2013-09-27 Stemmetolkseminar

Fredag 27. og lørdag 28. september var det “Stemmetolkseminar” med ca 70 deltakere i Bergen Døvesenter. Hordaland Regionlag av Tolkeforbundet og Bergen Døvesenter sto for arrangementet.

Torsdag 9. februar 2012 (altså i fjor) hadde Bergen Døvesenter besøk av Gro Hege Saltnes Urdal. Hun holdt foredrag over temaet “Samspill ved stemmetolking – betingelser for døves deltakelse”. Hun hadde da gjennomført et prosjekt der hun intervjuet noen døve og noen hørende(tolker) – der spørsmålet gjaldt ulike situasjoner rundt stemmetolkingen. Rapporten hennes ble viktig. Og nyttig.

Etter det ble det satt igang møte mellom Bergen Døvesenter og Hordaland Regionlag av Tolkeforbundet (første møte 23. februar 2012) der vi ble enige om å samarbeide om et seminar – med fokus på stemmetolking. Formålet var å heve kvaliteten på stemmetolkingen. Det var ønskelig å finne ut hvordan det kan gjøres.

Nå er dette seminaret gjennomført! Og den samme Gro Hege hadde naturligvis det første innlegget fredag kveld 27. september 2013 (etterat døvesenteret viste filmen “Tolkeparodi” som var vist under Døves kulturdager i Kristiansand). Som ventet fenget hun publikum. Det er nettopp samarbeid mellom døve og tolker som er viktig. (Ikke uventet var det flere hørende/tolker på seminaret enn døve, men det var likevel overraskende mange døve som meldte seg på, over 20 stykker.)

Det er trolig første gang at tolkene og døve samarbeidet om et stort arrangement. Kanskje et slikt samarbeid mellom tolker og brukere er nødvendig? Det mener også de to i TOBRU-prosjektet; Margareth Hartvedt og Morten Svendsen Brynhildsen, som også var med på seminaret. TOBRU fikk æren av å oppsummere seminaret lørdag kveld (se lenger nede på denne siden), og “tobru” er en forkortelse av “Tolk” og “Bruker”.

Dette heftet ble delt ut til alle deltakerne fredag kveld: Stemmetolkseminar – Workshophefte.
Foto: RA

P1020830

 

Program seminaret

Rune og Merete

Rune Anda, daglig leder i Bergen Døvensenter og Merete Larsen Jansen, leder i Hordaland Regionlag startet ballet på fredag! – på Bergen Døvesenter. (Dette bildet er hentet fra Hordaland Regionlags Facebookside)

Rune og Merete 2

Ikke alle er like scenevandte, godt Rune kan bistå på flere måter:) – (Også hentet fra Regionlagets Facebookside)  🙂

P1020831

– La meg få deres oppmerksomhet!

P1020833 P1020834 P1020835 P1020839 P1020841

Gro Hege

Tusen takk til Gro Hege for et lærerikt og interessant foredrag (dette bildet og teksten er også hentet fra Regionlagets Facebookside)

Til alle døveforeninger i Norge: INVITER HENNE TIL FOREDRAG OM STEMMETOLKING!!! Anbefales varmt! Og det bør være obligatorisk for døve å “lytte” til henne!

P1020842 P1020845

Sissel Gjøen er interessepolitisk rådgiver i Norges Døveforbund (NDF). Hun gav oss et tilbakeblikk over Norges Døveforbunds arbeid for å få på plass organisert tolketjeneste i Norge. – Uten Norges Døveforbund hadde dere ikke hatt den jobben dere har i dag, sa hun blant annet. Det var mange ansatte tolker på seminaret også. Hun mener også at det er viktig at tolketjenesten og døveorganisasjonen samarbeider. NDF har på siste styremøte blitt enige om å få gjenopprettet eget tolkeutvalg.

P1020846 P1020847

Så var det Toralf Magne Ringsø sin tur. Ingrid Johannessen fra Regionlaget (til høyre) introduserte ham – hun var med i seminarets arrangementskomite.

P1020848 P1020849 P1020850

P1020852 P1020853 P1020854 P1020855 P1020860

Toralfs tema var: “Mine erfaringer som tolkebruker – på godt og vondt”. Hans erfaringer, som han delte med alle på seminaret, var veldig nyttig og vekket trolig mange tanker. Også han bør døveforeningene i Norge invitere på besøk!

P1020862 P1020863 P1020864 P1020865

Gruppearbeid

Lørdagen ble den store “workshopdagen”…  (også dette bildet fra Regionlagets Facebookside)

Så da var man i gang med Workshop, med fire forskjellige temaer: “Telefontolking”, “Samarbeid tolk-døv”, “Kultur/brobygging” og “Idiomatiske ord og uttrykk” (ordspråk og tegnuttrykk).

Lenger nede på siden finner man link til alle arkene som ble fylt ut av gruppene. En ting er å lese punktene fra gruppearbeidene. Det mest interessante, givende, spennende, pussige, måpende, overraskende, sjokkerende beretninger ble fortalt under selve gruppediskusjoner! Det var der, i gruppene, deltakerne fikk best utbytte av erfaringsutveksling enn oppsummeringen som er kommet fram. Men de skriftlige punktene fra workshop-gruppene er viktig, de og! (Referat bare fra diskusjonene i de 12 gruppene x 3 omganger, kunne blitt til en stor bok, vil vi tro.)

P1020867 P1020871 P1020872 P1020874 P1020875 P1020876 P1020877 P1020878 P1020879 P1020880 P1020881

Bergen Døves Idrettsklubb sto for matservering, både lunsj og middag.

P1020882 P1020883 P1020884 P1020885 P1020886 P1020887 P1020888 P1020889 P1020890 P1020891 P1020892 P1020893 P1020894 P1020895

Martin Berhovde og Tor S. Fiksen fortalte om sine erfaringer med bruk av tolk/stemmetolk. Martin foretrekker å bruke stemmen selv fremfor å bruke tegn og la tolken bruke stemmen. For Tor er det heller motsatt. De fortalte også om besøket hos ordføreren i Bergen uten tolk, idet tolken ble syk.

P1020897

Her var det Gunnar Hansen og Linn Helen fra arrangementskomiteen som introduserte de to kjekke guttene.

P1020899 P1020900 P1020902 P1020903

Ina C. Lauritzen fra Hordaland Regionlag av Tolkeforbundet var også journalist under seminaret. Her tar hun bilde av Gøril Grindhaug Haave etter å ha intervjuet henne (se lenger nede på siden).

P1020905 P1020906 P1020908 P1020909 P1020910

Gro Hege har denne flotte T-skjorten! Det eneste i sitt slag! Det er egentlig veldig krevende å være stemmetolker (eller heter det “å avlese tegnspråk for så å oversette til norsk tale”?) – en kjempeutfordring for mange tolker.

P1020911 P1020912 P1020913 P1020914 P1020915 P1020916 P1020917

Mottatt ark etter hvert workshop finner du her

P1020918

Øystein Grutle, Alireza Emami Nejad, Arne Nesse og Marius Anda fra Bergen Døves Idrettsklubb var på kjøkkenet hele lørdagen, og serverte deilig lunsj og middag.

P1020919 P1020922 P1020923 P1020924

TOBRU v/Morten Svendsen Brynhildsen og Margareth Hartvedt ble spurt om, og sa ja, til å oppsummere seminaret. Da de leste annonsen i Døves Tidsskrift våren 2013, om “Stemmetolkseminar” i Bergen, slo de til og meldte seg på. Dette var også noe for TOBRU, som har samarbeid mellom tolk og bruker som viktig forutsetning for at tolkesituasjonen skal fungere bra. Morten sa – og føyde til at han mente det – at seminaret var vellykket! Margareth takket for at det i det hele tatt ble gjennomført et slikt seminar – i samarbeid mellom tolker og døve. “Jeg tar hatten av for de som tok initiativet til å gjennomføre dette seminaret”, sa hun blant annet. TOBRUs mål er at døve selv må bli mer bevisst på hvordan man skal bruke tolken. Det er ikke bare tolkene som skal læres opp, men også døve brukere.
P1020928 P1020930

Arrangementskomiteen evaluerte seminaret etter middagen lørdag kveld. Fra venstre: Gunnar Hansen, Merete Larsen Jansen, May-Linn Wiik, Ellen Østrem, Tor S. Fiksen, Ingrid Johannessen, Linn Helen Torsvik og Ina Lauritzen. Toralf Ringsø og Grete Kristin Østhus var ikke til stede da bildet ble tatt. (Ingvild Eggerud var ikke med, men deltok på møtene før seminaret.) Fotograf (også med i komiteen): Rune Anda.

Der er interesse av å arrangere et nytt seminar (neste år?), kanskje med maks et par temaer og noe lengre workshop-tid enn de 45 minuttene vi fikk til rådighet lørdag 28. september. Og hvis det ble laget forhåndsmateriell (slik som workshop-hefte her) var det ønske om å få slike tilsendt på e-post noen dager i forveien.

Ina Christin Lauritzen fra Hordaland Regionlag av Tolkeforbundet har intervjuet noen av deltakerne på seminaret (gjengitt her med tillatelse fra journalisten og Hordaland Regionlag)

Jorunn

Jorunn Lillian Hartveit

Hva synes du om tema; stemmetolking?
På tide! Det hadde vært bra å få workshop oppgavene på forhånd, slik at jeg fikk forberedt meg mer. Man kommer ikke gjennom alt. Utrolig kjekt å være i et slikt fora. Topp! Kjekt å få litt påfyll.

Hva er det aller beste med arrangementet?
Det Gro Hege sa i går. Den fine måten hun presenterte det vanskelige område som stemmetolking er. Og innlegget til Toralf var veldig bra. Og workshopene!

Julie

Julie Myrbostad

Hva synes du om tema, stemmetolking?
Det er et relevant tema både for tolken og døve fordi man får fokus på samarbeidet.

Hva ser det aller beste med arrangementet?
Maten! Neida, At tema vinkles fra begges perspektiv.

Gøril

Gøril Grindhaug Haave

Hva synes du om tema; stemmetolking?
Veldig bra! Viktig både for døve og tolker. Tolkene blir bedre av det og døve blir bedre til å bruke tolk.
Man må være åpen i møte med hverandres synspunkter. Se det fra tolkens situasjon og se perspektivet til hverandre. Da blir vi bedre og får en bedre holdning. Det er bra å dele tanker med hverandre istedenfor at for eksempel tolkene møtes bare de, og diskutere seg imellom. Og de døve diskuterer seg imellom.

Hva er det aller beste med arrangementet?
Workshop, prate sammen, lære av hverandre. Og foreleserne. Og Gro Hege var veldig bra!

Skip to content