Vedtekter Kapitalfondet

Vedtekter for Bergen Døvesenters Kapitalfond – oppdatert 15. mars 2018