Informasjon om årsmøtet 18. mars

Bergen Døvesenter har årsmøte den 18. mars.

Dette avhenger selvfølgelig om smittevernreglene tillater oss å samles. Per 1. mars har vi mulighet til å ha faste tilviste seter. Det betyr at du vil bli tildelt fast seteplass, hvor du skal sitte under hele årsmøtet. Det blir dessverre ikke mulig å bevege på seg eller bytte plasser.

Vi begrenser også årsmøtet til å kun ta i mot medlemmer, da vi prioriterer å gi seteplass til våre medlemmer.

Du må melde deg på forhånd, av smittevernhensyn. I samme påmeldingsskjema skal du oppgi hva du ønsker på bagetten som du får av oss. Se påmeldingsskjema lengre nede.

På grunn av at restriksjonene endrer seg hele tiden, og uten forvarsel, så kan årsmøtet bli utsatt samme dag som årsmøtet skal gjennomføre. Derfor er vi avhengig av å ha ditt telefonnummer for å gi deg beskjed.

Og det aller viktigste! Ved mistanke om sykdom, bli hjemme. Årsmøtet vil bli sendt direkte.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAc5Bu91URDdPRlVBV1BPM0dTWDZSRTdTOEQ3UFVIQy4u

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.