Tolketjenesten har tolkestudenter

I uke 44-46 skal to tolkestudenter fra 3. året på HVL ha sin praksis hos Tolketjenesten i Vestland. Studentene skal være med i ulike tolkesituasjoner, både på skjerm og ved oppmøte. De har samme taushetsplikt som tolkene fra tolketjenesten, og vil bli fulgt opp av sine veiledere både før, under og etter oppdrag. Ta godt imot dem!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.