesenter takker for å være vert for studentene, og gleder seg til å treffe studentene på torsdagskveldene og andre framtidige arrangementer! Velkommen til huset!

God plass mellom studentene – koronarestriksjonene godt tilstede!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.