Oppdaterte restriksjoner fra Bergen Kommune den 7. november

Vi har oversatt til tegnspråk de retningslinjene Bergen Kommune nå opererer med. De kan du se her, eller inne på vår korona-side:

Full video
Arrangementer
Kultur og Idrett
Munnbind
Hjemmekontor og skole
Nærkontakter
Besøk på sykehjem
Butikk og serveringssteder
Nasjonale retningslinjer for karantene, innenlands- og utenlandsreiser

Full video (15 min 50 sekunder lang)

Kommentar fra daglig leder: Daglig leder har skrevet feil i dokument som skulle bli oversatt, og har fjernet et par sekunder cirka fra 2.20 og utover. Korrekt info er: Barn som deler flere husstander er unntatt fra bestemmelsen om maks 5 i hjemmet. For eksempel, hvis foreldre er skilt og deler ansvar for barn, så telles de ikke med, dersom man blir over 5 når man har sitt eget barn den uken. Det samme gjelder hvis det foreldre har flere enn tre barn som bor hjemme, slik at man blir over 5 hjemme.

Dersom du vil lese restriksjonene i sin helhet, så kan du gå inn her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/smittevernregler-for-bergen (SIST OPPDATERT 6.11)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.