Praksisstudenter hos Tolketjenesten

I neste uke (uke 15) har to studenter fra 2. året på tolkeutdanningen praksis ved tolketjenesten i Bergen. Studentene skal observere ulike tolkesituasjoner. De har samme taushetsplikt som tolkene. Vi håper alle tar godt imot dem! 😃👍 (hentet fra NAV Tolketjenesten si Facebookside)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.