Styret, komiteer oa

BDS-styre siden stiftelsen i 1880 (PDF)

Ansatte og styreoversikt BDS og DMH

Bergen Døvesenter 2021-2022:

Leder: Edvard Rundhaug (til 2022)
Nestleder: Tor S. Fiksen (til 2023)
Styremedlem: Celine N. Tøkje (til 2022)
Styremedlem: Helge Herland (til 2022)
Styremedlem: Espen Rosvold (til 2022)
1. varamedlem: Irja Marie Eide Mølmen (til 2022)
2. varamedlem: Lena Mei Kalvenes Anda (til 2022)

Kapitalfondet 2020-2022:
Erling Jacobsen
Kjetil Høgestøl
Ole Morten Rolland
Styrets representant: Helge Herland

Eiendomsutvalget:
Tor S. Fiksen (eiendomsleder, til 2022)
Egil Johansen
Gunnar Hansen
Mariusz Gajewski
(styreleder og daglig leder møter etter behov)

Lovkomite:
Klement Våge (til 2020)
Erling Jacobsen (til 2020)
Kjetil Høgestøl (til 2020)

Bilagsrevisor: Hans Erik Tofte (til 2022)
Varabilagsrevisor: Toralf Ringsø (til 2022)

Autorisert revisor:
Steinbakk Revisjon AS (org.nr. 994 671 510) v/Leif Steinbakk

Valgkomite 2021-2022:
Hege Rykkje Jordalen
Malin Lone Johansen
Nina Hammersland
Vara: Styret fikk årsmøtets fullmakt til å oppnevne varamedlemmer om de finner det nødvendig.

ANDRE:

Nubben Barnehage:
Kjetil Høgestøl, styreleder
Edvard Rundhaug, styremedlem
Marit Markeset, varamedlem
Styrer: Karin L. Gaupset (ansatt i 2010)

Døves Menighet, Bergen 1923-2019

Bergen Døvesenters gavekonto:
5238.68.10591

BDSs organisasjonsnr: 939 467 203

Bergen Døvesenter:
Gnr 166 – Bnr 1626  –  Bergen kommune